Predaj, rodinný dom, Radvaň nad Dunajom 15 100,00 EUR navrhnúť cenu

Rodinný dom Radvaň nad Dunajom

Najnižšie podanie
15 100,00
Dátum a čas dražby:
14.12.2016 09:30
Miesto dražby
Reštaurácia Penzión ARTIN, salónik na prízemí, Svätourbanská 107/37, 949 01 Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj.
Dražobná zábezpeka
4 500,00
Dobrovolná dražba
Áno
Dátum 2. verejnej obhliadky
13.12.2016 09:30

Rodinný dom, súpisné č.119, Radvaň nad Dunajom
Rodinný dom so súpisným číslom 119 s príslušenstvom nachádza v obci Radvaň nad Dunajom, na pozemku s parc.č.241/2, v katastrálnom území Radvaň nad Dunajom, okres Komárno. Rodinný dom je samostatne stojací objekt - dom, s dvorom a priemerným dispozičným riešením. Nachádza sa medzi stavbami rodinných domov so štandardným vybavením, v obci s počtom obyvateľov do 5000, v obytnej časti, ako aj hospodárska budova so súpisným číslom 597 a garáž so súpisným číslom 598. Sú prístupné z verejného priestranstva s parc.č.253/1 - pozemok je evidovaný na liste vlastníctva č.1896 vo vlastníctve Obce Radvaň nad Dunajom. Súčasný technický stav nehnuteľnosti je primeraný veku stavieb; nevyžadujú opravu, len bežnú údržbu. Jedná sa o samostatne stojacu budovu s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia, valbovou strechou.
Analýza využitia nehnuteľností :
Nehnuteľnosť - rodinný dom so súpisným číslom 119 s príslušenstvom sa užíva na účel, za ktorým bol aj postavený, t.j. výlučne na bývanie. Svojim dispozičným riešením, veľkosťou podlahovej a zastavenej plochy, veľkosťou okolitého pozemku, ako aj účelom, pre ktorý bol povolený rodinný dom, je predurčený na celoročné bývanie. Je to nehnuteľnosť bez výnosu, ako aj hospodárska budova so súpisným číslom 597 a garáž so súpisným číslom 598. Boli nadobudnuté prevodom.
POPIS PODLAŽÍ
Na 1.nadzemnom podlaží sa nachádza predsieň, štyri izby, kúpeľňa, komora, kuchyňa a závetrie.
TECHNICKÝ POPIS SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA V ČASE ODHLIADKY:
Základy sú betónové monolitické bez izolácie proti vode a zemnej vlhkosti. Podmurovka je vyhotovená z monolitického betónu, s priemernou výškou 0,15 m. Obvodové murivo nadzemného podlažia murované z tehál v skladobnej hrúbke 0,45 m. Vnútorné nosné steny sú murované taktiež z tehál v skladobnej hrúbke 0,30 m, nenosné priečky hrúbky 0,15 m, so vápennou-štukovou hladkou omietkou. Strop nad prízemím je drevený trámový, s dolným a horným záklopom. Strecha rodinného domu je valbová, nosná konštrukcia strechy je drevený krov, s krytinou z pálených škridiel jednodrážkových. Oplechovanie strechy je úplné z obojstranne pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie ( parapety a pod. ) sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú vápenné, obklady nie sú. Výplne okenných otvorov sú prevážne drevené okná dvojté s doskovým ostením. Vstupné dvere do domu sú taktiež drevené, vnútorné interierové dvere drevené hladké plné alebo presklené ( osadené do oceľových zárubní ). Podlahy podlažia sú vyhotovené v obytných miestnostiach palubovky, v ostatných miestnostiach sú prevažne keramické dlažby. Podlažie nie je vykurované, len v kúpeľni sa nachádzajú plynové kachle v počte 1 kus . Na podlaží je vyhotovený rozvod zemného plynu. Elektroinštalácia je svetelná ako i motorická. Dom je napojený na verejný rozvod vody, zemného plynu a elektro NN, odkanalizovaný do vlastnej žumpy. Rozvod vody v dome teplej aj studenej prevážne z oceľových trubiek, hlavný zdroj teplej vody v čase obhliadky bol odmontovaný, v kuchyni sa nachádza malý elektrický zásobníkový ohrievač vody. Kanalizácia je z plastového potrubia. Vybavenie kuchyne : drez oceľový smaltovaný, kuchynská linka na báze dreva rozvinutej šírky 0,60 m´. Vnútorné vybavenie podlažia pozostáva : vaňa oceľová smaltovaná, umývadlo. Vodovodné batérie sú ostatné 3 kusy. Záchod je umiestnený v kúpeľni, splachovací. Vnútorné obklady sa nachádzajú v prevážnej časti kúpeľní nad 1,35 m, obloženie vane. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením. Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.
Garáž
Budovu so súpisným číslom 598 na pozemku s parc.č.241/4 v katastrálnom území Radvaň nad Dunajom, vychádzajúc z predložených dokladov, ako aj jej skutočného účelu užívania pre účely stanovenia jej všeobecnej hodnoty, charakterizujem ako garáž pre jedno osobné motorové vozidlo. Budova garáže sa nachádza na pozemku s parc.č.241/4 v katastrálnom území Radvaň nad Dunajom. Jedná sa o samostatne stojacu budovu s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia, sedlovou strechou.
TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ČASE OBHLIADKY :
Základy garáže sú monolitické železobetónové základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevážnej časti z tehál v prevažujúcej hrúbke 0,15 m ( do 0,30 m ), deliace priečky nie sú. Vnútorné omietky na podlaží sú vápenno-cementové hladké. Stropná konštrukcia podlažia je s rovným podhľadom drevená trámová. Strešná konštrukcie je drevená hambálková, sedlová. Krytina strechy je z pálených škridiel jednodrážkových. Fasádne omietky vyhotovené ako vápenné-štukové. Garážové vráta sú drevené, otváravé. Podlaha v miestnosti je povrchom z betónovej mazaniny. Elektroinštalácia podlažia je len svetelná. Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.
PRÍSLUŠENSTVO
Hospodárska budova
Budovu so súpisným číslom 597 na pozemku s parc.č.241/3 v katastrálnom území Radvaň nad Dunajom, vychádzajúc z predložených dokladov, ako aj jej skutočného účelu užívania pre účely stanovenia jej všeobecnej hodnoty, charakterizujem ako drobnú stavbu hospodárskej budovy. Jedná sa o budovu s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia, pultovovu strechou.
POPIS PODLAŽÍ
Na 1.nadzemnom podlaží sa nachádza sklad a chliev.
TECHNICKÝ POPIS SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA V ČASE ODHLIADKY:
Základy sú betónové monolitické bez izolácie proti vode a zemnej vlhkosti. Obvodové murivo nadzemného podlažia murované z tehál v skladobnej hrúbke 0,15 m. Strecha je pultová, nosná konštrukcia strechy je drevený krov, s krytinou z azbestocementových vlnoviek. Fasádne omietky sú vápenné, obklady nie sú. Vráta sú drevené zvlakové, dvere drevené presklené. Podlahy podlažia sú vyhotovené ako betónové hrubé. Elektroinštalácia je len svetelná, poistkové automaty. Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.
Pozemky
Pozemky s parc.č.241/2, parc.č.241/3, parc.č.241/4 a parc.č.241/5 v katastrálnom území Radvaň nad Dunajom, sú vedené na liste vlastníctva č.418, ako zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 145, 14, 17 a 176 m2. Pozemky ležia v zastavanom území obce Radvaň nad Dunajom, ktorá má počet obyvateľov do 5000, medzi rodinnými domami so štandardným vybavením, mimo obchodného, v obytnej časti. Sú rovinatého charakteru, prístup je po spevnenej komunikácii s možnosťou napojenia z rozvodov inžinierskych sietí - nachádzajúce v blízkosti pozemku - na elektriku, zemný plyn, verejný vodovod, telefón. Na pozemku s parc.č.241/2 sa nachádza stavba rodinného domu so súpisným číslom 119, na pozemku s parc.č.241/3 sa nachádza hospodárska budova so súpisným číslom 597 a na pozemku s parc.č.241/4 sa nachádza garáž so súpisným číslom 598.
Pozemok s parc.č.241/1 v katastrálnom území Radvaň nad Dunajom, je vedený na liste vlastníctva č.418, ako záhrady, vo výmere 187 m2. Pozemok leží v zastavanom území obce Radvaň nad Dunajom, ktorá má počet obyvateľov do 5000, medzi rodinnými domami so štandardným vybavením, mimo obchodného, v obytnej časti. Je rovinatého charakteru, prístup je po spevnenej komunikácii s možnosťou napojenia z rozvodov inžinierskych sietí - nachádzajúce v blízkosti pozemku - na elektriku, zemný plyn, verejný vodovod, telefón. Na pozemku sa nenachádza žiadna stavba.

  • Cena 15 100,00 EURObjekt je v dražbe, cena nie je finála. navrhnúť cenu
  • Vložené 20. 8. 2016
  • Číslo inzerátu AR-06NB-102501 (PSO169/16)
  • Katastrálne územie RADVAN NAD DUNAJOM

Kontaktovať makléra

Miroslav Martvoň
Miroslav Martvoň Správca dražby Telefón: +421232202734 E-mail: martvon@platitsaoplati.sk
Change the CAPTCHA code
Kontaktovať
Platiť sa oplatí s.r.o Košická 56 82108 Bratisalava Telefón: 02/32202713, 02/32202714 E-mail: drazby@platitsaoplati.sk Web:
 

Podobné reality

Rodinný dom, Predaj, Radvaň nad Dunajom

Predaj, rodinný dom, 2 334 m2

Radvaň nad Dunajom

Rodinný dom, Predaj, Radvaň nad Dunajom

Predaj, rodinný dom, 1 m2

Radvaň nad Dunajom

Rodinný dom, Predaj, Radvaň nad Dunajom - Radvaň nad Dunajom

Predaj, rodinný dom, 170 m2

Radvaň nad Dunajom, Radvaň nad Dunajom 159 000,00 EUR

Rodinný dom, Predaj, Radvaň nad Dunajom - Radvaň nad Dunajom

Predaj, rodinný dom, 140 m2

Radvaň nad Dunajom, Radvaň nad Dunajom 46 500,00 EUR

TOPlist TOPlist