Dražba, rodinný dom, 1 364 m2, Zlatná na Ostrove, Zlatná na Ostrove 20 400,00 EUR navrhnúť cenu

DRAŽBA Rodinný dom s letnou kuchyňou a garážou v k. ú. Zlatná na Ostrove, okres Komárno

Rodinný dom s. č. 587 na parc. č. 1094/39
Budovu so súpisným číslom 587 na pozemku s parc. č. 1094/39 v katastrálnom území Zlatná na Ostrove, vychádzajúc z predložených dokladov, ako aj jej skutočného účelu užívania pre účely stanovenia jej všeobecnej hodnoty, charakterizujem ako rodinný dom.

Budova rodinného domu sa nachádza na pozemku s parc.č.1094/39 v katastrálnom území Zlatná na Ostrove medzi rodinnými domami so štandardným vybavením, mimo obchodného centra obce, v obytnej časti. Jedná sa o samostatne stojacu budovu s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia, valbovou strechou.

Výstavba rodinného domu bola zahájená na základe Výmeru – povolenia rodinného domu, vydané Okresným národným výborom v Komárne, pod značkou: XI/2-711.2-1953/1. zo dňa 27.02.1953. Vek budovy som stanovil vychádzajúc z výsledkov miestnej obhliadky a Výmeru – povolenie užívať budovu rodinného domu, vydané Okresným národným výborom v Komárne, odborom pre výstavbu, pod značkou: výst. 1146/1955 zo dňa 14.09.1955. Zahájenie užívania stavby rodinného domu budem považovať od roku 1955. Prístavba k východnej časti bola realizovaná na základe rozhodnutia o prípustnosti stavby prístavby k rodinnému domu, vydané Okresným národným výborom v Komárne, odboru výstavby a územného plánovania, vydané pod číslo: Výst. 1978/1976-Sp. zo dňa 17.06.1976. Užívaná je podľa kolaudačného rozhodnutia prístavby k rodinnému domu, vydané Okresným národným výborom v Komárne, odboru výstavby a územného plánovania, vydané pod Výst. VÚP-1978/1976-Sp. zo dňa 07.09.1987 – od roku 1987. Na rodinnom dome bola počas jeho užívania vykonávaná potrebná pravidelná údržba. Údržba prvkov krátkodobej životnosti je tiež zabezpečovaná. Predpokladaná životnosť stavby murovanej vzhľadom na jej technický stav zistený pri miestnej obhliadke a účel užívania je určený na 100 rokov.

POPIS PODLAŽÍ
1. Nadzemné podlažie: prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva zo troch obytných miestností, chodby, skladu, kuchyne a kúpeľne so záchodom.
TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY:
Základy rodinného domu tvoria monolitické železobetónové základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevažnej časti z tehál prevažujúcej hrúbke 0,480 m (nad 40 cm do 50 cm). Vnútorné omietky na podlaží sú vápenné hladké. Stropná konštrukcia podlažia je s rovným podhľadom drevená trámová – s dolným a horným záklopom. Valbová strecha je pokrytá pálenou škridla obyčajnou jednodrážkovou (bobrovka). Klampiarske konštrukcie strechy sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu – úplné strechy. Klampiarske konštrukcie ostatné (okenné parapety, atď.) sú vyhotovené prevažne taktiež obojstranne pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú nad 2/3 omietanej steny omietky zdrsnené, obklady nie sú vyhotovené. Dvere na podlaží sú drevené rámov, okná sú prevažne drevené dvojité s doskovým ostením, sú opatrené prevažne vonkajšími plastovými roletami. Podlahy v obytných miestnostiach sú podlahoviny netkané všívané, pričom v ostatných miestnostiach je podlaha pokrytá keramickou dlažbou. Podlažie je ústredne vykurované teplovodným systémom, s rozvodom z oceľových rúr bezošvých, radiátormi oceľovými článkovými ako i lokálne plynovými kachľami v počte 3 kusy. Elektroinštalácia podlažia je svetelná ako i motorická. Rozvod vody je vyhotovený z oceľového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. V rodinnom dome je realizovaná inštalácia zemného plynu. Kanalizácia do žumpy je z plastového potrubia. Zdrojom teplej vody je elektrický zásobníkový ohrievač vody umiestnený v kúpeľni. Zdrojom vykurovania je plynový kotol ústredného kúrenia závesný. Vybavenie kuchyne pozostáva : sporák elektrický s elektrickou rúrou, drez oceľový smaltovaný, kuchynská linka je z materiálov na báze dreva rozvinutej šírky 1,20 m. Vnútorné vybavenie podlažia : vaňa oceľová smaltovaná, umývadlo. Vodovodné batérie sú pákové nerezové v počte 2 kusy a nerezové ostatné v počte 1 kus. Záchod je umiestnený v kúpeľni – splachovací. Vnútorné obklady stien na podlaží sa nachádzajú v prevažnej časti kúpeľne do výšky 1,35 m, vane a v kuchyni. Na tomto podlaží je umiestnený elektrický rozvádzač s poistkami. Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.

Prístavba z roku 1987
Prístavba k rodinnému domu sa užíva od roku 1987 (kolaudačné rozhodnutie prístavby k rodinnému domu, vydané Okresným národným výborom v Komárne, odboru výstavby a územného plánovania, vydané pod Výst. VÚP-1978/1976-Sp. zo dňa 07.09.1987). Má obdobné stavebno-technické vyhotovenie, ako pôvodná časť, rozdiel je v zastrešení – plochá strecha.

Garáž s. č. 990 na pozemku s parc. č. 1094/89
Budovu so súpisným číslom 990 na pozemku s parc. č. 1094/89 v katastrálnom území Zlatná na Ostrove, vychádzajúc z predložených dokladov, ako aj jej skutočného účelu užívania pre účely stanovenia jej všeobecnej hodnoty, charakterizujem ako garáž pre jedno osobné motorové vozidlo.

Budova garáže sa nachádza na pozemku s parc.č.1094/89 v katastrálnom území Zlatná na Ostrove medzi rodinnými domami so štandardným vybavením, mimo obchodného centra obce, v obytnej časti. Jedná sa o samostatne stojacu budovu s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia, sedlovou strechou.
Vek budovy som stanovil vychádzajúc z výsledkov miestnej obhliadky a oznámenia o pridelení súpisného čísla, vydané Obcou Zlatná na Ostrove pod č.j.882/11/03 zo dňa 20.06.2011. Zahájenie užívania skladu budem považovať od roku 1974. Na garáži bola počas jeho užívania vykonávaná potrebná pravidelná údržba. Údržba prvkov krátkodobej životnosti je tiež zabezpečovaná. Predpokladaná životnosť stavby murovanej vzhľadom na jej technický stav zistený pri miestnej obhliadke a účel užívania je určený na 80 rokov.

POPIS PODLAŽÍ
1. Nadzemné podlažie: prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva z jednej neobytnej miestnosti – garáže pre jedno osobné motorové vozidlo.
TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY:
Základy garáže sú vyhotovené ako monolitické železobetónové, s hydroizoláciou. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevažnej časti z tehál v skladobnej hrúbke 300 mm (do 30 cm). Vonkajšie omietky sú vápenno-cementové hladké, vnútorné omietky na podlaží sú taktiež vápenno-cementové hladké. Stropná konštrukcia podlažia je drevená s viditeľnými trámami, s horným záklopom. Strecha je sedlového tvaru, hambálková, s krytinou jednodrážkovou obyčajnou (bobrovka). Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu. Dvere sú drevené zvalkové, osadené do drevených zárubní. garážové vráta sú drevené zvlakové. Podlaha v miestnosti má povrch z hrubého betónu. Elektroinštalácia podlažia je len svetelná – poistky. Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.

Sklad s. č. 988 na pozemku parc. č. 1094/90
Budovu so súpisným číslom 988 na pozemku s parc. č. 1094/90 v katastrálnom území Zlatná na Ostrove, vychádzajúc z predložených dokladov, ako aj jej skutočného účelu užívania pre účely stanovenia jej všeobecnej hodnoty, charakterizujem ako sklad, dielňa, kurín – drobnú stavbu s doplnkovou funkciou k hlavnej stavbe.

Budova skladu sa nachádza na pozemku s parc. č. 1094/90 v katastrálnom území Zlatná na Ostrove medzi rodinnými domami so štandardným vybavením, mimo obchodného centra obce, v obytnej časti. Jedná sa o samostatne stojacu budovu s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia, sedlovou strechou.

Vek budovy som stanovil vychádzajúc z výsledkov miestnej obhliadky a oznámenia o pridelení súpisného čísla, vydané Obcou Zlatná na Ostrove pod č. j. 882/11/04 zo dňa 20.06.2011. Zahájenie užívania skladu budem považovať od roku 1974. Na stavbe bola počas jeho užívania vykonávaná potrebná pravidelná údržba. Údržba prvkov krátkodobej životnosti je tiež zabezpečovaná. Predpokladaná životnosť stavby murovanej vzhľadom na jej technický stav zistený pri miestnej obhliadke a účel užívania je určený na 80 rokov.

POPIS PODLAŽÍ
1. Nadzemné podlažie: prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva z troch neobytných miestností – kurín, dielňa a sklad.
TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY :
Základy skladu sú vyhotovené ako monolitické železobetónové, s hydroizoláciou. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevažnej časti z plynosilikátových tvárnic v skladobnej hrúbke 300 mm ( do 30 cm ). Vonkajšie omietky sú vápenno-cementové hladké, vnútorné omietky na podlaží sú taktiež vápenno-cementové hladké. Stropná konštrukcia podlažia je drevená s viditeľnými trámi, s horným záklopom. Strecha je sedlového tvaru, hambálková, s krytinou jednodrážkovou obyčajnou. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu. Okná sú drevené jednoduché s jednovrstvým zasklením, dvere sú drevené zvalkové, osadené do drevených zárubní. Podlahy v miestnostiach majú povrch z hrubého betónu. Elektroinštalácia podlažia je len svetelná – poistky. Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.Letná kuchyňa s. č. 989 na pozemku s parc. č. 1094/88
Budovu so súpisným číslom 989 na pozemku s parc.č.1094/88 v katastrálnom území Zlatná na Ostrove, vychádzajúc z predložených dokladov, ako aj jej skutočného účelu užívania pre účely stanovenia jej všeobecnej hodnoty, charakterizujem ako stavbu letnej kuchyne.

Budova letnej kuchyne sa nachádza na pozemku s parc.č.1094/88 v katastrálnom území Zlatná na Ostrove, medzi rodinnými domami so štandardným vybavením, mimo obchodného centra obce, v obytnej časti. Jedná sa o samostatne stojacu budovu s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia, valbovou strechou.
Výstavba bola zahájená na podklade rozhodnutia o prípustnosti stavby vedľajšej budovy, vydané Okresným národným výborom – útvarom územného plánovania a architektúry v Komárne, pod číslo: ÚPA: 1497/1970-Sp. zo dňa 31.03.1970. Vek budovy som stanovil vychádzajúc z výsledkov miestnej obhliadky a rozhodnutia Okresného národného výboru v Komárne, odboru výstavby a územného plánovania, vydané pod zn.: Výst. 1497/1970-Sp. zo dňa 07.03.1974 vo veci povolenia užívať budovu vedľajšej stavby. Zahájenie užívania skladu budem považovať od roku 1974. Na stavbe bola počas jeho užívania vykonávaná potrebná pravidelná údržba. Údržba prvkov krátkodobej životnosti je tiež zabezpečovaná. Predpokladaná životnosť stavby murovanej vzhľadom na jej technický stav zistený pri miestnej obhliadke a účel užívania je určený na 80 rokov.

POPIS PODLAŽÍ

1. nadzemné podlažie: dispozične pozostáva z dvoch obytných miestností a jednej neobytnej miestnosti – kurín.
TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY:
Základy letnej kuchyne sú vyhotovené ako monolitické železobetónové, s hydroizoláciou. Podmurovka je betónová. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevažnej časti z plynosilikátových tvárnic v skladobnej hrúbke 300 mm ( do 30 cm ). Vonkajšie omietky sú zdrsnené, vnútorné omietky na podlaží sú taktiež vápenno-cementové hladké. Stropná konštrukcia podlažia je drevená trámová, s horným a dolným záklopom. Strecha je valbového tvaru, s krytinou jednodrážkovou obyčajnou. Okná sú drevené zdvojené s dvojvrstvým zasklením, dvere sú hladké plné alebo presklené, osadené do oceľových zárubní. Podlahy v miestnostiach majú prevažne povrch z prilepenej PVC povlakovej krytiny. Elektroinštalácia podlažia je svetelná ako i motorická – poistky. Vybavenie kuchyne : sporák elektrický s elektrickou rúrou. Vykurovanie je lokálne – plynové kachle 1 kus. Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.

Pozemky
Pozemok s parc. č. 1094/39 v katastrálnom území Zlatná na Ostrove je vedený na liste vlastníctva č. 525 ako zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 111 m2. Geometrickým plánom na oddelenie parciel a zameranie stavieb p. č. 1094/39, 1094/88-91; vypracovaný Vörös Attila – geodet, Zlatná na Ostrove, Povodňová 529; číslo plánu 44538359-88/2011 zo dňa 10.06.2011; úradne overený Správou katastra Komárno dňa 13.06.2011 pod číslo: 412/11 – bol m.i. zameraný i rodinný dom, pričom predmetné parcelné číslo bolo pridelené len pozemku pod vlastnou stavbou. Pozemok leží v zastavanom území obce Zlatná na Ostrove, ktorá má počet obyvateľov do 5000, medzi rodinnými domami so štandardným vybavením, mimo obchodného centra obce, v obytnej časti. Je rovinatého charakteru, prístup na neho je po spevnenej komunikácii s možnosťou napojenia na všetky rozvody inžinierskych sietí, nachádzajúcich v blízkosti pozemku. Na pozemku sa nachádza stavba rodinného domu so súpisným číslom 587. Vzhľadom na polohu pozemku sa jedná o pozemok so zvýšeným záujmom o kúpu. Nie sú známe žiadne negatívne účinky okolia, ktoré by mohli upravovať všeobecnú cenu pozemku.

 • Cena 20 400,00 EUR navrhnúť cenu
 • Vložené 15. 1. 2016
 • Číslo inzerátu AR-0B79-100405 (201414)
 • Lokalita Zlatná na Ostrove
 • Dobrovolná dražba Nie
 • Forma vlastníctva osobné
 • Celková úžitková plocha 1364 m2
 • Výmera pozemku celkom 1364 m2
 • Celková podlah.plocha 111 m2
 • Spôsob kúrenia ústredné - plynové

Kontaktovať RK

Change the CAPTCHA code
Kontaktovať
Licitor reality, s.r.o. Sládkovičova 6 01001 Zilina Telefón: +421 907 854 587, +421 918 900 100 E-mail: lrolkova@licitor.sk Web:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 
TOPlist TOPlist