Predaj, rodinný dom, Soblahov 44 325,00 EUR navrhnúť cenu

Rodinný dom Soblahov

Najnižšie podanie
44 325,00
Dobrovolná dražba
Áno

Dražba - rodinný dom s. č. 109 na parc. č. 366 k. ú. Soblahov.
Rodinný dom sa nachádza v zastavanom území obce Soblahov v blízkosti centrálnej časti obce. Rodinný dom je prístupný z hlavnej miestnej komunikácie v obci. V okolí domu sa nachádza zástavba rodinných domov (podobného veku), v blízkosti sa nachádzajú obchodné prevádzky, reštauračné zariadenie a ostatné prevádzky so službami. V lokalite rodinného domu sa nachádzajú rozvody vody, kanalizácie, zemného plynu, elektrickej energie a oznamovacích vedení. Rodinný dom je prístupný z miestnej cestnej komunikácie so spevneným (živičným) povrchom. Šírka vlastného pozemku má pri ohodnocovanom rodinnom dome dostatočnú prejazdnú šírku, v priebehu užívania oboch domov bolo nádvorie spojené, fyzická hranica pozemkov v nádvorí nebola v čase obhliadky vyhotovená. Vlastníci domov s. č. 108 a s. č. 109 (predmet ohodnotenia) majú v spoločnom užívaní pozemky parc. č. 365/1 - zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 365/2 a parc. č. 365/3 - záhrady.
Popis dispozičného riešenia domu. V rodinnom dome sa nachádza jedna bytová jednotka s dvoma obytnými miestnosťami (izbami) a príslušenstva (kuchyňa, vstupné zádverie s verandou, chodba, kúpeľňa s WC, kotolňa). V zadnej časti domu sú dve miestnosti skladov (samostatne prístupné z nádvoria). Okná prednej izby sú orientované do nádvoria domu (na západ). V rodinnom dome prebehla modernizácia, spojená hlavne s vybudovaním nových rozvodov ústredného kúrenia a ostatných inštalácií. V roku 1993 bola k zadnej časti domu pristavená garáž. Technický popis rodinného domu. Základové konštrukcie rodinného domu sú z monolitického betónu, podmurovka (v priemernej výška do 50cm) obvodových stien je murovaná a omietnutá. Obvodové steny rodinného domu sú murované (podľa dostupných informácií) z pálenej tehly s hr. muriva do 50cm. Vnútorné nosné a deliace stenové konštrukcie sú murované z pálenej tehly. Strop v rodinnom dome je drevenej trámovej konštrukcie s obojstranným záklopom. Rodinný dom je zastrešené strechou sedlového tvaru. Strecha pozostáva z dvoch častí (nad pôvodnou obytnou časťou a druhá časť nad pôvodne hospodárskou časťou). Konštrukcia krovu je drevená väznicová. Strešná krytina je z keramických škridiel, klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Fasáda domu je opatrená štrukturovanou omietkou (v prednej časti a v časti bočnej fasády). Vnútorné povrchy stien a stropov v dome sú z hladkej omietky. V prednej izbe a v kuchyni je drevený podhľad. Okná v rodinnom dome sú drevené dvojité. Vstupné dvere do domu sú drevené s čiastočným zasklením, vnútorné dvere v dome sú drevené, rámové s výplňou, resp. hladké.
Popis vybavenia rodinného domu. V rodinnom dome boli v roku 2002 vybudované nové rozvody ústredného kúrenia (ako vykurovacie telesá sú osadené oceľové panelové radiátory). Ďalej sú v dome vymenené (obnovené ) rozvody teplej a studenej vody, zemného plynu, elektrickej energie, kanalizácie. Ohrev vykurovacieho média a TÚV je zabezpečený v plynovom kotli s núteným odľahom spalín (osadenom v samostatnej miestnosti). Ako alternatíva ohrevu vody je v kuchyni osadený plynový prietokový ohrievač. V dome bola vybudovaná nová kúpeľňa a boli obnovené povrchové úpravy. Rodinný dom je napojený na verejné rozvody vody, kanalizácie, zemného plynu NTL a elektrickej energie. V priebehu užívania rodinného domu bola vymenená strešná krytina a klampiarske konštrukcie strechy.
Popis podlaží: I.NP pozostáva z dvoch častí. Predná časť domu (išlo o pôvodnú obytnú časť), pozostáva z jednej (prednej izby), kuchyne, chodby s verandou a kúpeľne. V zadnej časti (pôvodne hospodárskej časti) domu sa nachádza jedna izba s chodbou a priestorom kotolne. Ďalej sa v zadnej časti domu nachádzajú dva priestory skladov, samostatne prístupných z nádvoria domu. V jednej z miestností skladov sú vyhotovené rozvody ústredného kúrenia. V podlaží sú vyhotovené rozvody ústredného kúrenia, teplej a studenej vody, kanalizácie, zemného plynu a elektrickej energie.
Popis miestností podlažia: Chodba: miestnosť je prístupná z krytej verandy v prednej časti domu (vo verande je podlaha z cementového poteru) a vonkajšími schodmi z nádvoria domu. Podlaha v chodbe je z keramickej dlažby. V zadnej časti chodby je podlaha znížená o 30cm. Z chodby je prístupná kuchyňa, kúpeľňa, kotolňa a zadná izba. Kuchyňa: podlaha z PVC, v kuchyni je osadená linka z materiálov na základe drevnej hmoty. V linke je osadené nerezové drezové umývadlo (nerezová páková batéria), plynový sporák s elektrickou rúrou. Nad sporákom je digestor, vedľa ktorého je plynový prietokový ohrievač vody. Steny v priestore linky sú opatrené keramickým obkladom. Z kuchyne je prístupná predná izba. Predná izba: podlaha z bytovej textílie. Okná v izbe sú orientované na sever a na západ. Kúpeľňa: podlaha z keramickej dlažby, keramický obklad stien, v kúpeľni sa nachádza plastová vaňa (nerezová páková batéria), keramické umývadlo (nerezová páková batéria), WC misa - top kombi. Kotolňa: podlaha z keramickej dlažby. V miestnosti je osadený plynový kotol ÚK a ohrevu TÚV. Zadná izba: podlaha z PVC. V izbe je zrekonštruovaná stropná konštrukcia (priznané trámy). Sklad 1: podlaha z PVC. V miestnosti je nový podhľad (z drevených latiek) a oceľové schodisko do povalových priestorov. Sklad 2: podlaha z cementového poteru, z miestnosti je prístupná prístavba garáže.
Garáž na parc. č. 366 k. ú. Soblahov.
Garáž pre osobné motorové vozidlo bola k zadnej časti rodinného domu pristavená v roku 1993. Obvodové steny sú založené na betónových monolitických pásoch, opatrených vodorovnou hydroizoláciou. Obvodové steny sú murované z keramických tvárnic, stropná konštrukia je zo železobetónovej monolitickej dosky. Garáž je zastrešená plochou strechou, resp. strechou s minimálnym spádom do žľabu v bočnej fasáde. Strešná krytina je z bitúmenových pásov, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasáda garáže je z hladkej omietky. Vnútorné povrchové úpravy sú z hladkej omietky. Garážové vráta sú oceľové plné.
Plot predzáhradky. Jedná sa o plot predzáhradky na parc. č. 366, vybudovaný v roku 2002. Výmera je 20,30m, základy betónové, podmurovka betónová. Plot tvorí oceľová sieťovina v rámoch. Výška do 180,00cm. Súčasťou plota sú plotové vráta kovové 1ks a plotové vrátka kovové 1ks. Vodovodná prípojka. Prípojka vody, vybudovaná v r. 1985 výmera 13,0m. Vodomerná šachta. Vodomerná šachta bola vybudovaná v r. 1985, výmera 2,59m3. Kanalizačná prípojka. Prípojka kanalizácie, vybudovaná v r. 1998, výmera 18,0m.Plynová prípojka. Plynová prípojka, vybudovaná v r. 1993, výmera 20,0m. Elektroinštalačná prípojka. Prípojka elektroinštalácie - zemná, vybudovaná v r. 2002, výmera 15,50m. Spevnené plochy. Spevnené plochy - vybudované v r. 2002, zámková betónová dlažba, výmera 148,83m2.

  • Cena 44 325,00 EURObjekt je v dražbe, cena nie je finála. navrhnúť cenu
  • Vložené 7. 6. 2016
  • Číslo inzerátu AR-06NB-102434 (PSO109/16)
  • Katastrálne územie SOBLAHOV

Kontaktovať makléra

Martin Krajiček
Martin Krajiček Správca dražby Telefón: +421232202724 E-mail: krajicek@platitsaoplati.sk
Change the CAPTCHA code
Kontaktovať
Platiť sa oplatí s.r.o Košická 56 82108 Bratisalava Telefón: 02/32202713, 02/32202714 E-mail: drazby@platitsaoplati.sk Web:
 
TOPlist TOPlist