Predaj, rodinný dom, Klížska Nemá 5 775,00 EUR navrhnúť cenu

Rodinný dom Klížska Nemá

Najnižšie podanie
5 775,00
Dátum a čas dražby:
23.01.2017 11:00
Miesto dražby
Reštaurácia Penzión ARTIN, salónik na prízemí, Svätourbanská 107/37, 949 01 Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj.
Dražobná zábezpeka
1 500,00
Dobrovolná dražba
Áno
Dátum 2. verejnej obhliadky
17.01.2017 14:45

Dražba - 3 izbový rodinný dom súp. č. 87 s pozemkami o výmere 795 m2 v obci Klížská Nemá, okres Komárno.
Jedná sa o pozemný, čiastočne podpivničený objekt, s jedným nadzemnými podlažím. Podľa Potvrdenia zo dňa 04.07.2006, vydaného Obcou Klížska Nemá bola stavba daná do užívania v roku 1959 ako rodinný dom. Rodinný dom z hľadiska dispozičného riešenia, použitých materiálov a opotrebovania s priemernou úrovňou údržby zodpovedá tomuto obdobiu. Dispozične je dom riešený ako štvorec s prístavbou. Hlavný vchod do domu je cez predsieň do kuchyne. Časť predsiene je odčlenená a je z nej vytvorené WC. Celkom sú v dome tri izby, kuchyňa, kúpeľňa, chodba, predsieň a WC. V zadnej izbe je otvorom v podlahe vstup do suterénu. Rodinný dom je založený na betónových základových pásoch s vodorovnou izoláciou. Podpivničená časť domu je osadená v hĺbke do 2,0 m. Nepodpivničená časti domu je založená v priemernej hĺbke do 0,60 m pod úrovňou okolitého terénu. Obvodové steny suterénu sú z monolitického betónu. Strop nad suterénom je železobetónová doska. Omietky stien a stropu nie sú zrealizované. Schody do suterénu sú z mäkkého dreva, iba stupne bez podstupníc. Okno je jednoduché, oceľové. Podlaha v suteréne je hrubá betónová. V suteréne je zrealizovaný svetelný rozvod elektrického prúdu. Podmurovka v nepodpivničenej časti domu je betónová s vodorovnou izoláciou. Obvodové a nosné steny prízemia sú z pálených tehál. Strop je s rovným podhľadom, drevený, trámový s podbíjaním a záklopom. Tepelná izolácia stropu je škvarový násyp. Krov strechy je väznicový, stanový so stojatou stolicou. Strešná krytina sú obyčajné pálené jednodrážkové škridly. Klampiarske konštrukcie na dome sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky na dome sú škrabaný brizolit. Sokle sú omietnuté vápenno-cementovou zdrsnenou omietkou. Vnútorné deliace priečky sú z pálených tehál. Vnútorné omietky stien a stropov sú vápenno-cementové štukové. Keramické obklady sú v kuchyni, v priestore drezu a varenia a v kúpeľni do výšky 150 cm, vrátane obkladu vane. Podlahy v izbách sú prevažne plávajúce, na povrchu s veľkoplošnými laminátovými parketami. V ostatných miestnostiach je na podlahách väčšinou PVC, iba v kúpeľni je keramická dlažba. Okná na dome sú prevažne drevené, dvojité. Vchodové dvere sú drevené, rámové, čiastočne presklené. Ostatné dvere sú prevažne hladké, plné alebo čiastočne presklené, osadené do oceľových zárubní. Kuchyňa je zariadená smaltovaným kuchynským drezom a dvoma plynovými sporákmi na PB bombu. V kúpeľni je osadená oceľová, smaltovaná vaňa a umývadlo. Na samostatnom WC je osadená záchodová misa typ combi. V dome je zrealizovaný rozvod pitnej vody a TÚV pozinkovanými rúrami. TÚV je pripravovaná centrálne v elektrickom bojleri osadenom v kúpeľni. Kanalizácia v dome je plastová. Vykurovanie domu je zabezpečené kachľami na tuhé palivo. Rodinný dom je pripojený na obecný vodovod. Odkanalizovanie domu je odpadom do vlastného septiku. Rodinný dom je pripojený na svetelný rozvod elektrickej energie istený tavnými poistkami.
Plot pred RD na parc. č. 266/1 - je celkovej dĺžky 17,3 m. Založený je na základoch z monolitického betónu v priemernej hĺbke 0,5 m. Podmurovka vysoká 0,5 m je rovnako z monolitického betónu. Do podmurovky sú osadené oceľové stĺpy medzi ktorými sú plotové dielce s výplňou z rámového pletiva. V plote sú umiestnené vráta dĺžky 3,0 m a vrátka dĺžky 1,0 m s výplňou zhodnou s plotom, osadené na oceľových stĺpoch v betónových základoch. Plot bol zrealizovaný v roku 1970.
Plot pozdĺž pozemku na parc. č. 266/1 a 266/2 - má celkovú dĺžku 49,9 m a zrealizovaný je ako strojové pletivo vysoké 1,7 m, uchytené na oceľové stĺpy. Stĺpy sú osadené do betónových základových pätiek, bez podmurovky. Plot bol zhotovený v roku 1970.
Studňa na parc. č. 266/1 - kopaná - studňa je hlboká 6 m, pažená železobetónovými skružami s priemerom 100 cm. Využíva ako zdroj vody na polievanie záhrady. V súčasnosti je v nej nie je osadené čerpadlo. Studňa bola zhotovená v roku 1959, je stále funkčná.
Prípojka pitnej vody na parc. č. 266/1 - prípojka pitnej vody z obecného vodovodu bola zrealizovaná cez navŕtavací pás plastovým potru-bím uloženým v ryhe, v smere do vodomernej šachty a rodinného domu. Prípojka má dĺžku 18,0 m a je po dĺžke označená ochranným umelohmotným pásom. Zhotovená bola v roku 1978.
Vodomerná šachta na parc. č. 266/1 - bola zrealizovaná ako monolitická železobetónová konštrukcia s podlahou zo štrku. Vstupný otvor je osadený oceľovým poklopom. Rozmery šachty sú (š*d*h) 1,20 m*1,40 m*1,60 m a svojim vyhotovením zodpovedá požiadavkám príslušnej normy. Zhotovená bola v roku 1978.
Prípojka kanalizácie na parc. č. 266/1 - v dĺžke 8,5 m bola vybudovaná na odvod splaškových vôd z domu do vlastného septika. Osadená je kameninovým kanalizačným potrubím s priemerom 125 mm v ryhe so sklonom 3% na pieskovom lôžku. Zhotovená bola v roku 1978.
Septik na parc. č. 266/1 - bol zrealizovaný ako nepriepustná monolitická železobetónová konštrukcia s obstavaným objemom 7,2 m3 a rozmermi (š*d*h) 2,0 m*2,0 m*1,8 m, ktorá svojim prevedením zodpovedá potrebám domácnosti a požiadavkám príslušných noriem. Septik bol zhotovený v roku 1978.
Prípojka elektrického prúdu na parc. č. 266/1 - svetelná elektrická prípojka NN bola zrealizovaná pri výstavbe rodinného domu v roku 1959 a jej životnosť odhadujem na 70 rokov. Objekt je napojený zo stĺpa vzdušným vedením dvoma vodičmi v dĺžke 18,0 m, ako jednofázová prípojka, na stĺpik na streche a ďalej do rozvádzača vybaveného istením tavnými poistkami.
Spevnené plochy na parc. č. 266/1 - spevnené plochy sú vybudované z monolitického prostého betónu priemernej hrúbky 10 cm . Jedná sa o príjazdové pásy od vrátok do dvora. Spevnené plochy boli vybudované v roku 1985 a ich životnosť odhadujem na 50 rokov.
Vchodové schody na parc. č. 266/1 - vchodové schody slúžia pre vstup do rodinného domu. Jedná sa o betónové stupne na teréne s tým, že na povrchu stupňov a podstupníc je cementový poter. Schody majú päť stupňov s dĺžkou 1,5 m. Vchodové schody boli vybudované spolu s domom v roku 1959.
Vonkajší záchod na parc. č. 266/1 - vonkajší záchod je vyhotovený ako drevený objekt opatrený ochranným náterom, s pultovou strechou, s krytinou z obyčajnej jednodrážkovej škridly, s pôdorysom 1,2 m*1,5 m, vyhovujúci potrebám, pre ktoré bol v roku 1980 zrealizovaný.
Analýza polohy nehnuteľnosti: Hodnotené nehnuteľnosti sa nachádzajú v obci Klížska Nemá. Obec Klížska Nemá leží v podunajskej nížine na Žitnom ostrove, západne od Komárna. Klížska Nemá je obec ležiaca na brehu Dunaja s tým, že je v nej vybudovaná riečna kompa do Maďarska. Obcou prechádza komunikácia okresného významu, ktorá ústi do štátnej ceste č. 63 zo Štúrova cez Komárno a Dunajskú Stredu do Bratislavy. Najbližšími mestami v okolí Klížskej Nemej sú Veľký Meder (18 km), Komárno (30 km), Kolárovo (31 km), Dunajská Streda (38 km), Hurbanovo (45 km) s Nové Zámky (51 km). Obec svojim cca 515 obyvateľom poskytuje primerané administratívne, hospodárske, kultúrne, spoločenské a športove zázemie. Miestni obyvatelia sa zaoberajú prevažne poľnohospodárstvom a drobným podnikaním. Časť obyvateľov dochádza za prácou do okolitých miest. Vďaka tomu je v obci miera nezamestnanosti do 15 %. Spojenie Klížskej Nemej s okolitými dedinami a mestami je zabezpečované pravidelnou autobusovou dopravou. V obci je vybudovaná základná sieť obchodov a služieb vrátane reštauračných. Ďalej je v obci zriadená materská škola, obecný úrad, pošta, kultúrny dom a športový areál. Ďalšie potreby obyvateľov obce sú zabezpečované v neďalekom okresnom meste Veľký Meder. Hodnotené nehnuteľnosti sa nachádzajú na vedľajšej ulici, na okraji obce, v zástavbe so štandardnými rodinnými domami, vo vzdialenosti cca 600 m od jej stredu, reprezentovaného Obecným úradom. V rámci schváleného územného plánu obce sa v lokalite neplánujú žiadne zmeny. Pozemok je rovinatý s dobrým vjazdom z asfaltovej komunikácie. V dosahu nehnuteľností sú rozvody verejného vodovodu, elektrickej energie a zemného plynu. Rodinný dom je napojený na verejný vodovod a rozvod elektrického prúdu. V okolí nehnuteľnosti sa nenachádzajú žiadne významné prírodné útvary alebo historické pamätihodnosti.

  • Cena 5 775,00 EURObjekt je v dražbe, cena nie je finála. navrhnúť cenu
  • Vložené 27. 5. 2016
  • Číslo inzerátu AR-06NB-102125 (PSO054/15)
  • Katastrálne územie KLIZSKA NEMA

Kontaktovať makléra

Miroslav Martvoň
Miroslav Martvoň Správca dražby Telefón: +421232202734 E-mail: martvon@platitsaoplati.sk
Change the CAPTCHA code
Kontaktovať
Platiť sa oplatí s.r.o Košická 56 82108 Bratisalava Telefón: 02/32202713, 02/32202714 E-mail: drazby@platitsaoplati.sk Web:
 

Podobné reality

Rodinný dom, Predaj, Klížska Nemá - Kližska Nemá

Predaj, rodinný dom, 140 m2

Klížska Nemá, Kližska Nemá 36 800,00 EUR

Rodinný dom, Predaj, Klížska Nemá

Predaj, rodinný dom, 140 m2

Klížska Nemá 36 800,00 EUR

Rodinný dom, Predaj, Klížska Nemá - Robotnícka

Predaj, rodinný dom, 110 m2

Klížska Nemá, Robotnícka 42 500,00 EUR

TOPlist TOPlist