Predaj, rodinný dom, Pobedim 12 800,00 EUR navrhnúť cenu

Rodinný dom Pobedim

Najnižšie podanie
12 800,00
Dátum a čas dražby:
09.12.2016 11:30
Miesto dražby
Veľký salónik na 1.poschodí, Grand Hotel, Palackého 3477, 911 01 Trenčín, okres Trenčín, Trenčiansky kraj.
Dražobná zábezpeka
3 800,00
Dobrovolná dražba
Áno
Dátum 2. verejnej obhliadky
08.12.2016 13:30

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presné technické ani dispozičné riešenie ohodnocovaných nehnuteľností, rovnako ani ich užívaciu schopnosť.
Rodinný dom súpisné č. 89, Pobedím.
Dom je situovaný v radovej uličnej zástavbe rodinných domov v obci Pobedim. Nakoľko doklady o veku domu sa nezachovali, stanovujem vek domu na 50 rokov. Vychádzam z predpokladu konštrukčného a dispozičného riešenia domu ako aj rozhovoru s vlastníkom domu. Dom má jednu bytovú jednotku. Dispozičné riešenie: 3 izby, kuchyňa, sklad, chodba, kúpeľňa a hala. Dom je napojený na vonkajšiu sieť zemného plynu, elektrickej energie a telefónu. Konštrukcie a vybavenie: Základy sú betónové so zvislou a vodorovnou izoláciou. Podmurovka je od výšky 50 cm omietnutá. Zvislé nosné konštrukcie sú zo zmiešaného muriva (hlinené a plné pálené tehly) hr. do 400 mm. Stropná konštrukcia je z dreveného trámového stropu s rovným podhľadom. Krov strechy je drevenej hambálkovej sústavy. Krytina je jedno drážková škridla. Do povalového priestoru sa vchádza z miestnosti skladu dreveným schodnicovým rebríkom. Klampiarske konštrukcie strechy ako aj ostatné konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (poškodené) . Fasáda je z časti brizolitovej omietky a z časti vápennej omietky. Vnútorné omietky sú vápenné štukové. Podlahy v obytných izbách sú z prevažnej časti drevené (palubovka), ostatné podlahy sú z prevažnej časti z keramickej dlažby. Okná sú drevené dvojité. Vnútorné dvere sú drevené plné alebo zasklené. Elektroinštalácia je svetelná i motorická istená poistkami. Vykurovanie je lokálne s plynovými kachľami. Rozvody studenej i teplej vody sú z pozinkovaného potrubia. Zdrojom teplej vody je elektrický zásobníkový ohrievač. Vybavenie v kúpeľni - oceľová smaltovaná vaňa, a umývadlo. Obklady sú v kuchyni pri dreze, šporáku a pri umývadle. V kúpeľni sú keramické obklady. Dom vyžaduje okamžitú opravu klampiarskych konštrukcií strechy, prípadne výmenu celej strešnej krytiny. Dôsledku zatekania dažďovej vody so striech k základom a následne k vzniku trhlín v nosných zvislých konštrukciách predpokladám životnosť stavby na 100 rokov. Dom v čase obhliadky nebol trvalé obývaný.
Sklad
Sklad je drobná stavba opretá o zadnú časť domu. Stavebno-technické riešenie: Základy sú betónové j pásové. Zvislá nosná konštrukcia je murovaná z plných pálených tehál. Strecha je pultová, krytina škridlová jedno drážková. Klampiarske konštrukcie nie sú vyhotovené. Vonkajšia úprava povrchov je z hladkej omietky. I Podlaha je betónová. Okno je drevené zdvojené. Dvere sú rámové s výplňou. Stavba má rozvod svetelnej elektroinštalácie. Vykurovanie žiadne. Vnútorné vybavenie žiadne. Vek stavby odhadujem na základe na 50 rokov. Životnosť stavby predpokladám na 60 rokov.
Kôlňa
Kôlňa je samostatne stojaca drobná stavba. Situovaná je v zadnej časti parc.č.425. Stavebno-technické riešenie: Základy sú betónové pásové. Zvislá nosná konštrukcia je rámová drevená z jednej strany obitá dreveným plášťom. Strecha je pultová, krytina škridlová jedno drážková. Klampiarske konštrukcie nie sú vyhotovené. Vonkajšia úprava povrchov - impregnácia drevených dosiek. Dvere sú zvlakové, otváravé. Stavba nemá rozvod elektroinštalácie. Vek stavby odhadujem na 39 rokov. Životnosť stavby predpokladám na 50 rokov.
K rodinnému domu prislúchajú pozemky - parcelné č. 425, zastavané plochy a nádvoria o výmere 548 m2, parcelné č. 432, záhrady o výmere 432 m2, parcelné č. 433, záhrady o výmere 552 m2.
Za predmetom dražby, rodinným domom súpisné č. 89 postavenom na parcele č. 425 sú postavené ďalšie dva rodinné domy, ktoré nie sú predmetom dražby a to rodinný dom súpisné č. 90, postavený na parcele č. 426 a rodinný dom súpisné č. 91, postavený na parcele č. 427.

  • Cena 12 800,00 EURObjekt je v dražbe, cena nie je finála. navrhnúť cenu
  • Vložené 27. 5. 2016
  • Číslo inzerátu AR-06NB-102157 (PSO128/14)
  • Katastrálne územie POBEDIM

Kontaktovať makléra

Miroslav Martvoň
Miroslav Martvoň Správca dražby Telefón: +421232202734 E-mail: martvon@platitsaoplati.sk
Change the CAPTCHA code
Kontaktovať
Platiť sa oplatí s.r.o Košická 56 82108 Bratisalava Telefón: 02/32202713, 02/32202714 E-mail: drazby@platitsaoplati.sk Web:
 

Podobné reality

Rodinný dom, Predaj, Pobedim - Zákostolná

Predaj, rodinný dom, 207 m2

Pobedim, Zákostolná 105 000,00 EUR

Rodinný dom, Predaj, Pobedim - -

Predaj, rodinný dom, 100 m2

Pobedim, - 47 000,00 EUR

TOPlist TOPlist