Predaj, rodinný dom, Soblahov 44 325,00 EUR navrhnúť cenu

Rodinný dom Soblahov

Dražba - rodinný dom s. č. 109 na parc. č. 366 k. ú. Soblahov.
Rodinný dom sa nachádza v zastavanom území obce Soblahov v blízkosti centrálnej časti obce. Rodinný dom je prístupný z hlavnej miestnej komunikácie v obci. V okolí domu sa nachádza zástavba rodinných domov (podobného veku), v blízkosti sa nachádzajú obchodné prevádzky, reštauračné zariadenie a ostatné prevádzky so službami. V lokalite rodinného domu sa nachádzajú rozvody vody, kanalizácie, zemného plynu, elektrickej energie a oznamovacích vedení. Rodinný dom je prístupný z miestnej cestnej komunikácie so spevneným (živičným) povrchom. Šírka vlastného pozemku má pri ohodnocovanom rodinnom dome dostatočnú prejazdnú šírku, v priebehu užívania oboch domov bolo nádvorie spojené, fyzická hranica pozemkov v nádvorí nebola v čase obhliadky vyhotovená. Vlastníci domov s. č. 108 a s. č. 109 (predmet ohodnotenia) majú v spoločnom užívaní pozemky parc. č. 365/1 - zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 365/2 a parc. č. 365/3 - záhrady.
Popis dispozičného riešenia domu. V rodinnom dome sa nachádza jedna bytová jednotka s dvoma obytnými miestnosťami (izbami) a príslušenstva (kuchyňa, vstupné zádverie s verandou, chodba, kúpeľňa s WC, kotolňa). V zadnej časti domu sú dve miestnosti skladov (samostatne prístupné z nádvoria). Okná prednej izby sú orientované do nádvoria domu (na západ). V rodinnom dome prebehla modernizácia, spojená hlavne s vybudovaním nových rozvodov ústredného kúrenia a ostatných inštalácií. V roku 1993 bola k zadnej časti domu pristavená garáž. Technický popis rodinného domu. Základové konštrukcie rodinného domu sú z monolitického betónu, podmurovka (v priemernej výška do 50cm) obvodových stien je murovaná a omietnutá. Obvodové steny rodinného domu sú murované (podľa dostupných informácií) z pálenej tehly s hr. muriva do 50cm. Vnútorné nosné a deliace stenové konštrukcie sú murované z pálenej tehly. Strop v rodinnom dome je drevenej trámovej konštrukcie s obojstranným záklopom. Rodinný dom je zastrešené strechou sedlového tvaru. Strecha pozostáva z dvoch častí (nad pôvodnou obytnou časťou a druhá časť nad pôvodne hospodárskou časťou). Konštrukcia krovu je drevená väznicová. Strešná krytina je z keramických škridiel, klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Fasáda domu je opatrená štrukturovanou omietkou (v prednej časti a v časti bočnej fasády). Vnútorné povrchy stien a stropov v dome sú z hladkej omietky. V prednej izbe a v kuchyni je drevený podhľad. Okná v rodinnom dome sú drevené dvojité. Vstupné dvere do domu sú drevené s čiastočným zasklením, vnútorné dvere v dome sú drevené, rámové s výplňou, resp. hladké.
Popis vybavenia rodinného domu. V rodinnom dome boli v roku 2002 vybudované nové rozvody ústredného kúrenia (ako vykurovacie telesá sú osadené oceľové panelové radiátory). Ďalej sú v dome vymenené (obnovené ) rozvody teplej a studenej vody, zemného plynu, elektrickej energie, kanalizácie. Ohrev vykurovacieho média a TÚV je zabezpečený v plynovom kotli s núteným odľahom spalín (osadenom v samostatnej miestnosti). Ako alternatíva ohrevu vody je v kuchyni osadený plynový prietokový ohrievač. V dome bola vybudovaná nová kúpeľňa a boli obnovené povrchové úpravy. Rodinný dom je napojený na verejné rozvody vody, kanalizácie, zemného plynu NTL a elektrickej energie. V priebehu užívania rodinného domu bola vymenená strešná krytina a klampiarske konštrukcie strechy.
Popis podlaží: I.NP pozostáva z dvoch častí. Predná časť domu (išlo o pôvodnú obytnú časť), pozostáva z jednej (prednej izby), kuchyne, chodby s verandou a kúpeľne. V zadnej časti (pôvodne hospodárskej časti) domu sa nachádza jedna izba s chodbou a priestorom kotolne. Ďalej sa v zadnej časti domu nachádzajú dva priestory skladov, samostatne prístupných z nádvoria domu. V jednej z miestností skladov sú vyhotovené rozvody ústredného kúrenia. V podlaží sú vyhotovené rozvody ústredného kúrenia, teplej a studenej vody, kanalizácie, zemného plynu a elektrickej energie.
Popis miestností podlažia: Chodba: miestnosť je prístupná z krytej verandy v prednej časti domu (vo verande je podlaha z cementového poteru) a vonkajšími schodmi z nádvoria domu. Podlaha v chodbe je z keramickej dlažby. V zadnej časti chodby je podlaha znížená o 30cm. Z chodby je prístupná kuchyňa, kúpeľňa, kotolňa a zadná izba. Kuchyňa: podlaha z PVC, v kuchyni je osadená linka z materiálov na základe drevnej hmoty. V linke je osadené nerezové drezové umývadlo (nerezová páková batéria), plynový sporák s elektrickou rúrou. Nad sporákom je digestor, vedľa ktorého je plynový prietokový ohrievač vody. Steny v priestore linky sú opatrené keramickým obkladom. Z kuchyne je prístupná predná izba. Predná izba: podlaha z bytovej textílie. Okná v izbe sú orientované na sever a na západ. Kúpeľňa: podlaha z keramickej dlažby, keramický obklad stien, v kúpeľni sa nachádza plastová vaňa (nerezová páková batéria), keramické umývadlo (nerezová páková batéria), WC misa - top kombi. Kotolňa: podlaha z keramickej dlažby. V miestnosti je osadený plynový kotol ÚK a ohrevu TÚV. Zadná izba: podlaha z PVC. V izbe je zrekonštruovaná stropná konštrukcia (priznané trámy). Sklad 1: podlaha z PVC. V miestnosti je nový podhľad (z drevených latiek) a oceľové schodisko do povalových priestorov. Sklad 2: podlaha z cementového poteru, z miestnosti je prístupná prístavba garáže.
Garáž na parc. č. 366 k. ú. Soblahov.
Garáž pre osobné motorové vozidlo bola k zadnej časti rodinného domu pristavená v roku 1993. Obvodové steny sú založené na betónových monolitických pásoch, opatrených vodorovnou hydroizoláciou. Obvodové steny sú murované z keramických tvárnic, stropná konštrukia je zo železobetónovej monolitickej dosky. Garáž je zastrešená plochou strechou, resp. strechou s minimálnym spádom do žľabu v bočnej fasáde. Strešná krytina je z bitúmenových pásov, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasáda garáže je z hladkej omietky. Vnútorné povrchové úpravy sú z hladkej omietky. Garážové vráta sú oceľové plné.
Plot predzáhradky. Jedná sa o plot predzáhradky na parc. č. 366, vybudovaný v roku 2002. Výmera je 20,30m, základy betónové, podmurovka betónová. Plot tvorí oceľová sieťovina v rámoch. Výška do 180,00cm. Súčasťou plota sú plotové vráta kovové 1ks a plotové vrátka kovové 1ks. Vodovodná prípojka. Prípojka vody, vybudovaná v r. 1985 výmera 13,0m. Vodomerná šachta. Vodomerná šachta bola vybudovaná v r. 1985, výmera 2,59m3. Kanalizačná prípojka. Prípojka kanalizácie, vybudovaná v r. 1998, výmera 18,0m.Plynová prípojka. Plynová prípojka, vybudovaná v r. 1993, výmera 20,0m. Elektroinštalačná prípojka. Prípojka elektroinštalácie - zemná, vybudovaná v r. 2002, výmera 15,50m. Spevnené plochy. Spevnené plochy - vybudované v r. 2002, zámková betónová dlažba, výmera 148,83m2.

  • Cena 44 325,00 EURObjekt je v dražbe, cena nie je finála. navrhnúť cenu
  • Vložené 7. 6. 2016
  • Číslo inzerátu AR-06NB-102434 (PSO109/16)
  • Katastrálne územie SOBLAHOV

Kontaktovať makléra

Miroslav Martvoň
Miroslav Martvoň Správca dražby Telefón: +421232202734 E-mail: martvon@platitsaoplati.sk
Change the CAPTCHA code
Kontaktovať
Platiť sa oplatí s.r.o Košická 56 82108 Bratisalava Telefón: 02/32202713, 02/32202714 E-mail: drazby@platitsaoplati.sk Web:
 

Podobné reality

Rodinný dom, Predaj, Soblahov

Predaj, rodinný dom

Soblahov 123 000,00 EUR

Rodinný dom, Predaj, Soblahov

Predaj, rodinný dom, 60 m2

Soblahov 125 000,00 EUR

Rodinný dom, Predaj, Soblahov

Predaj, rodinný dom, 130 m2

Soblahov 68 900,00 EUR

TOPlist TOPlist