Predaj, rodinný dom, Hlohovec 78 000,00 EUR navrhnúť cenu

Rodinný dom Hlohovec

Rodinný dom súp.č. 1014 na parc.č. 2244, Tehelná č. 5, Hlohovec.
Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii").
Predmetom dražby nie sú dve parcely č. 2245 a 2246 evidované na LV č. 3600 a na nich postavené dve drobné stavby, ktoré sa nachádzajú vo dvore domu.
Pred domom je oplotená predzáhradka na parc.č. 2248, ale pozemok nepatrí vlastníkovi stavby, ale Mestu Hlohovec, evidovaný je na LV č. 4800. K parcele 2248 je iba zriadené právo prechodu, vyznačené na LV v časti Iné údaje.
Umiestnenie stavby súp.č. 1014 na pozemku 2244 korešponduje s nákresom v katastrálnej mape, ale pôdorysný tvar zakreslený na mape nesúhlasí so skutočnosťou, pretože po realizácii prístavby podbránia stavba nebola zameraná geometrickým plánom a teda časť podbránia na katastrálnej mape nie je zakreslená.
Rodinný dom je postavený v radovej zástavbe. Z juhozápadnej strany susedí s rodinným domom, zo severovýchodnej strany s nevyužívanou budovou mlyna. Je prízemný s obytným podkrovím, čiastočne podpivničený, zastrešený sedlovou strechou. Prístupný je z Tehelnej ulice, odkiaľ je napojený na verený rozvod všetkých sietí.
Dispozičné riešenie:
Na 1. PP sa nachádza sklad a schodisko. Hlavný vstup do 1.NP je z dvornej - juhovýchodnej strany. Na podlaží sa nachádza vstupná hala so schodiskom, samostatné WC, kúpeľňa, kuchyňa a tri obytné miestnosti. V podkroví sa nachádza hala, kúpeľňa, tri obytné miestnosti a zasklená loggia. Okná všetkých obytným miestností sú orientované do Tehelnej ulice na severozápad.
Materiálové zloženie a konštrukčné vyhotovenie:
Dom je založený na betónových základových pásoch s vodorovnou hydroizoláciou, podzemné podlažie so zvislou hydroizoláciou, osadenie do terénu je v hĺbke nad 2,00 m. Obvodové murivo podzemného a 1. nadzemného podlažia je murované hr. 0,60m, nosné murivo 1. nadzemného podlažia je murované z tehál hr. 0,30 m. Deliace konštrukcie sú tehlové v oboch nadzemných podlažiach. Vnútorné omietky sú vápenné štukové ( predpoklad). Strop nad 1.PP je klenutý do I nosníkov, nad 1.NP monolitický s rovným podhľadom ( predpoklad). Krov je drevený sedlový, krytina na krove je z asfaltových šindlov. Klampiarske konštrukcie strechy úplné z medených plechov, parapety z pozinkovaných plechov. Fasádna omietka je brizolitová v kombinácii s umelým kameňom v podbrání. Vnútorné dvere sú hladké plné alebo zasklené. Okná sú drevené zdvojené s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy obytných miestností sú z parkiet, ostatných miestností z keramickej dlažby. Keramické obklady sa vyskytujú v kúpeľniach nad výšku 1,35 m, na vani 1.NP, v samostatných sprchách, v samostatnom WC. Vykurovanie je lokálne elektrickými kachľami, na 1.NP 7 ks, v podkroví 5 ks. Elektroinštalácia je na všetkých podlažiach svetelná a motorická istená poistkovými automatmi. Rozvod vody je z pozinkovaných rúr teplej aj studenej z centrálneho zdroja, rozvod plynu je iba v podzemnom podlaží. Kanalizácia je do verejnej siete z plastového potrubia. Zdrojom TÚV zásobníkový kombinovaný ohrievač, v 1.PP je plynový kotol, ktorý iba vyrába teplo pre TÚV.
Vek stavby a opotrebenie:
Stavba sa pravdepodobne začala užívať v štyridsiatych rokoch. V roku 2001 bola na pôvodnej stavbe vykonaná kompletná rekonštrukcia, dobudovaná prístavba podbránia a nadstavba podkrovia.
Kanalizačná prípojka na parcele č. 2244 a 2248:
Prípojka kanalizácie z plastového potrubia DN 150 napojená na verejný kanalizačný zberač v príjazdovej ceste.

  • Cena 78 000,00 EURObjekt je v dražbe, cena nie je finála. navrhnúť cenu
  • Vložené 27. 5. 2016
  • Číslo inzerátu AR-06NB-102131 (PSO183/13)
  • Katastrálne územie HLOHOVEC

Kontaktovať makléra

Miroslav Martvoň
Miroslav Martvoň Správca dražby Telefón: +421232202734 E-mail: martvon@platitsaoplati.sk
Change the CAPTCHA code
Kontaktovať
Platiť sa oplatí s.r.o Košická 56 82108 Bratisalava Telefón: 02/32202713, 02/32202714 E-mail: drazby@platitsaoplati.sk Web:
 

Podobné reality

Rodinný dom, Predaj, Hlohovec - Šulekovo

Predaj, rodinný dom, 141 m2

Hlohovec, Šulekovo 160 000,00 EUR

Rodinný dom, Predaj, Hlohovec - Šulekovo

Predaj, rodinný dom, 160 m2

Hlohovec, Šulekovo 97 000,00 EUR

Rodinný dom, Predaj, Hlohovec - Bernolákova

Predaj, rodinný dom, 666 m2

Hlohovec, Bernolákova 159 950,00 EUR

Rodinný dom, Predaj, Hlohovec - Horné Trhovište

Predaj, rodinný dom, 511 m2

Hlohovec, Horné Trhovište 82 000,00 EUR

TOPlist TOPlist