Predaj, rodinný dom, Tureň 32 475,00 EUR navrhnúť cenu

Rodinný dom Tureň

Najnižšie podanie
32 475,00
Dátum a čas dražby:
28.11.2016 12:15
Miesto dražby
Zasadačka na prízemí, Apollo klub, Súkennícka 4, 821 09 Bratislava, okres Bratislava II, Bratislavský kraj.
Dražobná zábezpeka
6 000,00
Dobrovolná dražba
Áno
Dátum 1. verejnej obhliadky
03.11.2016 12:30
Dátum 2. verejnej obhliadky
24.11.2016 12:30

Rodinný dom súpisné číslo 394 na parc. KN č. 142/10, k.ú. Tureň
POPIS STAVBY
Rodinný dom súpisné číslo 394 na parc. KN č. 142/10, k.ú. Tureň, je situovaný vo východnej okrajovej časti obce Tureň. Rodinný dom je súčasťou dvornej zástavby dvoch samostatných rodinných domov. Ohodnocovaný rodinný dom je riešený ako samostatne stojací dvojpodlažný objekt, obsahuje prízemie 1.NP a čiastočný suterén 1.PP, so sedlovou strechou.
Dispozičné riešenie:
1.PP: je situované v prístavbe domu, prístup doň je dverami vo vnútri domu cez betónové schody. Suterén obsahuje dve miestnosti - sklad a technickú miestnosť kotolne.
1.NP: je dispozičné tvorené nasledovnými miestnosťami - 3 x izba, chodba, kuchyňa, kúpeľňa s WC, komora a práčovňa.
Stavebno-technický popis:
Podľa predložených dokladov bola stavba vedľajšieho rodinného domu daná do užívania v roku 1946. Na základe stavebnotechnického vyhotovenia je možné predpokladať zhodný začiatok užívania aj ohodnocovaného rodinného domu. Prístavba k rodinnému domu bola zrealizovaná v roku 1975 na základe predloženého stavebného povolenia. Dom je napojený na verejnú plynovú a elektrickú sieť. Zásobovanie vodou je zo studne, kanalizácia je do žumpy a do trativodu. Rodinný dom bol niekoľkokrát vo vnútri prestavovaný, čím sa menil jeho pôdorys a aj pôdorys susedného domu súp. č. 163. Osadenie rodinného domu je priemerne nad 1m do 2m. Rodinný dom je založený na betónových pásových základoch bez hydroizolácie. Obvodové konštrukcie suterénu sú z betónových tvárnic, 1.NP sú tehlové hr 40-50 cm, priečky sú tehlové o hr 15 cm. Strop nad 1. PP je betónový monolitický, strop na 1. NP je drevený trámový s rovným podhľadom. Krov strechy je drevený, sedlový s krytinou pálenou taškovou. Vonkajšie povrchové úpravy sú brizolitové. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, len žľaby a zvody, ostatné klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú hladké vápenné alebo stierkové, opatrené maľbou. Vchod do domu je z dvora cez drevené dvere. Okná na dome sú drevené dvojité, doplnené o exteriérové drevené rolety. Interiérové dvere sú drevené plné alebo presklené osadené do oceľových zárubní. Vykurovanie v dome je centrálne z plynového kotla umiestneného v podzemnom podlaží prostredníctvom oceľových doskových radiátorov, zároveň je možné využiť aj kotol na tuhé palivo, ktorý nebol v čase obhliadky prevádzkovaný. Elektroinštalácia v dome je svetelná. V objekte sa nachádzajú rozvody vody v pozinkovaných potrubiach studenej aj teplej a rozvody plynu. Príprava teplej vody je pomocou elektrického zásobníkového ohrievača umiestneného v špajzy, v čase obhliadky mimo prevádzky. Podlahy sú nasledovné - keramická dlažba v kuchyni, predsieni, kúpeľni a WC, laminátové veľkoplošné parkety v obytných izbách. V kuchyni sa nachádza kuchynská linka z materiálov na báze dreva o dĺžke 2,8m s nerezovým kuchynským drezom a nerezovou pákovou vodovodnou batériou a plynový sporák kombi s elektrickou rúrou. Keramický obklad pracovnej plochy kuchynskej linky po spodný okraj horných zavesených skriniek. Kúpeľňa má plastovú rohovú vaňu, keramické umývadlo, lx nerezovú pákovú batériu a lx nerezovú sprchovú vodovodnú batériu. Kúpeľňa má keramický obklad stien do výšky 1,8 m. Samostatné WC v miestnosti práčovne má splachovací záchod so spodnou nádržkou, keramické umývadlo a lx ostatnú vodovodnú batériu. Rodinný dom mal v čase obhliadky známky vzlínajúcej vlhkosti v stenách, povrchové úpravy stien suterénu boli značne zdegradované, prejavy vzlínajúcej vlhkosti boli zjavné aj v stenách 1.NP. Rodinný dom pre účely zabezpečenia primeranej kvality bývania aj do budúcna vyžaduje v dohľadnej dobe komplexnú obnovu strešnej krytiny vrátane klampiarskych prvkov, rovnako vyžaduje sanačné opatrenia pre zamedzenie vzlínania vlhkosti v stenových konštrukciách.
Rodinný dom súpisné číslo 163 na parc. KN č. 142/11, k.ú. Tureň
POPIS STAVBY
Rodinný dom súpisné číslo 163 na parc. KN č. 142/11, k.ú. Tureň je situovaný vo východnej okrajovej časti obce Tureň. Rodinný dom je súčasťou dvornej zástavby dvoch samostatných rodinných domov. Ohodnocovaný rodinný dom je riešený ako samostatne stojací jednopodlažný prízemný objekt so sedlovou strechou.
Dispozičné riešenie:
1.NP: je dispozičné tvorené nasledovnými miestnosťami - 2 x izba, chodba, komora a sklad.
Stavebno-technický popis:Podľa predložených dokladov bola stavba rodinného domu daná do užívania v roku 1946. Rodinný dom nie je napojený na žiadne verejné inžinierske siete. Osadenie rodinného domu je priemerne do 1m. Rodinný dom založený na betónových pásových základoch bez hydroizolácie. Obvodové konštrukcie sú tehlové hr 40-50 cm, priečky sú tehlové o hr 15 cm. Strop nad 1. NP je drevený trámový s rovným podhľadom. Krov strechy je drevený, sedlový s krytinou pálenou taškovou. Vonkajšie povrchové úpravy sú brizolitové. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, len žľaby a zvody, ostatné klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú hladké vápenné opatrené maľbou. Vchod do domu je zo dvora cez drevené dvere. Okná na dome sú drevené dvojité, doplnené o exteriérové drevené rolety. Interiérové dvere sú drevené plné alebo presklené, osadené do oceľových zárubní. Vykurovanie v dome je teplovodné radiátorové bez inštalovaného zdroja tepla. V dome je pozostatok elektrickej inštalácie, v čase obhliadky nefunkčné. V objekte sa nenachádzajú rozvody vody ani kanalizácie. Podlahy obytných izieb drevené parkety, v ostatných miestnostiach prevažne linoleum. Rodinný dom mal v čase obhliadky známky vzlínajúcej vlhkosti v stenách, zjavné trhliny v stenách statického charakteru, poškodené povrchové úpravy stropných konštrukcií ako následok zatekania z čoho je možné predpokladať aj poškodenia stropných trámových konštrukcií a konštrukcie krovu. Rodinný dom v čase obhliadky slúžil pre skladovacie účely, pre účely zabezpečenia funkcie bývania vyžaduje komplexnú obnovu a doplnenie hygienického zázemia. S prihliadnutím na technický stav nehnuteľnosti môže byť prípadná rekonštrukcia rodinného domu ekonomicky neefektívna.
PRÍSLUŠENSTVO
Uličné oplotenie
Uličné oplotenie na parc. KN č. 142/7,8 oddeľuje priestor dvora od uličného priestoru s možnosťou vstupu. Základy plota sú betónové pásové, výplň plota murovaná. V oplotení je situovaná vstupná bránka a brána plechová plná.
Zadný plot
Zadný plot na parc. KN č. 142/7,9 oddeľuje priestor dvora od vedľajšieho poľnohospodárskeho pozemku. Základy plota sú betónové pásové, výplň plota murovaná.
Bočný plot
Bočný plot na parc. KN č. 142/7 oddeľuje priestor dvora od vedľajšieho pozemku parc. KN č. 142/1. Základy plota sú okolo stĺpikov, výplň plota je zo strojného pletiva.
Kopaná studňa
Kopaná studňa na parc. KN č. 142/9 je situovaná v dvornej časti. Slúži pre potreby zásobovania rodinného domu súpisné číslo 394 na parc. KN č. 142/10, k.ú. Tureň vodou pomocou elektrického čerpadla umiestneného v suteréne domu.
Vodovodná prípojka
Vodovodná prípojka na parc. KN č. 142/9 je vedená od studne po objekt rodinného domu súpisné číslo 394 na parc. KN č. 142/10, k.ú. Tureň. Slúži pre potreby zásobovania rodinného domu vodou zo studne.
Elektrická prípojka
Vzdušná káblová elektrická prípojka na parc. KN č. 142/7,9 je vedená od stĺpa verejného rozvodu elektrickej energie po rodinný dom súpisné číslo 394 na parc. KN č. 142/10, k.ú. Tureň.
Kanalizačná prípojka
Kanalizačná prípojka na parc. KN č. 142/9 je vedená od rodinného domu súpisné číslo 394 na parc. KN č. 142/10, k.ú. Tureň do žumpy a do trativodu.
Žumpa
Žumpa na parc. KN č. 142/9 slúži pre zhromažďovanie splaškových vôd z WC od rodinného domu súpisné číslo 394 na parc. KN č. 142/10, k.ú. Tureň.
Spevnené plochy
Spevnené plochy na parc. KN č. 142/8,9 z monolitického betónu.
Prístrešok
Prístrešok na parc. KN č. 142/9 tvorí zastrešený vstup do rodinného domu súpisné číslo 394 na parc. KN č. 142/10, k.ú. Tureň. Drevená stĺpová konštrukcia so sedlovou strechou, krytina strechy z bonského šindľa. Z metodického hľadiska prístrešok ohodnocujem ako altán.

  • Cena 32 475,00 EURObjekt je v dražbe, cena nie je finála. navrhnúť cenu
  • Vložené 27. 5. 2016
  • Číslo inzerátu AR-06NB-102134 (PSO224/13)
  • Katastrálne územie TUREN

Kontaktovať makléra

Miroslav Martvoň
Miroslav Martvoň Správca dražby Telefón: +421232202734 E-mail: martvon@platitsaoplati.sk
Change the CAPTCHA code
Kontaktovať
Platiť sa oplatí s.r.o Košická 56 82108 Bratisalava Telefón: 02/32202713, 02/32202714 E-mail: drazby@platitsaoplati.sk Web:
 

Podobné reality

Rodinný dom, Predaj, Tureň - Tureň

Predaj, rodinný dom, 271 m2

Tureň, Tureň 165 000,00 EUR

Rodinný dom, Predaj, Tureň

Predaj, rodinný dom, 50 m2

Tureň 57 000,00 EUR

Rodinný dom, Predaj, Tureň

Predaj, rodinný dom, 1 m2

Tureň 199 000,00 EUR

Rodinný dom, Predaj, Tureň

Predaj, rodinný dom, 250 m2

Tureň 150 000,00 EUR

TOPlist TOPlist