Predaj, rodinný dom, Biskupice 25 000,00 EUR navrhnúť cenu

Rodinný dom Biskupice

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii").
Rodinný dom súp. č. 323 na parc. č. 836/1 na ul. Nógradyho 323/38, Biskupice.
Hodnotený dom je dvojbytový murovaný trojpodlažný - čiastočné podpivničenie a dve nadzemné obytné podlažia, krov je drevený valbový s nerovnakou výškou hrebeňov, krytina škridľová ťažká, rímsy ukončené dažďovými žľabmi a zvodmi, vonkajšie omietky brizolitové, sokle na troch stenách sú do 1/3-iny výšky obložené kabrincom. Čo sa týka technického a sociálneho vybavenia domu, vzhľadom na dobu výstavby a projektovaný štandard bývania sedemdesiatych rokov predpokladám, že v hodnotenom dome je svetelná aj motorická elektroinštalácia, rozvod studenej a teplej vody, úplné sociálne vybavenie s odkanalizovaním do žumpy vo dvore a ústredné kúrenie pravdepodobne kotlom na zemný plyn, plyn je do domu privedený z priľahlej ulice. Funkčnosť technického a sociálneho vybavenia domu nebola preukázaná a z dôvodu neumožnenia obhliadky nie je možné posúdiť ani jeho prevádzkový stav a mieru opotrebenia. Dom bol postavený v rokoch 1972-1975 (predpokladá sa trojročná doba výstavby), stálu či občasnú obývanosť domu a pravidelnosť stavebnej údržby nie je možné potvrdiť ani vyvrátiť pre neumožnenie obhliadky.
1. podzemné podlažie:
Podľa projektu sa jedná o technické podlažie - čiastočné podpivničenie osadené do terénu v priem. hĺbke nad 1 m so zvislou izoláciou, nosné murivo tehlové s hr. stien nad 40 do 50 cm, strop železobetónový, omietky vápenné hladké, podlahy prevažne betónové s poterom, okná jednoduché drevené resp. oceľové. Existenciu inštalačných rozvodov elektriny, vodovodu a zemného plynu som do tabuľky Rozpočtového ukazovateľa zaradil na základe odborného predpokladu vyplývajúceho zo štandardu výstavby 70-tych rokov a prípojky plynu viditeľnej zvonku.
1. nadzemné podlažie:
Podľa projektu sa jedná o obytné podlažie s dvomi izbami a príslušenstvom - kuchyňa, špajza, kúpelňa a WC v spoločnej miestnosti, chodba a schodište. Murivo stien hr. 40 cm, strop a schodište železobetónové,vonkajšie omietky brizolitové, sokle obložené kabrincom, vnútorné omietky vápenné hladké, elektroinštalácia svetelná aj motorická. Okná a dvere sú drevené, na oknách uličného priečelia sú plastové rolety. Ďalšie konštrukčné prvky a vybavenie sú do tabuľky rozpočtového ukazovateľa zadané podľa bežného štandardu výstavby rodinných domov v 70-tych rokoch a odborného predpokladu znalca
2. nadzemné podlažie:
Podľa projektu sa jedná o obytné podlažie prístupné vnútorným schodišťom s dvomi izbami a príslušenstvom - kuchyňa, špajza, kúpeľňa a WC v spoločnej miestnosti, chodba a schodište. Murivo stien hr. 40 cm, strop drevený trámový s omietnutým podhľadom, vnútorné omietky vápenné hladké, elektroinštalácia svetelná.Okná a dvere sú drevené, na oknách uličného priečelia sú plastové rolety. Ďalšie konštrukčné prvky a vybavenie sú do tabuľky rozpočtového ukazovateľa zadané podľa bežného štandardu výstavby rodinných domov v 70-tych rokoch a odborného predpokladu znalca
Garáž súp.č. 323 na parc. č. 836/2.
Prízemná murovaná stavba s hr. stien do 30 cm na betónových pásových základoch podľa fotosnímku je strecha plochá šikmá, so spádom na jednu stranu, krytina viditeľná na prednej stene plechová pozinkovaná, vonkajšie len čiastočne a nahrubo, vráta sú plechové otváravé. Stavebná úprava podlahy, osadenie okna a elektroinštalácia boli do tabuľky rozpočtového ukazovateľa zadané podľa odborného odhadu nakoľko obhliadka garáže nebola umožnená. Rok postavenia garáže 1977 určujem odborným odhadom.

  • Cena 25 000,00 EURObjekt je v dražbe, cena nie je finála. navrhnúť cenu
  • Vložené 27. 5. 2016
  • Číslo inzerátu AR-06NB-102186 (PSO504/13)
  • Katastrálne územie BISKUPICE PRI FILAKOVE

Kontaktovať makléra

Jozef Schmidt
Jozef Schmidt Správca dražby Telefón: +421232202731 E-mail: schmidt@platitsaoplati.sk
Change the CAPTCHA code
Kontaktovať
Platiť sa oplatí s.r.o Košická 56 82108 Bratisalava Telefón: 02/32202713, 02/32202714 E-mail: drazby@platitsaoplati.sk Web:
 

Podobné reality

Rodinný dom, Predaj, Biskupice

Predaj, rodinný dom

Biskupice 24 750,00 EUR

TOPlist TOPlist