Prenájom, kancelárie, administratívne priestory, 6 900 m2, Bratislava - Petržalka, Bratislava - Petržalka 7,00 EUR/m2/mesiac navrhnúť cenu

PRENÁJOM Kancelarská budova a priestory oproti Auparku, Bratislava V

TUreality ponúka na PRENÁJOM kancelarskú 12 podlažnú budovu na Einsteinovej ul. v Bratislave s jednotlivými kancelármi od 200m2 / 6,50€
Budova stoji nedˇaleko obchodne´ho centra Aupark s okamžitým výjazdom na diaľnicu. Dialˇnicˇny´ nava´dzacˇ a vonkajsˇi´ petržalský okruh je na dlhe´ obdobie jediny´m bratislavsky´m lˇahko priepustny´m dialˇnicˇny´m uzlom. Bezproble´movy´ pri´stup k objektu pre na´jomcov a na´vsˇtevni´kov zabezpecˇi´ velˇkoryso a velˇmi prehlˇadne riesˇeny´ cestny´ nava´dzaci´ syste´m, ako aj la´vka pre chodcov, prostredni´ctvom ktorej sa da´ prejstˇ z Petrzˇalskej strany do Sadu Janka Kra´lˇa, pricˇom sa okoloidu´ci mo^zˇu navsˇti´vitˇ niektoru´ z preva´dzok na 1.NP.
R Business Center je 12-podlazˇna´ zˇelezobeto´nova´ budova, ktora´ je vybavena´ najlepsˇi´mi nadcˇasovy´mi technolo´giami pre maxima´lnu pohodu a komfort klientov. V podzemi´ su´ parkovacie sta´tia so zakladaci´m syste´mom vyhradene´ pre na´jomcov a su´ pri´stupne´ rampou.
Cele´ 1. nadzemne´ podlazˇie je urcˇene´ ako pre obchodnu´, tak aj pre reprezentati´vnu vybavenostˇ, na ostatny´ch podlazˇiach budu´ "A" class administrati´vne priestory. Vsˇetky priestory maju´ samostatny´ vstup s komplexny´m vybaveni´m a su´ podlˇa pozˇiadaviek klienta prispo^sobene´ na mieru tak, zˇe sa zohlˇadnenia pozˇiadavky na cˇlenenie priestorov, rozmiestnenie da´tovy´ch a telefo´nnych sieti´, ako aj celkove´ riesˇenie interie´rov.
Vsˇetky kancela´rske priestory v objekte su´ vybavene´ sˇtruktu´rovanou kabela´zˇou triedy 7. Klienti maju´ matˇ mozˇnostˇ vyuzˇitˇ reklamne´ banery umiestnene´ na obvodovom pla´sˇti, ako aj na iny´ch cˇastiach budovy. Budova je vykurovana´ a chladena´ stropmi. Samozrejmostˇou je plna´ klimatiza´cia v celom objekte, bezbarie´rovostˇ a 24 hod. stra´zˇna sluzˇba, elektronicky riadeny´mi a evidovany´mi vstupmi, kamerovy´ a zabezpecˇovaci´ syste´m.
V pri´pade potreby sa doka´zˇeme prispo^sobitˇ Vasˇim pozˇiadavka´m! Kontakt 0948 583 100, www.tureality.sk

  • Cena 7,00 EUR/m2/mesiac navrhnúť cenu
  • Vložené 7. 8. 2014
  • Číslo inzerátu AR-022S-1171477 (10544)
  • Katastrálne územie PETRZALKA
  • Lokalita Bratislava - Petržalka
  • Príjazd asfaltová cesta
  • Výťah Áno
  • Forma vlastníctva firemný
  • Bezpečnostné zariadenie Áno

Kontaktovať makléra

Pavel Holeňa
Pavel Holeňa Telefón: 0948 583 100 E-mail: holena@tureality.sk
Change the CAPTCHA code
Kontaktovať
TUreality s.r.o. A. Kmeťa 28 01001 Žilina Telefón: 0948 777 027 E-mail: info@tureality.sk Web:
 

Podobné reality

Kancelárie, administratívne priestory, Prenájom, Bratislava - Petržalka - Kopčianska

Prenájom, kancelárie, administratívne priestory, 345 m2

Bratislava - Petržalka, Kopčianska 2 072,00 EUR/mesiac

Kancelárie, administratívne priestory, Prenájom, Bratislava - Petržalka - Kopčianska

Prenájom, kancelárie, administratívne priestory, 149 m2

Bratislava - Petržalka, Kopčianska 1 041,00 EUR/mesiac

Kancelárie, administratívne priestory, Prenájom, Bratislava - Petržalka - Kopčianska

Prenájom, kancelárie, administratívne priestory, 193 m2

Bratislava - Petržalka, Kopčianska 2 900,00 EUR/mesiac

Kancelárie, administratívne priestory, Prenájom, Bratislava - Petržalka - Einsteinova

Prenájom, kancelárie, administratívne priestory, 265 m2

Bratislava - Petržalka, Einsteinova 12,00 EUR/m2/mesiac

TOPlist TOPlist