Predaj, priestory pre obchod a služby, Bratislava - Dúbravka 56 420,00 EUR navrhnúť cenu

Nebytový priestor Bratislava-Dúbravka

Najnižšie podanie
56 420,00
Dátum a čas dražby:
14.06.2017 14:00
Miesto dražby
Zasadačka na prízemí, Apollo klub, Súkennícka 4, 821 09 Bratislava, okres Bratislava II, Bratislavský kraj.
Dražobná zábezpeka
4 000,00
Dobrovolná dražba
Áno
Dátum 1. verejnej obhliadky
29.05.2017 14:00
Dátum 2. verejnej obhliadky
08.06.2017 12:00

Dražba - Nebytový priestor č. 12- 903 na 1.p., Agátová 5/C, Bratislava
Priestor číslo 12-903 sa nachádza na 1.NP. Prístupný je z verejného priestranstva samostatným vchodom, ktorý je na juhozápadnom rohu stavby. Priestor bol odovzdávaný aktuálnemu užívateľovi ako holopriestor bez vnútorného vybavenia, zariadenia, bez deliacich priečok a nášlapných vrstiev podláh - iba jeden otvorený priestor. Nájomca v priestore vybudoval deliace priečky, vnútorné rozvody, kúpeľňu, WC, kuchyňu, klimatizačné zariadenie, rozvody inštalácií, rekuperačné zariadenie a nútené vetranie, štruktúrovanú kabeláž a serverovňu, vnútorné dvere a nášlapné vrstvy podláh a priestor využíva na bývanie, čo ale nie je v zhode s evidenciou priestoru v katastri nehnuteľností a kolaudačným rozhodnutím.
Popis vybavenia priestoru k dátumu miestneho šetrenia - znaleckého zamerania (vnútorné vybavenie nie je predmetom znaleckého ohodnotenia a netvorí predmet dražby):
Priestor obsahuje dve samostatné miestnosti využívané ako obytné miestnosti, jednu miestnosť funkčne spojenú s kuchyňou, samostatné WC s predsieňou, zádverie, hobby miestnosť, komoru, práčovňu, technickú miestnosť, šatník a kúpeľňu. Celková vypočítaná podlahová plocha nebyt priestoru je 84,88 m2. Podlaha v kuchyni a obývačke je z keramickej dlažby. Kúpeľňa je vybavená samostatným sprchovým boxom, keramickým umývadlom a keramickým WC, obklad na stene je do výšky 2,00 m, podlaha je z keramickej dlažby. V predsieni WC je umiestnené keramické umývadlo, obklad stien je do výšky 2,10 m. WC je vybavené keramickou misou, obklad na stenách je do výšky 2,10 m, podlaha je z keramickej dlažby. Podlaha v zádverí, technickej miestnosti, komore a práčovni je z keramickej dlažby. Podlahy v dvoch obytných miestnostiach sú z veľkoplošných parkiet. Vnútorné dvere sú fóliované v drevených zárubniach. Vykurovanie celého priestoru je klimatizačnými podstropnými zariadeniami. V priestor sú radiátory a plynový nástenný kotol ústredného vykurovania, ale nepoužívajú sa. Vnútorné priestory sú vybavené núteným vetraním a rekuperáciou vzduchu. Ohrev teplej úžitkovej vody je zásobníkovým ohrievačom. Vnútorné rozvody vody sú z plastových rúr teplej a studenej z centrálneho zdroja. Presvetlenie miestností po obvode stavby je zasklenými stenami, kuchyňa s dennou miestnosťou nemajú priame osvetlenie, iba nepriame presvetlenie cez obytné miestnosti sklobetónovými tvárnicami. Vlastníctvo priestoru je ohraničené vstupnými dverami do priestoru, vrátane zárubní a hlavnými uzatváracími ventilmi prívodu studenej vody, elektrickými ističmi pre priestor.
Bytový dom, v ktorom je situovaný nebyt. priestor 12-903, sa nachádza na Agátovej ulici v Bratislave, k.ú. Dúbravka. Ide novostavbu postavenú na severovýchodnom okraji sídliska Dúbravka. Stavba je radovou zástavbou 6 bytových domov ( vchody Agátova 5/A, 5/B, 5/C, 5/D, 5/E, 5/F), ktoré sú postavené v tvare písmena U s otvorenou časťou v smere na východ do príjazdovej- Agátovej ulice. Vo vchode 5/C sa nachádza jedno schodisko a jeden výťah. Do domu sú vybudované dva vstupy z južnej a severnej strany. V dome sa na 1.NP nachádzajú spoločné priestory domu, nebytové priestory a pivnice patriace k bytom, v nadzemných podlažiach sa nachádzajú iba byty. Bytový dom má 9 nadzemných podlaží, je napojený na verejný rozvod všetkých inžinierskych sietí. Dom bol daný do užívania v roku 2007, evidencia rozhodnutia o pridelení súpisného čísla je vyznačená na liste vlastníctva. Predpokladaná životnosť stavby je 100 rokov.
Podľa počtu podlaží znalec predpokladá, že stavba je založená v kombinácii pilót a železobetónovej dosky. Nosná konštrukcia je plošná monolitická- železobetónové steny a stropy, vnútorné deliace steny sú plynosilikátové. Vnútorné omietky sú jednovrstvové opatrené maľbami, vonkajšie omietky sú zo silikátovej omietky na kontaktnom zateplovacom systéme. Stavba je zastrešená pultovou strechou, krytina na streche je z profilovaných farbených plechov, klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaných plechov so striekanou povrchovou úpravou, parapety sú z hliníkových plechov. Vchod je vybavený výťahom s nosnosťou 630 kg ( pre 8 osôb). Schodisko je montované železobetónové s povrchom z keramickej dlažby, dostatočne široké pre súčasnú obojsmernú prevádzku, opatrené oceľovým zábradlím. Medzipodesty majú povrch z keramickej dlažby. Okná na dome sú plastové s izolačným dvojsklom. Vstupné dvere do domu sú hliníkové, vchod je vybavený domovým telefónom. Schránky patriace k bytom sú umiestnené v zádverí, ktoré má podlahu z keramickej dlažby. Bytový dom je zateplený, poruchy na obvodovom plášti statického charakteru sa nevyskytujú. Údržba domu je primeraná. Spoločné priestory domu ( chodby a schodiská) nie sú vykurované.
Spoločnými časťami domu sú časti domu nevyhnutné pre jeho bezpečnosť a podstatu a sú určené na spoločné užívanie- základy, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé konštrukcie, deliace steny.
Spoločnými zariadeniami domu sú výťahy vrátane technológie a strojovne, šachty pre rozvod médií, vzduchotechnické rozvody, bleskozvody, klampiarske prvky, komíny, požiarny vodovod, HUP a regulátor plynu, vodovodné, kanalizačné, elektrické a plynové prípojky.
Príslušenstvom domu je vodovodná prípojka a vodomerná šachta, prístrešok pre kontajnery domového odpadu.

  • Cena 56 420,00 EURObjekt je v dražbe, cena nie je finála. navrhnúť cenu
  • Vložené 27. 5. 2016
  • Číslo inzerátu AR-06NB-102219 (PSO296/15)
  • Katastrálne územie DUBRAVKA

Kontaktovať makléra

Jozef Schmidt
Jozef Schmidt Správca dražby Telefón: +421232202731 E-mail: schmidt@platitsaoplati.sk
Change the CAPTCHA code
Kontaktovať
Platiť sa oplatí s.r.o Košická 56 82108 Bratisalava Telefón: 02/32202713, 02/32202714 E-mail: drazby@platitsaoplati.sk Web:
 

Podobné reality

Obchodné priestory, Predaj, Bratislava - Dúbravka - Nejedlého

Predaj, obchodné priestory, 101 m2

Bratislava - Dúbravka, Nejedlého 89 890,00 EUR

Obchodné priestory, Predaj, Bratislava - Dúbravka - Saratovská

Predaj, obchodné priestory, 66 m2

Bratislava - Dúbravka, Saratovská 1,00 EUR

TOPlist TOPlist