Predaj, rodinný dom, Zborov nad Bystricou 19 900,00 EUR navrhnúť cenu

Rodinný dom Zborov nad Bystricou

Rodinný dom so súpisným číslom 418 na pozemku s parc. č. 3873 v katastrálnom území Zborov nad Bystricou
POPIS STAVBY
Predmetom ohodnotenia je rozostavaný rodinný dom na parc. CKN č. 3873/2 (podľa geometrického plánu) s príslušenstvom a pozemkami parc. CKN č. 3873 a 3874 (evidované na liste vlastníctva č. 3364) v k. ú. Zborov nad Bystricou v intraviláne obce na jej okraji v časti obce vhodnej na bývanie. Rodinný dom je samostatne stojaci, na rovinatom teréne s dobrým dispozičným riešením, vlastným dvorom a predzáhradkou. Príslušenstvo k nehnuteľnosti nemá výrazný vplyv na hodnotu nehnuteľností. Štandard rodinného domu a príslušenstva je bežný. Stavba vzhľadom na svoj charakter nedosahuje výnos. Uvedené nehnuteľnosti sa nachádzajú v blízkosti hlavnej cesty č. 520. Prístup k ohodnocovaným nehnuteľnostiam je z parc. CKN č. 3713, ktorá je evidovaná na liste vlastníctva č. 706, vlastník je Obec Zborov nad Bystricou a slúži ako komunikácia pre verejnosť s asfaltovým povrchom a v dĺžke asi 30 m pred rodinným domom. Okolitú zástavbu tvoria rodinné domy štandardného typu s riedkym zastavaním. Ohodnocované nehnuteľnosti sú napojené na verejný elektrický rozvod, plynovod a vodovod, kanalizácia je riešená do žumpy.
Dispozičná charakteristika
Rodinný dom je samostatne stojaci, čiastočne podpivničený - 1. PP (pôvodná časť), 1. NP (pôvodná časť, prístavby s roku 1950 a rozostavané prístavby z roku 2015) a 2. NP (nadstavba). V 1. PP je pivnica. V 1. NP sa nachádza: terasa, zádverie, kuchyňa, dve izby, kúpeľňa, WC a kotolňa a je plánované: zádverie, predsieň, kuchyňa s obývacou izbou a schodiskom, špajza, kúpeľňa s WC a dreváreň. V 2. NP (nadstavbe) je plánované: hala so schodiskom, štyri izby, sklad a dve kúpeľne.
Technický popis
Základy na 1. NP sú betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP - kamenné murivo v hrúbke do 60 cm; 1. NP - murované z pórobetónu porfix v skladobnej hrúbke do 30 cm; 2. NP - montované z prefab. prvkov na báze dreva - 1. NP - tehlové; 2. NP - sadrokartónové.
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP - s rovným podhľadom betónové monolitické; 1. NP, 2. NP - s rovným podhľadom drevené trámové.
- Schodisko - 1. PP - mäkké drevo bez podstupníc; 1. NP - tvrdé drevo, červený smrek
- Strecha - krovy - 1. NP - hambálkové ; krytiny strechy na krove - 1. NP - plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP - omietky na báze umelých látok; obklady fasád - 1. NP, 2. NP - obklady drevom
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. NP - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; 2. NP - sádrové, striekané (hrubozrnné); vnútorné obklady - 1. NP, 2. NP - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; 1. NP - WC min. do výšky 1 m
- Výplne otvorov - dvere - 1. NP, 2. NP - plné alebo zasklené dyhované; okná - 1. NP, 2. NP - plastové s dvojvrstvovým zasklením
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP, 2. NP - palubovky; dlažby a podlahy ost. miestností - 1. NP, 2. NP - keramické dlažby
- Vybavenie kuchýň - 1. NP - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); 1. NP - drezové umývadlo nerezové; 1. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - 1. NP - vaňa oceľová smaltovaná; 1. NP - vaňa plastová rohová alebo s vírivkou; 1. NP, 2. NP - umývadlo; 2. NP - samostatná sprcha; vodovodné batérie - 1. NP, 2. NP - pákové nerezové so sprchou; 1. NP, 2. NP - pákové nerezové; záchod - 1. NP, 2. NP - splachovací bez umývadla
- Ostatné vybavenie - kozub - 1. NP - s uzatvoreným ohniskom
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. NP, 2. NP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. NP - kotol ústredného vykurovania na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu alebo výmenníková stanica tepla
- Vnútorné rozvody vody - 1. NP, 2. NP - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. NP - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním
- Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP, 2. NP - plastové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) - 1. NP - svetelná, motorická; 2. NP - svetelná; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením
- Vnútorné rozvody plynu - 1. NP - rozvod zemného plynu
Zistené nedostatky a závady
V čase ohodnotenia bol dom rozostavaný, neobývaný, je potrebné jeho dokončenie.
PRÍSLUŠENSTVO
Plot
Predmetom ohodnotenia je plot čelný, ľavý a zadný s dĺžkou 81 m. Ide o plot s betónovými základmi okolo stĺpikov bez podmurovky s výplňou zo strojového pletiva výšky 1,200 m medzi oceľové stĺpiky. Plot má jednu plotovú bránku a jednu plotovú bránu z drevených zvislých lát v oceľovom ráme.
Plot (pravý)
Predmetom ohodnotenia je plot pravý s dĺžkou 46 m. Ide o plot s betónovými základmi okolo stĺpikov bez podmurovky s výplňou zo strojového pletiva výšky 1,200 m medzi oceľové stĺpiky.
Vodovodná prípojka
Predmetom ohodnotenia je vodovodná prípojka DN 25 z PVC vrátane navŕtavacieho pásu pre rozostavaný rodinný dom v dĺžke 10 m.
Elektrická prípojka
Predmetom ohodnotenia je elektrická prípojka vzdušná z Al do domu v dĺžke 10 m.
Prípojka plynu
Predmetom ohodnotenia je prípojka plynu do rodinného domu v dĺžke 10 m.
Kanalizačná prípojka
Predmetom ohodnotenia je plastová kanalizačná prípojka z rodinného domu do žumpy s dĺžkou 2 m a s priemerom 150 mm.
Žumpa na parc. CKN č. 3873/1 (podľa GP)
Predmetom ohodnotenia je betónová žumpa s OP 12 m3 podľa údaja majiteľky, pretože ju nebolo možné zmerať s oceľovým poklopom.
Vodomerná šachta na parc. CKN č. 3873/1 (podľa GP)
Predmetom ohodnotenia je plastová vodomerná šachta s OP 2 m3 s plastovým poklopom.
Spevnené plochy
Predmetom ohodnotenia sú spevnené plochy pri rodinnom dome zo zámkovej dlažby kladenej do štrku s plochou 21,97 m2.
Obrubníky
Predmetom ohodnotenia sú obrubníky betónové pri rodinnom dome v dĺžke 6,500 m.
Spevnené plochy
Predmetom ohodnotenia sú spevnené plochy z monolitického betónu hrúbky 200 mm s plochou 21 m2 pri rodinnomm dome na parc. CKN č. 3873/3 (podľa GP) pod plánovanou plechovou garážou

  • Cena 19 900,00 EURObjekt je v dražbe, cena nie je finála. navrhnúť cenu
  • Vložené 27. 5. 2016
  • Číslo inzerátu AR-06NB-102066 (PSO251/15)
  • Katastrálne územie ZBOROV NAD BYSTRICOU

Kontaktovať makléra

Miroslav Martvoň
Miroslav Martvoň Správca dražby Telefón: +421232202734 E-mail: martvon@platitsaoplati.sk
Change the CAPTCHA code
Kontaktovať
Platiť sa oplatí s.r.o Košická 56 82108 Bratisalava Telefón: 02/32202713, 02/32202714 E-mail: drazby@platitsaoplati.sk Web:
 

Podobné reality

Rodinný dom, Predaj, Zborov nad Bystricou

Predaj, rodinný dom

Zborov nad Bystricou 68 760,00 EUR

TOPlist TOPlist