Predaj, rodinný dom, Rúbaň 15 075,00 EUR navrhnúť cenu

Rodinný dom Rúbaň

Najnižšie podanie
15 075,00
Dobrovolná dražba
Áno

DRAŽBA: rodinný dom v obci Rúbaň, súpisné číslo 117, postavený na parcele č. 328/4 a pozemky parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape ako parcelné č. 328/3, druh pozemku záhrady o výmere 968 m2 a parcelné č. 328/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1035 m2, evidované na liste vlastníctva č. 1213, k.ú. Rúbaň, spoluvlastnícky podiel v 1/1 - ine.
Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presné technické ani dispozičné riešenie ohodnocovaných nehnuteľností, rovnako ani ich užívaciu schopnosť.
Rodinný dom:
Pri miestnom šetrení spojenom so zameraním stavby a vytvorením fotodokumentácie bolo zistené, že sa jedná o prízemný, nepodpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím. Stavba nemá viac ako jedno podzemné podlažie, dve nadzemné podlažia a podkrovie, je v nej jeden byt a viac ako polovica plochy je určená na bývanie, teda spĺňa požiadavky na rodinný dom. Nakoľko sa nedochovali listinné doklady potvrdzujúce vek stavby, podľa Čestného vyhlásenia bývalého majiteľa stavby bol táto daná do užívania v roku 1961. Tomuto obdobiu zodpovedajú použité stavebné materiály a technologické postupy. Rodinný dom je od roku 2010 postupne rekonštruovaný a modernizovaný. Dom v súčasnosti pravdepodobne nie je obývaný.
Dispozične je rodinný dom riešený v tvare písmena L s tým, že do ulice sú orientované dve izby a ďalej nasleduje rad miestností smerovaných do dvora. Hlavný vchod do domu je zo dvora cez zádverie do chodby. V zadnej časti domu sú dve hospodárske miestnosti so samostatnými vstupmi z krytého priedomia. V rodinnom dome je celkom päť izieb, kuchyňa, kúpeľňa, WC, chodba, zádve-rie, dva samostatné sklady a priedomie rozdelené na dve časti.
Rodinný dom je založený na pásových betónových základoch a betónovej podmurovke, s vodorovnou hydroizoláciou. Obvodové murivo a nosné steny sú zhotovené z nepáleného mate-riálu. Strop nad prízemím je s rovným podhľadom, drevený, trámový s podbíjaním a záklopom. Zateplenie stropu je škvarový násyp. Strecha je lomená, väznicová, sedlová, s valbami. Strešná krytina sú obyčajné jednodrážkové pálené škridle na latách. Vonkajšie fasádne omietky domu sú zo strany ulice a dvora hladké štukové s farebným náterom. Zo strany vedľajšej ulice je omietka vápenno-cementová zdrsnená. Sokel je omietnutý zdrsnenou vápenno-cementovou omietkou. Klampiarske konštrukcie na streche sú z pozinkovaného plechu. Ostatné klampiarske konštrukcie (parapety) sú prevažne z hliníkového plechu. Vnútorné deliace priečky sú z pálených tehál. Vnútorné omietky stien a stropov sú vápenno-cementové, štukové. Keramické obklady sú nové v kuchyni v priestore kuchynskej linky, v kúpeľni do výšky 160 cm, vrátane obkladu vane a na samostatnom WC do výšky 170 cm. Okná na dome sú prevažne plastové s izolačným dvojsklom. Na väčšine okien sú osadené interiérové, kovové horizontálne žalúzie. Vchodové dvere sú nové, plastové, čiastočne presklené izolačným dvojsklom. Interiérové dvere v dome sú prevažne dyhované, plné alebo čiastočne presklené, osadené do drevených zárubní. Podlahy v izbách a v kuchyni sú plávajúce s laminátovými veľkoplošnými parketami. Na podlahe v ostatných miestnostiach je nová keramická dlažba. Kuchyňa je vybavená novou kuchynskou linkou s nerezovým drezom a samostatným elektrickým sporákom s keramickou varnou doskou. V kúpeľni je osadená plastová rohová vaňa, umývadlo a samostatný murovaný sprchovací kút. Samostatné WC je zariadené záchodovou misou typ combi a umývadlom. V dome je zrealizovaný svetelný a motorický rozvod elektrického prúdu, istený automatickými ističmi a rozvod zemného plynu. Rozvody pitnej vody a TUV sú pozinkovaným potrubím. TÚV je pripravovaná centrálne v elektric-kom bojleri osadenom na WC. Kanalizácia v dome je plastová. Vykurovanie je zabezpečené lokálnymi plynovými kachľami. Dom je pripojený na obecný vodovod, odkanalizovanie domu je riešené prípojkou do vlastnej žumpy. Dom je ďalej pripojený na svetelný a motorický rozvod elektrického prúdu a rozvod zemného plynu.
Šopa:
Šopa je samostatný prízemný, nepodpivničený objekt s jednou miestnosťou, situovaný za rodinným domom, s ktorým má jednu spoločnú stenu. Objekt je založený na základových pásoch z monolitického betónu bez podmurovky a hydroizolácie. Obvodové steny sú murované z pálených tehál. Strop nie je riešený, strecha je pultová, v smere od rodinného domu. Strešná krytina sú obyčajné jednodrážkové pálené škridly na latách. Vonkajšia aj vnútorná povrchová úprava stien je vápenná omietka. Na objekte sú osadené drevené zvlakové dvere a jednoduché oceľové okno. Podlaha je hrubá betónová. Ostatné konštrukcie sa nevyskytujú. Stavba bola zhotovená v roku 1965 a jej životnosť odhadujem na 70 rokov.
Pozemky:
Pozemky parc. č. 328/3 a 328/4 sa nachádzajú v zastavanom území obce Rúbaň, v katastrálnom území Rúbaň. Evidované sú na liste vlastníctva č. 1213 k.ú. Rúbaň. Rúbaň je obec s cca 950 obyvateľmi, teda v kategórii do 5.000 obyvateľov. Hodnotená nehnuteľnosť je štandardný rodinný dom s príslušenstvom. Dopravné spojenie obce Rúbaň s okolím je zabezpečené pravidelnou auto-busovou dopravou. Rodinný dom vo vzťahu k obchodnému a spoločenskému centru obce je na hlavnej ulici, na okraji obce, v zástavbe rodinných domov, s dochádzkovou vzdialenosťou do cen-tra cca 1,0 km. Pozemky pri rodinnom dome sú zastavané plochy a nádvoria a záhrady v zastava-nom území obce, s možnosťou pripojenia sa na obecný vodovod, rozvod elektrickej energie a zemného plynu. Kanalizácia v obci zatiaľ nie je vybudovaná. Vzhľadom na tvar, veľkosť a polohu pozemku k centru obce je možné predpokladať, v prípade predaja, že záujem o jeho kúpu bude nižší ako ponuka.

  • Cena 15 075,00 EURObjekt je v dražbe, cena nie je finála. navrhnúť cenu
  • Vložené 27. 5. 2016
  • Číslo inzerátu AR-06NB-102335 (PSO075/15)
  • Katastrálne územie RUBAN

Kontaktovať makléra

Pavel Sirota
Pavel Sirota Správca dražby Telefón: +421232202733 E-mail: sirota@platitsaoplati.sk
Change the CAPTCHA code
Kontaktovať
Platiť sa oplatí s.r.o Košická 56 82108 Bratisalava Telefón: 02/32202713, 02/32202714 E-mail: drazby@platitsaoplati.sk Web:
 

Podobné reality

Rodinný dom, Predaj, Rúbaň - Rúbaň

Predaj, rodinný dom, 85 m2

Rúbaň, Rúbaň 19 000,00 EUR

Rodinný dom, Predaj, Rúbaň

Predaj, rodinný dom, 1 m2

Rúbaň 19 000,00 EUR

Rodinný dom, Predaj, Rúbaň - Rúbaň

Predaj, rodinný dom, 140 m2

Rúbaň, Rúbaň 19 500,00 EUR

Rodinný dom, Predaj, Rúbaň - Rúbaň

Predaj, rodinný dom, 1 448 m2

Rúbaň, Rúbaň 22 000,00 EUR

TOPlist TOPlist