Predaj, rodinný dom, Drahňov 9 300,00 EUR navrhnúť cenu

Rodinný dom Drahňov

Rodinný dom súp.č.151

Rodinný dom súp.č.151 je postavený na parcele č.509 v obci Drahňov, okres Michalovce. Rodinný dom je prístupný zo štátnej cesty III.triedy v prieťahu obcou, s možnosťou napojenia na všetky inžinierske siete v obci: verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, verejný plynovod, verejnú vzdušnú elektrickú NN sieť, telekomunikačnú sieť. Orientácia obytných miestností ku svetovým stranám je západ-juh, pričom čelná fasáda rodinného domu je orientovaná na západ. Na základe čestného prehlásenia o dobe užívania rodinného domu a vedľajších stavieb zo dňa 03.05.2012 bol rodinný dom daný do užívania v roku 1955.

Do rodinného domu sú dva vstupy z vnútorného nádvoria z južnej strany a samostatný vstup do zadnej kuchyne. Na prízemí rodinného domu sa nachádzajú tieto miestnosti a priestory: predsieň, dve predné izby, izba, polizba, kuchyňa, kúpelňa, špajza, izba, izba, predsieň, izba, izba, kuchyňa, izba. Ku dňu znaleckej obhliadky bola zadná komora zbúraná.

Rodinný dom je prízemný, bez podpivničenia. Základy sú kamennobetónové, pásové, vrátane nadzemnej betónovej podmurovky. Zvislé nosné konštrukcie sú murované stenové - z nepálených tehlových tvárníc, tzv. vaľkov. Strop je drevený trámový, so spodným rovným podhľadom, v jednej izbe s viditeľnými trámami. Strecha je sedlová manzardová, strešná krytina azbestocementové šablóny a pozinkovaný hladký plech, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky čelnej a bočnej pravej fasády sú brizolitové, ľavá bočná fasáda je z vápennocementovej omietky, na zadnej fasáde omietka chýba. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Okná sú drevené dvojité, otváravé, v predných dvoch izbách sú na oknách predsadené vonkajšie plastové rolety. Dvere sú rámové s výplňou plné a čiastočne presklené otváravé. Podlahy v predných izbách sú odstránené, je tu pieskové lôžko. Podlahy v ostatných izbách sú povlakové na báze PVC, cementový poter a v kúpelni keramická dlažba. V kúpeľni je osadená oceľová smaltovaná vaňa a nástenný elektrický bojler, prevedený je keramický obklad stien do 1,50 m. Kúrenie je lokálne na tuhé palivo, oceľová piecka je v izbe oproti prvému vstupu do rodinného domu. Elektroinštalácia je svetelná, systém istenia poistky. Rodinný má zanedbanú údržbu, v zadnej kuchyni nie je žiadne vnútorné vybavenie, steny sú poškodené vzlínajúcou zemnou vlhkosťou. Rodinný dom nie je napojený na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu, má vodovodnú prípojku z vlastnej studne, ku dňu obhliadky je v studni úžitková voda, kanalizačnú prípojku do vlastnej žumpy a je odpojený od dodávky zemného plynu.

Letná kuchyňa - v pravom vnútornom nádvorí rodinného domu je situovaná letná kuchyňa. Objekt je murovanej stenovej konštrukcie na pásových betónových základoch. Strecha je pultová, strešná krytina je z oceľového pozinkovaného plechu, bez klampiarskych konštrukcií. Okná sú drevené dvojité otváravé, vchodové dvere sú hladké čiastočne presklené otváravé. N základe čestného prehlásenia o dobe užívania rodinného a vedľajších stavieb zo dňa 03.05.2012, bola letná kuchyňa daná do užívania v roku 1962.

Analýza polohy nehnuteľností: Obec Drahňov leží v strednej časti Východoslovenskej nížiny, od okresného mesta Michalovce je vzdialená 22,0 km južným smerom. Obec Drahňov má 1336 obyvateľov v prevažnej zástavbe IBV. V obci je obecný úrad, pošta, základná škola, materská škola, predajne potravín a pohostinstvo. V obci je možnosť napojenia na inžinierske siete: verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, verejný plynovod, vzdušné elektrické NN vedenie a vzdušnú verejnú telekomunikačnú sieť. Verejnú dopravu predstavuje autobus a železnica, v obci je autobusová a vlaková zastávka. V obci sa nachádza národná kultúrna pamiatka klasicistický kaštieľ z roku 1812.

  • Cena 9 300,00 EURObjekt je v dražbe, cena nie je finála. navrhnúť cenu
  • Vložené 27. 5. 2016
  • Číslo inzerátu AR-06NB-102284 (PSO106/14)
  • Katastrálne územie DRAHNOV

Kontaktovať makléra

Pavel Sirota
Pavel Sirota Správca dražby Telefón: +421232202733 E-mail: sirota@platitsaoplati.sk
Change the CAPTCHA code
Kontaktovať
Platiť sa oplatí s.r.o Mostová 2 81102 Bratislava - Staré Mesto Telefón: 02/32202713, 02/32202714 E-mail: drazby@platitsaoplati.sk Web:
 
TOPlist TOPlist