Predaj, rodinný dom, Ivanka pri Dunaji 462 000,00 EUR navrhnúť cenu

Rodinný dom Ivanka pri Dunaji

Rodinný dom súp.č. 2492 na p.č. 927/86, na ulici Lipová, Ivanka pri Dunaji.
Všeobecný opis stavby:
Rodinný dom je samostatne stojaci v zástavbe nových rodinných domov, postavený na pozemku parc.č. 927/86. Nachádza sa na juhovýchodnom okraji obce Ivanka pri Dunaji, okr. Senec. Prístupný je z Lipovej ulice, odkiaľ je napojený na verejný rozvod všetkých sietí. Prístup k domu je po parcelách: 927/36, 927/68, 927/67, 927/18 - evidované sú na LV č. 2383, katastrálne územie Ivanka pri Dunaji. Ulica tvorí severovýchodný a juhovýchodný okraj pozemkov, z juhozápadnej a severozápadnej strany sú susedné rodinné domy. Dom obsahuje dve nadzemné podlažia a podkrovie, pozdĺžnou osou stavby je orientovaný v smere severozápad- juhovýchod. Je členitého pôdorysného tvaru - základom je obdĺžnik, ku ktorému sú z každej strany pristavané lichobežníkové výstupky. Stavba je dispozične usporiadaná na celoročné viacgeneračné rodinné bývanie, súčasne je v katastri nehnuteľností evidovaná ako rodinný dom, ktorý spĺňa podmienky stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení platných predpisov o stavbách na bývanie.
Dispozičné riešenie:
V dome sa nachádzajú dva samostatné byty a jedna prevádzka na výučbu plávania pre kojencov a predškolské deti. Hlavný vstup do domu je v strede stavby zo severovýchodnej strany a je spoločný pre byty aj pre prevádzku.
Na 1.NP sa v severozápadnej časti nachádza prevádzka výučby plávania, na čo sú priestory aj dispozične prispôsobené a vybavené. Šatňa sa nachádza v hlavnom vstupe stavby. V prevádzke sa nachádza vyhrievaný bazén, sauna, oddychová a prezliekacia miestnosť, kuchyňa, kúpeľňa. V oddychovej miestnosti je krb. Technológia bazéna ( filtrácia, ohrev, úprava vody) sa nachádza sa pod bazénom. Pod schodiskom sa nachádza technologická miestnosť- riadenie vzduchotechniky, bezénovej vody, klimatizácie a vetrania.
Na 1.NP sa v juhovýchodnej časti nachádza jeden dvojizbový byt. Obsahuje jednu dennú a jednu nočnú obytnú miestnosť, kuchyňu, kúpeľňu a zimnú záhradu.
Na 2.NP sa v podkroví sa nachádza druhý samostatný mezonetový byt. V strede stavby je točité schodisko pre vstup z 1.NP a druhé točité schodisko pre vstup do podkrovia. Na 2. NP obsahuje veľkopriestrovú obývačku, ktorá zaberá približne 4/9 zastavanej plochy podlažia. Priestor nad obývačkou je otvorený do krovu. Z obývačky sú prístupné dve terasy. Ďalej sa na podlaží nachádza kuchyňa, dve samostatné izby, ku každej patrí samostatná kúpeľňa a k rodičovskej izbe patrí navyše aj šatník, cez ktorý sa vchádza do izby rodičov.
V podkroví sa nachádza galéria, v časti s vežičkou je jedna obytná miestnosť, v strede je kúpeľňa a samostatné WC.
Materiálové zloženie a technické vyhotovenie stavby:
Dom je založený na betónových základových pásoch s vodorovnou hydroizoláciou. Obvodové murivo všetkých podlaží je vymurované z drevovláknitých tvárnic Durisol hr. 0,40 m. Deliace priečky sú murované. Fasáda je zo silikátovej omietky. Stropy sú monolitické s rovným podhľadom. Vnútorné omietky sú sádrové, všetky miestnosti sú vyzdobené bordúrami a ozdobnými stĺpmi. Strecha je zložitého geometrického tvaru- v podstate je to valbová strecha, z ktorej vystupujú tri veľké vikiere, a v severozápadnej časti stavby je vežička ( ihlanový tvar strechy). Krov je konštrukčne vyhotovený ako hambálok. Krytina na streche je z materiálu imitácie štiepanej bridlice pripevnený na strešných latách- vzhľadom na spôsob montáže bude ako porovnateľný znak použitý lepenkový šindel. Klampiarske konštrukcie strechy sú z titanzinkových plechov, klampiarske konštrukcie ostatné ( parapety) z hliníkového plechu. Schody sú monolitické s povrchom z gresovej dlažby. Okná sú plastové s izolačným trojsklom, opatrené vnútornými hliníkovými žalúziami. Vnútorné dvere sú hladké fóliované do drevených zárubní. Vstupné dvere do bytov a do prevádzky sú bezpečnostné. Podlahy vo všetkých miestnostiach sú z gressovej dlažby. Vykurovanie stavby je ústredné podlahové teplovodné, doplnené o vyhrievanie rekuperátorom vzduchu. Elektroinštalácia je svetelná istená automatmi. V stavbe sa nachádza televízny rozvod pod omietkou, zabezpečovacie zariadenie, počítačový rozvod a vybavená je bleskozvodom. Rozvod studenej a teplej vody je z plastového potrubia, rozvod plynu je na 1. a 2.NP. Kanalizácia je z plastového potrubia - 2 stúpačky. Zdrojom TÚV je zásobníkový ohrievač napojený aj na solárne panely, ktoré sú na garáži. Zdrojom tepla je plynový kotol Buderus. Stavba je vybavená systémom núteného vetrania.
Vybavenie na 1.NP v prevádzke výučby plávania:
Kúpeľňa - rohová akrylátová vaňa, keramické umývadlo v murovanom pulte, WC so zabudovanou nádržkou v stene, samostatná sprcha. Všetky batérie sú jednopákové, steny sú obložené keramickým obkladom po strop. Bazén - monolitický bazén rozmerov 6x3 m, obložený keramickým obkladom Buchtal, technologicky vyhotovený ako napätá hladina s prelivovým žľabom. V priestore bazéna je odvlhčovač. Sauna má drevený obklad a vykurovaná je elektrickou pieckou.
Vybavenie bytu na 1.NP:
V byte je krb s vyhrievacou vložkou. Kúpeľňa - rohová akrylátová vaňa, keramické umývadlo v murovanom pulte, WC so zabudovanou nádržkou v stene, samostatná sprcha. Všetky batérie sú jednopákové, steny sú obložené keramickým obkladom po strop.
Vybavenie bytu na 2.NP:
V byte je krb s vyhrievacou vložkou. Kúpeľňa rodičov - rohová akrylátová vaňa, dve keramické umývadlá v murovanom pulte, WC so zabudovanou nádržkou v stene, samostatná sprcha. Všetky batérie sú jednopákové, steny sú obložené keramickým obkladom po strop. V spálni je krb s vyhrievacou vložkou. Kúpeľňa deti - keramické umývadlo v murovanom pulte, WC so zabudovanou nádržkou v stene, samostatná sprcha. Všetky batérie sú jednopákové, steny sú obložené keramickým obkladom po strop.
Garáž súpisné č. 2493 na parcele č. 927/87.
Garáž je samostatne stojaca na rohu ulice, vo východnom rohu parcely 927/39. Je prízemná s podkrovím, pozdĺžnou osou stavby orientovaná v smere severozápad- juhovýchod. Postavená je na parc.č. 927/87. Zastrešená je sedlovou strechou. Juhovýchodný roh stavby kopíruje oblúk ulice a parcely.
Dispozičné riešenie:
Stavba obsahuje priestor pre parkovanie dvoch osobných vozidiel a dielňu. Vjazd je z juhozápadnej strany z dvora, kde je aj vchod do dielne. Na severozápadnej stene stavby sú dvere vstup peších a okno na presvetlenie. V podkroví sa nachádza povala na skladovanie materiálu, pretože podkrovie nie je stavebne dokončené.
Materiálové zloženie a technické vyhotovenie stavby ( podľa posudku 23/2009):
Stavba je založená na betónových základových pásoch s vodorovnou hydroizoláciou. Obvodové murivo je vyhotovené z blokov Ytong hr. 0,30 m. Fasáda je zo silikátovej omietky. Vnútorné omietky sú štukové iba v miestnosti garáže. Strecha je sedlová tesársky spracovaná. Krytina na streche je z materiálu imitácie štiepanej bridlice pripevnený na strešných latách- vzhľadom na spôsob montáže bude ako porovnateľný znak použitý lepenkový šindel. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu- žľaby a zvody. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom, v podkroví sú drevené strešné okná. Podlahy sú z hrubého betónu. Elektroinštalácia je na svetelná a motorická istená automatmi.
Plot od ulice na parcele č. 927/39.
Plot okolo pozemku zo strany od Lipovej ulice. Základy sú betónové. Nosná konštrukcia je murovaná z Durisolových tvárnic. Vráta a vrátka sú kované.
Juhozápadný plot na parcele č. 927/39.
Plot na pozemku 927/39 z juhozápadnej strany. Základy tvorí betónový prah. Výplň je zo strojového pletiva na oceľových stĺpikoch. V skutočnosti sa na tomto mieste vyskytujú dva ploty.
Vodomerná šachta na parcele č. 927/39.
Vodomerná šachta je umiestnená za plánovaným uličným plotom. Je betónovej konštrukcie s poklopom, vybudovaná v roku 2008.
Kanalizačná prípojka na parcele č. 927/39.
Prípojka vody z PVC potrubia DN 150, napojená na verejnú sieť. Dĺžka 3,00 m, rok výstavby 2008.
Plynová prípojka na parcelné č. 927/39.
Prípojka je zemná, vyhotovená z potrubia DN 25. Plynomer sa nachádza na uličnej hranici pozemku v plynomerovej skrinke.
Elektrická prípojka na parc.č. 927/39.
Prípojka je zemná, vyhotovená jedným vodičom CYKY 5Bx16. Elektromer sa nachádza na uličnej hranici pozemku v skrinke.
Spevnené plochy na parc.č. 927/39.
Plocha pre vjazd do garáže a chodník od vrát k domu. Vyhotovené z monolitického betónu.

  • Cena 462 000,00 EURObjekt je v dražbe, cena nie je finála. navrhnúť cenu
  • Vložené 27. 5. 2016
  • Číslo inzerátu AR-06NB-102198 (PSO453/13)
  • Katastrálne územie IVANKA PRI DUNAJI

Kontaktovať makléra

Miroslav Martvoň
Miroslav Martvoň Správca dražby Telefón: +421232202734 E-mail: martvon@platitsaoplati.sk
Change the CAPTCHA code
Kontaktovať
Platiť sa oplatí s.r.o Košická 56 82108 Bratisalava Telefón: 02/32202713, 02/32202714 E-mail: drazby@platitsaoplati.sk Web:
 

Podobné reality

Rodinný dom, Predaj, Ivanka pri Dunaji

Predaj, rodinný dom, 115 m2

Ivanka pri Dunaji 175 000,00 EUR

Rodinný dom, Predaj, Ivanka pri Dunaji

Predaj, rodinný dom, 115 m2

Ivanka pri Dunaji 175 000,00 EUR

Rodinný dom, Predaj, Ivanka pri Dunaji

Predaj, rodinný dom, 115 m2

Ivanka pri Dunaji 175 000,00 EUR

TOPlist TOPlist