Predaj, prevádzkové objekty, Bátorove Kosihy 50 600,00 EUR navrhnúť cenu

Podnikateľský objekt Bátorove Kosihy

Najnižšie podanie
50 600,00
Dobrovolná dražba
Áno

Predajňa potravín s barom na parc. č. 796/5. Stavba predajne potravín s barom má s. č. 737 a je postavená ako dvojdom s reálnou deľbou na parc. č. 796/6 so suterénnou a prízemnou časťou s plochou strechou a nad časťou skladu z dvora s pultovou krovnou konštrukciou. Stavebno technický popis: Stavba je postavená na betónových základových konštrukciách a s obvodovým murivom s nameranou hrúbkou muriva 50 cm u prízemia pravdepodobne z tehlového muriva a v suteréne je nameraná hrúbka muriva 55 cm. V suteréne sú obvodové steny pravdepodobne betónové možno i so zvislou vodotesnou izoláciou. Stropná konštrukcia stavby je panelová resp. železobetónová v časti prízemia u predajne s podhľadom z čadičových podhladových dosiek. Strešná konštrukcia stavby je plochá strecha jednoplášťová s krytinou zvárané živičné pásy. Vonkajšie omietky stien sú brizolitové a od dvora v časti krytého prístrešku nad bývalou rampou je pultová krovná konštrukcia s krytinou plech vlnitý pozinkovaný. Stavba má samostatnú prípojku elektriny, vody i plynu, kanalizáciu má zvedenú do žumpy, ktorá je umiestnená na susednom pozemku. Plochá strecha je opatrená s bleskozvodom. Schody sú s povrchovou úpravou fiktívna mramorová dlažba, v sociálnych častiach ako i v priestore predajne je položená veľkoplošná keramická dlažba, okná sú plastové i vstupné dvere, potom už len plné resp. kovové s plechovou výplňou do krytého prístrešku na príjem tovaru. Suterén je s osadením do terénu do 2,0 m, pravdepodobne i so zvislou izoláciou, vstupné dvere sú plastové v priestore baru je podlaha s fikciou mramoru. V sociálnych častiach sú osadené dvere rámové s tabličkovou výplňou a podlahy z veľkoplošnej keramické dlažby. V priestore kuchyne je kombinácia terasovej a keramickej dlažby. Dispozičné riešenie prízemia je nasledovné.
l.P.P - suterén - Dispozičné stavba pozostáva z priestoru baru, spojovacej chodby do sociálnej časti ženy a muži, spojovacej chodby kuchyňou, spojovacej chodbičky ku schodišťu, skladových miestností, nákladného výťahu do 500 kg, kancelárie, a sociálnej časti pre personál.
Vnútorné vybavenie - barová časť - osadený umývací drez nerezový s pákovou batériou a s výtokom teplej a studenej vody, obklady stien sú urobené. WC ženy predsieň - osadené umývadlo v počte 1 ks i s pákovou batériou, predsieň - priestor pre osadenie dvoch umývadiel, osadené WC splachovacie 1 x, obklady stien sú urobené. WC muži, osadené umývadlo s batériou i s prietokovým ohrievačom, osadené 3 ks pisoáre, osadené WC splachovacie. WC personál chýba umývadlo ako i samostatné WC, osadené umývadlo a 10L prietokový ohrievač, 1 ks umývací drez nerezový s pákovou batériou. Vykurovanie je zabezpečené s plynovými kachľami v počte 1 ks.
1.N.P - prízemie - Dispozičné stavba pozostáva z priestoru predajne, kancelárie, spojovacej chodby, samostatného WC s predsieňou, a dvoch skladových miestností ako i schodišťa a otvoreného krytého prístrešku s prístupom z dvora.
Vnútorné vybavenie - v priestore predajne je osadený dvojdrez smaltovaný s pákovou batériou s obkladom steny keramickým obkladom za drezom, kancelária - osadený umývací drez smaltovaný s 10L prietokovým ohrievačom. WC - personál predsieň- osadené umývadlo v počte 1 ks i s obyčajnou batériou na studenú vodu a s malým prietokovým ohrievačom na teplú vodu, osadené 1 ks WC splachovacie, obklady stien sú do výšky 2,0 m. Obklady stien sú urobené pri zariaďovacích predmetoch. Vykurovanie je zabezpečené s plynovými kachľami v počte 4 ks. V priestore predajne je osadená klimatizačná jednotka.
Vlastník nehnuteľnosti stavbu v roku 2006 rekonštruoval, a to nasledovne: v suteréne sa urobila rekonštrukcia sociálnej časti i s rozvodmi elektroinštalácie a s osadením elektrickej rozvodnej skrine. Sociálna časť pre personál však zrekonštruovaná nebola. V prízemí boli položené podlahy v predajni, osadená časť zariaďovacích predmetov, osadené nové plastové okná i dvere, ako i rekonštrukcia elektrických rozvodov s osadením elektrickej rozvodnej skrine s ističmi a urobený podhľad s čadičovými doskami v predajni. Stavba začala byť užívaná v roku 1982. Deštrukčné zmeny v základových konštrukciách stavby resp. v obvodovom murive nie je vidieť. Stavba je stavebne dokončená a užívania schopná vo vyššie uvedenom stavebno-technickom stave. Životnosť stavby je určená na 80 rokov.

Stavba prístrešku na parc.č. 796/2. Jedná sa o stavbu prístrešku na sedenie s umiestnením u hlavnej stavby s prekrytím priestoru na sedenie ako i schodišťa vedúceho do suterénu. Predmetná drobná stavba sa stala užívaniaschopnou v roku 2011. 1. nadzemné podlažie - Základy -betónové pätky. Zvislé konštrukcie - kovová nosná konštrukcia bez výplne. Stropy nie sú. Krov je pultový. Krytinu strechy tvorí celtovina. Vonkajšia úprava povrchov - nátery. Vnútorné omietky - nátery. Podlaha je cementový poter ako prevažujúca, na kuse je položená zámková dlažba. Elektroinštalácia - nie je.
Deštrukčné zmeny v základových konštrukciách , alebo v obvodovom murive nie je vidieť. údržba stavby je primeraná veku a kvalite vyhotovenia drobnej stavby. Životnosť drobnej stavby je určená na 30 rokov.

  • Cena 50 600,00 EURObjekt je v dražbe, cena nie je finála. navrhnúť cenu
  • Vložené 27. 5. 2016
  • Číslo inzerátu AR-06NB-102097 (PSO140/12)
  • Katastrálne územie BATOROVE KOSIHY

Kontaktovať makléra

Martin Krajiček
Martin Krajiček Správca dražby Telefón: +421232202724 E-mail: krajicek@platitsaoplati.sk
Change the CAPTCHA code
Kontaktovať
Platiť sa oplatí s.r.o Košická 56 82108 Bratisalava Telefón: 02/32202713, 02/32202714 E-mail: drazby@platitsaoplati.sk Web:
 
TOPlist TOPlist