Dražba, rodinný dom, 1 798 m2, Hucín, Hucín 24 100,00 EUR navrhnúť cenu

DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom k. ú. Hucín, okres Revúca

Rodinný dom s. č. 129 v k. ú. Hucín
Popis a vybavenie rodinného domu sú vykonané podľa predloženého ZP č. 148/2006, znalca Ing. Ondreja Nemogu, ktorý bol zistený ku dňu 19.12.2006:
Jedná sa o prízemnú, čiastočne podpivničenú stavbu, zastrešenú krovom stanového tvaru bez stavebne upraveného podkrovia. Celá podlahová plocha v stavbe je určená na bývanie pre jednu rodinu. Obytná časť domu je na prízemí a suterén plní technicko – hospodársku funkciu. Rodinný dom súp. č. 129, je samostatne stojaci rodinný dom postavený na vlastnom pozemku, s vlastným príslušenstvom. Rodinný dom je postavený v uličnej čiare zástavby rodinných domov, ako medziľahlý dom. Postavený je na okraji obytnej zóny obce Hucín. Lokalita je určená na bývanie v rodinných domoch. Kolaudačné rozhodnutie mi nebolo predložené. Začiatok užívania rodinného domu je rok 1975. Dom je napojený na rozvodné siete: vodovod, el. rozvod, plynovod, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rodinného domu a zabezpečujú jeho užívanie. Príslušenstvom sú drobné stavby: Letná kuchyňa; Garáž. Rodinný dom je klasickej murovanej konštrukcie so stenovým nosným systémom. Prístup k rodinnému domu je priamo z priľahlej miestnej komunikácie.

Vnútorná dispozícia v rodinnom dome je nasledovná:
1.PP (suterén): schodisko, kuchyňa, kotolňa, sklad, komora, pivnica,
1.NP (prízemie): hala so schodišťom, tri izby, kuchyňa, kúpelňa, WC, špajza, predsieň.
Dom je určený na celoročné bývanie. Jeho výsledné opotrebenie určím výpočtom Lineárnou metódou, s predpokladanou základnou životnosťou 100 rokov. Stavba je osadená do terénu v priemernej hĺbke do 1 m bez zvislej izolácie. Založená je na kamenných a betónových základových pásoch s vodorovnou izoláciou na podmurovke. Podmurovka je pri podpivničenej stavbe do 3/4 jej zastavanej plochy, priemernej výšky od 50 do 100 cm z betónu a opracovaného kameňa. Zvislé murivo v 1.PP je z murované je z plných tehál v skl. hr. do 60 cm a v 1.NP je murované plných tehál v skl. hr. do 50 cm. Deliace konštrukcie v podlažiach sú murované tehlové priečky. Stropy nad 1.PP a nad 1.NP sú drevené trámové, s rovným omietnutým podhľadom. Vnútorné omietky sú v podlažiach hladké vápenné, plsťou hladené. Krov je stanový, so stojatou stolicou. Krytina strechy na krove je z azbestocementových šablón na latovaní. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu (len žľaby, odpady, prieniky). Klampiarske konštrukcie ostatné v suteréne z betónových dosiek a na prízemí z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú z dvoch strán nad 2/3 a z jednej strany do 1/2 omietanej plochy stien, zo škrabaného brizolitu. Bočná stena je omietnutá zdrsnenou (striekanou) vápennou omietkou. Dvere v suteréne sú hladké plné a zasklené a na prízemí drevené rámové prevažne s výplňou. Okná sú v v podlažiach plastové s izolačným sklom. Schody sú s povrchom ze keramickej dlažby. Podlahy obytných miestností na prízemí sú z z bukových vlysov. Podlahy v miestnostiach príslušenstva sú v 1.PP z cementového poteru a v 1.NP z keramickej dlažby. Vykurovanie domu je na prízemí ústredným teplovodným kúrením, s oceľovými článkovanými radiátormi. Kotle ÚK sú dva – na pevné palivo a na zemný plyn. V obidvoch podlažiach je rozvod zemného plynu. Elektroinštalácia je v suteréne len svetelná a na prízemí svetelná a motorická. Rozvod vody na je v podlažiach z pozinkovaných rúr, studenej a teplej vody z centrálneho zásobníka TÚV. Zdroje TÚV sú dva, jeden v suteréne a jeden na prízemí. Kanalizácia do žumpy je z plastových rúr: 2 stúpačky v suteréne a 2 stúpačky na prízemí. Vybavenie kuchyne v suteréne je sporák na pevné palivo. Vybavením kuchyne na prízemí je kuchynská linka z materiálov na báze dreva rozv. dl. 2,4 m, smaltovaný oceľový drez s ostatnou batériou, plynový kuchynský sporák a sporák na tuhé palivo. Vybavením v suteréne je oceľová smaltovaná vaňa s ostatnou batériou a na prízemí v kúpeľni je oceľová smaltovaná vaňa s ostatnou batériou, dve umývadlá s obyčajnými batériami a splachovací záchod bez umývadla. Vnútorné obklady sú na prízemí v prevažnej časti kúpeľne výšky do 1,35 m, vane, pri záchode a v kuchyni na stene pri dreze a sporáku. V suteréne je obklad na ste v kuchyni, v prevažnej časti práčovne výšky do 1,35 m a vane. Elektrický rozvádzač je s automatickými ističmi. Neuvedené konštrukčné znaky a vybavenie sa v čase ohodnotenia na stavbe nenachádzali.

Garáž na parc. KN C č. 4/4
Popis a vybavenie stavby sú vykonané podľa predloženého ZP č. 148/2006, znalca Ing. Ondreja Nemogu, ktorý bol zistený ku dňu 19.12.2006:
Jedná sa o prízemnú stavbu, zastrešenú sedlovou strechou s povalou. Stavba je postavená za rodinným domom, na parc. KN C č. 4/4. V stavbe je umiestnená garáž pre osobné motorové vozidlo. Jedná sa o prízemnú stavbu založenú na betónových základových pásoch bez podmurovky, s vodorovnou izoláciou. Zvislé steny sú murované v hr. do 30 cm. Podlaha je z cementového poteru. Strop je drevený trámový s rovným omietnutým podhľadom. Krov je sedlový, hambálkový, s krytinou z AZC šablón na latovaní. Podlaha je z cementového poteru. Úprava vnútorných je hladkou vápennou omietkou a úprava vonkajších povrchov je zo škrabaného brizolitu. Klampiarske výrobky sú z pozinkovaného plechu. Vráta sú drevené, otváravé. Okná jednoduché. Elektroinštalácia je svetelná a motorická s automatickými ističmi. Podľa podkladov je stavba postavená v roku 1975. Jej základnú životnosť je predpokladaná na 80 rokov.

Letná kuchyňa na parc. KN C č. 4/4
Popis a vybavenie stavby sú vykonané podľa predloženého ZP č. 148/2006, znalca Ing. Ondreja Nemogu, ktorý bol zistený ku dňu 19.12.2006:
Jedná sa o prízemnú stavbu, zastrešenú sedlovou strechou s podkrovím. Stavba je postavená vo dvore vedľa rodinného domu, na parc. KN C č. 4/4. V rámci modernizácie v roku 2005 bola v interiéry opravená a zmodernizovaná v rozsahu: rozvod plynu, obklad, dlažba, plynový sporák, plynová pec gamat. Jedná sa o prízemnú stavbu založenú na betónových základových pásoch s podmurovkou, s vodorovnou izoláciou. Zvislé steny sú murované v hr. do 30 cm. Podlaha je z keramickej dlažby. Strop je drevený trámový s rovným omietnutým podhľadom. Krov je sedlový, hambálkový, s krytinou z AZD šablón na latovaní. Oplechovanie strechy je pozinkovaným plechom. Úprava vnútorných a vonkajších povrchov je hladkou vápennou omietkou. Okná sú drevené dvojité s dvomi sklami s plastovou rolovacou vonkajšou roletou. Dvere sú drevené hladké. Rozvod vody je len studenej. Kanalizácia je plastovými rúrami do trativodu. V kuchyni je umývadlo s obyčajnou batériou, kuchynský sporák na pevné palivo a kúrenie plynovou pecou gamat. Obklad stien je na stene v kuchyni. V stavbe je rozvod zemného plynu. Elektroinštalácia je len svetelná. Podľa podkladov je stavba postavená v roku 1956. Základnú životnosť stavby je predpokladaná na 80 rokov.

Pozemok
Predmetný pozemok, podľa listu vlastníctva č. 70, pozostáva z parciel KN C č.: parc. č. 4/1 o výmere 1168 m2, druh Záhrady, parc. č. 4/4 o výmere 595 m2, druh Zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 4/19 o výmere 35 m2, druh Záhrady. Pozemok sa nachádza sa intraviláne obce Hucín, obce s počtom obyvateľov do 2000, na hlavnej ulici, na okraji obce. Od centra je vzdialený cca. 400. Intenzita využitia pozemku je pre rodinné domy so štandardným vybavením. Z obce je autobusová a železničná doprava. Obchodná alebo priemyslová poloha – obytná a rekreačná zóna. Pripravenosť pozemku na výstavbu – zastavaná plocha a nádvorie, záhrady – s veľmi dobrou technickou vybavenosťou (rozvody elektriky, vody, plynu).

 • Cena 24 100,00 EUR navrhnúť cenu
 • Vložené 15. 1. 2016
 • Číslo inzerátu AR-0B79-100413 (303112)
 • Lokalita Hucín
 • Dobrovolná dražba Nie
 • Forma vlastníctva osobné
 • Celková úžitková plocha 1798 m2
 • Výmera pozemku celkom 1798 m2
 • Celková podlah.plocha 276 m2
 • Spôsob kúrenia ústredné - plynové

Kontaktovať RK

Change the CAPTCHA code
Kontaktovať
Licitor reality, s.r.o. Sládkovičova 6 01001 Zilina Telefón: +421918900100 E-mail: mmicura@licitor.sk Web:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 
TOPlist TOPlist