Predaj, rodinný dom, Čata 13 300,00 EUR navrhnúť cenu

Rodinný dom Čata

Najnižšie podanie
13 300,00
Dátum a čas dražby:
10.03.2017 15:00
Miesto dražby
Reštaurácia Penzión ARTIN, salónik na prízemí, Svätourbanská 107/37, 949 01 Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj.
Dražobná zábezpeka
3 000,00
Dobrovolná dražba
Áno
Dátum 2. verejnej obhliadky
09.03.2017 10:00

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presné technické ani dispozičné riešenie ohodnocovaných nehnuteľností, rovnako ani ich užívaciu schopnosť.
Dražba - rozostavaný rodinný dom na parc. č. 43/3, na u. Jarná, Čata.
Stavba je odsadená v strede pozemku, na samostatnej parc. č. 43/3. Realizácia stavby bola začatá na základe Stavebného povolenia č. j. 263/2010-Th zo dňa 08.03. 2011. Napriek tomu, že stavba do dnešného dňa nebola skolaudovaná, je užívaná od roku 2013 ako rodinný dom.
Rodinný dom je dispozične riešený ako prízemný objekt s plochou strechou. V dome sú štyri izby, kuchyňa, komora, kúpeľňa, WC predsieň a závetrie. Kuchyňa je otvorená do obývacej izby. Vstup do domu je cez závetrie do predsiene a následne do obývacej izby.
Technické riešenie: Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov (pórobetónové tvárnice) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm. Deliace konštrukcie - pórobetónové priečkovky. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové. Strecha - plochá strecha - jednoplášťová s tepelnou izoláciou. Krytiny na plochej streche - z asfaltovej lepenky. Klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu len žľaby, zvody a záveterné lišty. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - stierkové. Vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky, WC min. do výšky 1 m. Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené dyhované. Okná - plastové s dvojvrstvovým zasklením. Klampiarske konštrukcie ostatné (parapety) - z hliníkového plechu. Okenné žalúzie - kovové, lamelové, horizontálne. Podlahy - podlahy obytných miestností - veľkoplošné parkety (laminátové). Dlažby a podlahy ostatných miestností - keramické dlažby. Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovodné s rozvodmi bez ohľadu na materiál a radiátormi oceľovými. Zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania na elektrinu. Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický. Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) - svetelná, motorická. Elektrický rozvádzač - s automatickým istením. Zateplenie - polystyrén a stierky.
Plot pred rodinným domom bol daný do užívania v roku 2012 a jeho životnosť odhadujem na 50 rokov. Celková dĺžka plotu je 16,30 m a výška výplne 1,2 m. Vyhotovený je ako drevený, zo stolársky upravených lát vertikálne osadených na oceľové zvlaky. Zvlaky sú uchytené na murované stĺpy osadené na podmurovke a základových pásov z monolitického betónu.
Prípojka pitnej vody z obecného vodovodu bola zrealizovaná cez navŕtavací pás plastovým potru-bím uloženým v ryhe, v smere do vodomernej šachty a rodinného domu. Prípojka má dĺžku 8,6 m a je po dĺžke označená ochranným umelohmotným pásom. Zhotovená bola v roku 2013.
Vodomerná šachta bola zrealizovaná ako monolitická železobetónová konštrukcia s podlahou zo štrku. Vstupný otvor je osadený oceľovým poklopom. Rozmery šachty sú (š*d*h) 1,60m*1,40m* *1,20m a svojim vyhotovením zodpovedá požiadavkám príslušnej normy. Zhotovená bola v roku 2013.
Prípojka kanalizácie v dĺžke 4,5 m bola vybudovaná na odvod splaškových vôd z domu do vlastnej žumpy. Osadená je plastovým kanalizačným potrubím s priemerom 110 mm v ryhe so sklonom 3% na pieskovom lôžku. Zhotovená bola v roku 2013.
Žumpa bola zrealizovaná ako nepriepustná monolitická železobetónová konštrukcia s obstavaným objemom 11,0 m3 a rozmermi (š*d*h) 2,0m*2,5m*2,2m, ktorá svojim prevedením zodpovedá potre-bám domácnosti a požiadavkám príslušných noriem. Žumpa bola zhotovená v roku 1980.
Svetelná a motorická elektrická prípojka NN bola zrealizovaná ako káblová, podzemná s jedným káblom Cu 4*16 mm2 v celkovej dĺžke 8,6 m. Prípojka je vedená zo stĺpa zemou do rozvádzača s hlavnými poistkami, umiestneného na priečelí domu. Zhotovená bola v roku 2013.
Spevnené plochy sú vybudované z monolitického prostého betónu priemernej hrúbky 10 cm a jedná sa o chodník od vrátok k domu. Spevnené plochy boli vybudované v roku 2013.

  • Cena 13 300,00 EURObjekt je v dražbe, cena nie je finála. navrhnúť cenu
  • Vložené 27. 5. 2016
  • Číslo inzerátu AR-06NB-102235 (PSO066/16)
  • Katastrálne územie CATA

Kontaktovať makléra

Pavel Sirota
Pavel Sirota Správca dražby Telefón: +421232202733 E-mail: sirota@platitsaoplati.sk
Change the CAPTCHA code
Kontaktovať
Platiť sa oplatí s.r.o Košická 56 82108 Bratisalava Telefón: 02/32202713, 02/32202714 E-mail: drazby@platitsaoplati.sk Web:
 

Podobné reality

Rodinný dom, Predaj, Čata - Čata

Predaj, rodinný dom

Čata, Čata

Rodinný dom, Predaj, Čata - CATA

Predaj, rodinný dom, 120 m2

Čata, CATA 7 800,00 EUR

Rodinný dom, Predaj, Čata - Jókaiho 8

Predaj, rodinný dom, 110 m2

Čata, Jókaiho 8 22 000,00 EUR

TOPlist TOPlist