Predaj, rodinný dom, Chorvátsky Grob 119 000,00 EUR navrhnúť cenu

Rodinný dom Chorvátsky Grob

Najnižšie podanie
119 000,00
Licitátor dražobníka je oprávnený znížiť sumu najnižšieho podania.
Dátum a čas dražby:
13.01.2017 10:00
Miesto dražby
Zasadačka na prízemí, Apollo klub, Súkennícka 4, 821 09 Bratislava, okres Bratislava II, Bratislavský kraj.
Dražobná zábezpeka
10 000,00
Dobrovolná dražba
Áno
Dátum 1. verejnej obhliadky
23.12.2016 08:00
Dátum 2. verejnej obhliadky
03.01.2017 07:30

Dražba rodinného domu súpisné číslo 1597, postaveného na parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape pod parcelným č. 267/4, na ul. A. Bernoláka 2/A, k.ú. Chorvátsky Grob
Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presné technické ani dispozičné riešenie ohodnocovaných nehnuteľností, rovnako ani ich užívaciu schopnosť.
Rodinný dom na ulici Antona Bernoláka 2, súpisné číslo 1597 na parc. KN č. 267/4, k.ú. Chorvátsky Grob je situovaný v centrálnej časti obce Chorvátsky Grob, v rovinatom teréne, ako samostatná súčasť dvojdomu. V danej lokalite je možnosť napojenia na verejné inžinierske siete - vodovodnú, kanalizačnú, elektrickú, plynovú a telekomunikačné. Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť technický stav resp. funkčnosť napojenia rodinného domu na verejné inžinierske siete. Elektromerné hodiny boli v čase obhliadky odstránené, rovnaký stav je možné predpokladať aj pri ostatných prípojkách. Prístupnosť rodinného domu je po verejnej komunikácii s asfaltovým povrchom vozovky s možnosťou priameho vstupu zo strany ulice Antona Bernoláka. Nehnuteľnosť rodinného domu bola v čase obhliadky dlhodobo neužívaná, niesla známky odstránených konštrukcií.
Dispozičné riešenie:
Rodinný dom je celkovo trojpodlažný objekt bez suterénu so šikmou strechou. Obsahuje prízemie a dve podkrovia.
1.NP (prízemie) pozostáva zo zádveria, kúpeľne, šatníka, haly so schodiskom, obývacej izby, kuchyne a garáže.
2.NP (prvé podkrovie) pozostáva z komunikačných priestorov, troch obytných miestností a kúpeľne. Z jednej obytnej izby je prístupný balkón.
3.NP (druhé podkrovie) obsahuje predsieň so schodiskom a izbu.
Technický popis:
Osadenie rodinného domu je na rovinatom teréne priemerne v hĺbke do 1m. Základy sú z prostého betónu, pásové s vodorovnou hydroizoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z keramických tvaroviek. Deliace priečky sú murované. Stropná konštrukcia 1.NP a 2.NP z keramických nosníkov a vložiek s rovným podhľadom, 2.NP drevená trámová s viditeľnými trámami. Strešná konštrukcia je šikmá strecha s krytinou taškovou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú z ušľachtilých materiálov. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Výplne okenných otvorov a vstupné dvere do objektu sú plastové s izolačným zasklením, garážová brána odstránená. Výplne interiérových dverných otvorov prevažne hladké v drevených obložkových zárubniach. Povrchy podláh v obytných miestnostiach veľkoplošné laminátové, v ostatných priestoroch keramická dlažba. Rozvody vody v plastových potrubiach studenej a teplej z centrálneho zdroja na 1.NP a 2.NP. Teplá voda je pripravovaná pomocou kotla ústredného kúrenia. Vykurovanie rodinného domu je riešené ako ústredné teplovodné radiátorové pomocou plynového kotla ústredného kúrenia. Kanalizácia z plastových potrubí je riešená do verejnej kanalizačnej siete. Elektroinštalácia rodinného domu je svetelná.
Technické vybavenie:
Nezistené, uvažované v súlade s dispozičnou schémou priestorov. Kuchynská linka bola zjavne odstránená. Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presné stavebnotechnické vyhotovenie, ani užívaciu schopnosť nehnuteľnosti. Pri zohľadnení zrejmých skutočností (rodinný dom je odpojený od dodávky elektrickej energie, kuchynská linka odstránená, radiátory v obývacej izbe odstránené, garážová brána odstránená, vstupná brána a branka na pozemok odstránené) existuje zvýšená miera rizika odstránenia všetkého vnútorného vybavenia objektu.
K objektu rodinného domu bolo predložené Povolenie užívania stavby, právoplatnosť 12.12.2007. Na základe obhliadky je zrejmá viacročná zanedbaná údržba nehnuteľnosti. Životnosť porovnateľných objektov sa uvažuje v rozpätí 80 - 100 rokov. Vzhľadom na použité stavebné materiály s uvážením zanedbanej údržby, životnosť objektu uvažujem 90 rokov za predpokladu zabezpečenia primeranej údržby.
V čase obhliadky bol rodinný dom na základe vonkajších znakov v dlhodobo neužívanom stave. Pozemok bol porastený viacročnou náletovou vegetáciou. Vstupná brána a bránka na pozemok boli odstránené, rovnako bola odstránená garážová brána. Pri pohľade zo zadnej strany bolo zrejmé odstránenie vybavenia kuchyne, rovnako aj radiátorov v obývacej izbe. Hlavný vstup do rodinného domu bol zamurovaný.
PRÍSLUŠENSTVO:
Uličný plot
Uličný plot na parc. KN č. 267/2 oddeľuje pozemok dvora od uličného priestranstva. Základy betónové pásové, výplň plota murovaná z kameňa. Plot bol vybudovaný v roku 2007, životnosť plota uvažujem 60 rokov. Plotová brána a bránka boli odstránené.
Dvorný plot
Dvorný plot na parc. KN č. 267/2 zo strojného pletiva oddeľuje priestor dvora od susedných pozemkov. Základy betónové pásové, výplň plota zo strojného pletiva na oceľových stĺpikoch. Oplotenie vybudované v roku 2007, životnosť uvažujem 40 rokov.
Uličný plot od suseda
Uličný plot od suseda na parc. KN č. 267/2 oddeľuje pozemok dvora (predzáhradky) od susedného pozemku. Základy betónové pásové, výplň plota murovaná z plotových tvárnic. Plot bol vybudovaný v roku 2007, životnosť plota uvažujem 60 rokov.
Prípojka vody na parc. KN č. 267/2
Bazén na parc. KN č. 267/2
Chodníky prístupové a okolo domu na parc. KN č. 267/2
Terasa okolo domu na parc. KN č. 267/2
Prípojka elektro na parc. KN č. 267/2
Kanalizačná prípojka na parc. KN č. 267/2
Plynová prípojka na parc. KN č. 267/2
POZEMKY:
Pozemky, parc. KN č. 267/2 a parc. KN č. 267/4, k.ú. Chorvátsky Grob sa nachádzajú v centrálnej časti obce Chorvátsky Grob. Lokalitu možno charakterizovať ako relatívne kľudovú, vidiecku, v ľahko dostupnom kontakte s Hlavným mestom SR Bratislava. Pozemok, parc. KN č. 267/4 je plne zastavaný objektom rodinného domu súpisné číslo 1597. Pozemok parc. KN č. 267/2 je dvor resp. záhrada rovinatého charakteru, neudržiavaný, porastený viacročnou náletovou vegetáciou. Vzhľadom na ľahkú dostupnosť hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, východiskovú hodnotu pozemkov určujem na úrovni 70% z východiskovej hodnoty pozemku pre mesto Bratislava.
Analýza polohy nehnuteľností:
Lokalitu možno charakterizovať ako relatívne kľudovú, vidiecku, v ľahko dostupnom kontakte s Hlavným mestom SR Bratislava. Vzdialenosť nehnuteľnosti od centra obce Chorvátsky Grob je bezprostredná. Základná občianska vybavenosť je dostupná v rámci lokality. Vzdialenosť nehnuteľnosti od centra okresného mesta Senec je do 12 km, do 15 min. pri použití automobilovej dopravy. S Hlavným mestom SR Bratislava je lokalita ľahko dostupná autobusovou dopravou resp. iným dopravným prostriedkom. Obec Chorvátsky Grob je možné zaradiť ako "obytný" satelit Hlavného mesta SR Bratislava z dôvodu výbornej dopravnej dostupnosti. Z uvedeného dôvodu je nutné uvažovať s častými dopravnými „zápchami“ počas rannej a večernej dopravnej špičky na trase spájajúcej lokalitu s mestom Bratislava. Vzdialenosť od centra hlavného mesta SR Bratislava je do 20km. Dostupná vzdialenosť na diaľnicu D1 je do 8km, dostupnosť leteckej a lodnej dopravy je v rámci mesta Bratislava do 15km.

  • Cena 119 000,00 EURObjekt je v dražbe, cena nie je finála. navrhnúť cenu
  • Vložené 27. 5. 2016
  • Číslo inzerátu AR-06NB-102199 (PSO459/13)
  • Katastrálne územie CHORVATSKY GROB

Kontaktovať makléra

Miroslav Martvoň
Miroslav Martvoň Správca dražby Telefón: +421232202734 E-mail: martvon@platitsaoplati.sk
Change the CAPTCHA code
Kontaktovať
Platiť sa oplatí s.r.o Košická 56 82108 Bratisalava Telefón: 02/32202713, 02/32202714 E-mail: drazby@platitsaoplati.sk Web:
 

Podobné reality

Rodinný dom, Predaj, Chorvátsky Grob - x

Predaj, rodinný dom, 290 m2

Chorvátsky Grob, x 395 000,00 EUR

Rodinný dom, Predaj, Chorvátsky Grob

Predaj, rodinný dom, 143 m2

Chorvátsky Grob 208 000,00 EUR

Rodinný dom, Predaj, Chorvátsky Grob

Predaj, rodinný dom, 120 m2

Chorvátsky Grob 153 900,00 EUR

Rodinný dom, Predaj, Chorvátsky Grob - Hlboká cesta

Predaj, rodinný dom, 155 m2

Chorvátsky Grob, Hlboká cesta 219 000,00 EUR

TOPlist TOPlist