Predaj, prevádzkové objekty, Lučenec 171 000,00 EUR navrhnúť cenu

Nebytový priestor Lučenec

Dielňa bez súpisného čísla na pozemku parcelné č. 5898/26. Objekt je zložený z halovej časti a sociálnej časti. Pozemok je rovinatý a nachádza sa v zastavanom území obce Lučenec, katastrálne územie Lučenec. Pozemok je súčasťou uzatvoreného oploteného areálu, ktorý je napojený na vodovod, kanalizáciu, elektriku a plyn. Dielňa je jednopodlažná hala so sedlovou strechou, ktorá slúži na výrobu nadstavieb motorových vozidiel. Na 1. NP sa nachádza jeden priestor výrobnej haly. Základové konštrukcie sú plošné tvorené železobetónovými pätkami a pásmi s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie sú murované. Strop je tvorený len pohľadom. Strecha je sedlová tvorená oceľovým priehradovým väzníkom, prekrytie strechy je profilovaným pozinkovaným plechom. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Na podlahe je betónová mazanina. Vnútorné a vonkajšie omietky sú vápennocementové hrubé. Okná sú kovové. Vráta sú kovové. Na podlaží sa nachádza rozvod elektroinštalácie svetelnej 230/1/50Hz a motorickej 380/3/50Hz. Objekt nemá viditeľné statické poruchy. Opotrebenie stavby je primerané veku stavby. Obstavaný priestor stavby predstavuje celkom 5 166,72 m3. Zastavaná plocha 1. NP predstavuje celkovo 538,2 m2. Vykurovanie objektu, ktoré je zabezpečené plynovými žiaričmi a prislúchajúcim rozvodom plynu ako aj žeriavová dráha nie je vo vlastníctve majiteľa predmetu dražby.
Dielňa bez súpisného čísla na pozemku parcelné č. 5898/26 - sociálna časť. Objekt je zložený z halovej časti a sociálnej časti. Pozemok je rovinatý a nachádza sa v zastavanom území obce Lučenec, katastrálne územie Lučenec. Pozemok je súčasťou uzatvoreného oploteného areálu, ktorý je napojený na vodovod, kanalizáciu, elektriku a plyn. Dielňa - sociálna časť je dvojpodlažná budova s plochou strechou, ktorá slúži na sociálne a administratívne účely. Na 1. NP sa nachádza chodba, schodisko, kancelária, šatňa, sklad a sociálne zariadenia. Na 2. NP sa nachádza schodisko, chodba, šatňa, sociálne zriadenia. Základové konštrukcie sú plošné tvorené betónovými pásmi s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie sú murované. Strop je železobetónový s rovným podhľadom. Strecha je plochá, prekrytie strechy natavenými asfaltovými pásmi. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Na podlahe je betónová mazanina, keramické dlaždice a PVC. Vnútorné a vonkajšie omietky sú vápennocementové. Okná sú drevené zdvojené. V sociálnych zariadeniach je keramický obklad. Osadené sú zariaďovacie predmety splachovacie wc, umývadlá, sprchy. Vyhotovený je rozvod studenej a teplej vody, zdroj TUV je elektrický bojler. Na podlaží sa nachádza rozvod elektroinštalácie svetelnej 230/1/50Hz. Objekt nemá viditeľné statické poruchy. Opotrebenie stavby je primerané veku stavby. Obstavaný priestor stavby predstavuje celkom 520,01 m3. Vykurovanie objektu, ktoré je zabezpečené plynovým kotlom a prislúchajúcim rozvodom kúrenia podľa nie je vo vlastníctve majiteľa predmetu dražby.
Dielne bez súpisného čísla na pozemku parcelné č. 5898/31. Objekt je zložený z dvoch výškovo rozdielnych častí, jedna vyššia časť je poškodená požiarom (zhorela celá strešná konštrukcia). Pozemok je rovinatý a nachádza sa v zastavanom území obce Lučenec, katastrálne územie Lučenec. Pozemok je súčasťou uzatvoreného oploteného areálu, ktorý je napojený na vodovod, kanalizáciu, elektriku a plyn. Dielne sú jednopodlažná budova so sedlovou strechou, ktorá slúžila na výrobu nadstavieb motorových vozidiel, v súčasnosti je bez využitia. Na 1.NP sa nachádza jeden priestor dielne. Základové konštrukcie sú plošné tvorené betónovými pätkami a pásmi s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie sú murované. Strecha je sedlová tvorená oceľovým priehradovým väzníkom, prekrytie strechy je azbestocementovými vlnitými platňami. Na podlahe je betónová mazanina. Vnútorné a vonkajšie omietky sú vápennocementové hrubé. Okná sú kovové. Vráta sú kovové. Objekt má viditeľné statické poruchy. Opotrebenie stavby je primerané veku stavby. Obstavaný priestor stavby predstavuje celkom 1 908,08 m3.
Spevnené plochy - ležia na parcele č. 5898/37 a 5898/39. Vyhotovené sú z betónových cestných a vegetačných panelov.
Analýza polohy nehnuteľnosti - ohodnocované nehnuteľnosti sa nachádzajú v meste Lučenec, k.ú. Lučenec v zastavanom území mesta na Zvolenskej ceste. Nehnuteľnosti sú lokalizované v priemyselnej zóne na severnom okraji mesta. Pozemky sú rovinaté a oplotené v bývalom areáli Československých automobilových závodov. Prístup k objektom je z verejnej komunikácie a následne cez pozemky na ktorých je zriadené vecné bremeno práva prechodu. Dopravné spojenie je možné autobusovou, železničnou, hromadnou a automobilovou osobnou dopravou. V blízkosti sú objekty priemyselného, skladového, obchodného a administratívneho charakteru.

  • Cena 171 000,00 EURObjekt je v dražbe, cena nie je finála. navrhnúť cenu
  • Vložené 27. 5. 2016
  • Číslo inzerátu AR-06NB-102095 (GF003/11)
  • Katastrálne územie LUCENEC

Kontaktovať makléra

Miroslav Martvoň
Miroslav Martvoň Správca dražby Telefón: +421232202734 E-mail: martvon@platitsaoplati.sk
Change the CAPTCHA code
Kontaktovať
Platiť sa oplatí s.r.o Košická 56 82108 Bratisalava Telefón: 02/32202713, 02/32202714 E-mail: drazby@platitsaoplati.sk Web:
 

Podobné reality

Výrobný objekt, Predaj, Lučenec

Predaj, výrobný objekt

Lučenec 97 000,00 EUR

Skladový objekt, Predaj, Lučenec

Predaj, skladový objekt

Lučenec 236 000,00 EUR

TOPlist TOPlist