Predaj, stavebné pozemky, Bartošova Lehôtka 67 806,00 EUR navrhnúť cenu

Lesné pozemky Bartošova Lehôtka

Najnižšie podanie
67 806,00
Dátum a čas dražby:
25.11.2016 16:30
Miesto dražby
Salónik PRIMÁTOR na 1. poschodí, Hotel LUX BB, s.r.o., Námestie slobody 2, 974 01 Banská Bystrica.
Dražobná zábezpeka
10 000,00
Dobrovolná dražba
Áno
Dátum 1. verejnej obhliadky
09.11.2016 07:00
Dátum 2. verejnej obhliadky
23.11.2016 07:00

Pozemky sa nachádzajú v obci Bartošova Lehôtka, k.ú. Bartošova Lehôtka na okraji obce. Ležia mimo zastavaného územia obce na jej okraji pri cestnej komunikácii Žiar nad Hronom - Kremnica. Pozemky sú rovinaté s orientáciou na juh. Situované sú vedľa výrobného areálu spoločnosti Grotto. Obec Bartošova Lehôtka má v súčasnosti 395 obyvateľov. Pozemky v súčasnosti nie sú zastavané stavbami. Pozemky na p.č. 494/5-7, 494/14-16 nie sú súčasťou žiadnej schválenej územnoplánovacej dokumentácie. Nehnuteľnosti nie sú zaťažené ekologickými dlhmi ani radónovým rizikom, environmentálne záťaže nie sú známe. Prístup k pozemkom je z verejnej komunikácie. Znalcovi v predmetnej lokalite nie sú známe ďalšie riziká, ktoré by vplývali na nehnuteľnosť.

lesné pozemky parcely č.498/7,498/10 evidované na LV č.768 v k.ú. Bartošova Lehôtka, okres Žiar nad Hronom
Z Lesníckeho GIS prevádzkovaného Národným lesníckym centrom Zvolen boli zistené polohy oceňovaných parciel a zistené prieniky porastovej mapy. Týmto spôsobom boli určené jednotky priestorového rozdelenia lesa (JPRL), ktoré sa nachádzajú na pozemkoch. Výmery prienikov parciel s súčasným priestorovým rozdelením lesa je uvedené v nasledovnej tabuľke. V textovej časti PSL v popise porastov sú uvedené HSLT (hospodárske súbory lesných typov) a ich výmera v JPRL , na základe zaradenia plôch do HSLT, ktoré určujú cieľové drevinové zloženie, boli zistené na výmery s rôznym cieľovým drevinovým zložením v rámci každej parcely. Takto zistené výmery boli použité pri výpočte všeobecnej hodnoty pozemku podľa cenového predpisu. Obnovné cieľové zastúpenie drevín bolo zistené v modeloch hospodárenia pre lesnú oblasť. Pre ocenenie lesných porastov boli použité údaje z platného PSL. Parcely č.498/7,498/10 sa nachádzajú na okraji intravilánu obce Bartošova Lehôtka, na pozemkoch je z časti funkčná plocha č.161 a z časti porastový plášť dielca 384a. Pre malú výmeru parciel a ich polohu by obhliadka nehnuteľností bez geodetického vytýčenia lomových bodov nemala zmysel. Pre výpočet boli použité údaje z platného PSL.

  • Cena 67 806,00 EURObjekt je v dražbe, cena nie je finála. navrhnúť cenu
  • Vložené 22. 6. 2016
  • Číslo inzerátu AR-06NB-102444 (PSO119/16)
  • Katastrálne územie BARTOSOVA LEHOTKA

Kontaktovať makléra

Martin Krajiček
Martin Krajiček Správca dražby Telefón: +421232202724 E-mail: krajicek@platitsaoplati.sk
Change the CAPTCHA code
Kontaktovať
Platiť sa oplatí s.r.o Košická 56 82108 Bratisalava Telefón: 02/32202713, 02/32202714 E-mail: drazby@platitsaoplati.sk Web:
 

Podobné reality

STAVEBNÉ POZEMKY, Predaj, Bartošova Lehôtka - Bartošova Lehôtka

Predaj, stavebné pozemky, 1 340 m2

Bartošova Lehôtka, Bartošova Lehôtka 15,00 EUR/m2

TOPlist TOPlist