Predaj, iný byt, Kysucké Nové Mesto 57 000,00 EUR navrhnúť cenu

Byt Kysucké Nové Mesto

Najnižšie podanie
57 000,00
Licitátor dražobníka je oprávnený znížiť sumu najnižšieho podania.
Dátum a čas dražby:
20.01.2017 12:15
Miesto dražby
Salónik, VIX Restaurant, Sládkovičova 164/3, 010 01 Žilina, okres Žilina, Žilinský kraj.
Dražobná zábezpeka
9 000,00
Dobrovolná dražba
Áno
Dátum 2. verejnej obhliadky
16.01.2017 11:30

Dražba trojizbového bytu č. 14 na 7. poschodí bytového domu s. č. 1207, Sládkovičovej ul., v k. ú. Kysucké Nové Mesto.
Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presné technické ani dispozičné riešenie ohodnocovaných nehnuteľností, rovnako ani ich užívaciu schopnosť.

Popis obytného domu
Bytový dom je postavený na Sládkovičovej ulici v Kysuckom Novom Meste na parcele CKN č. 1047/20 na sídlisku Kamence. Bytový dom má dva vchody spredu a dva zozadu, prízemie a sedem poschodí. Na každom poschodí sú dva byty. Obvodové steny ako aj deliace priečky sú prefabrikované panelové. Bytový dom nie je zateplený, momentálne prebiehajú práce na jeho zateplení. Schodiskové steny sú vymurované s osadenými plastovými oknami. Stropy sú železobetónové z prefabrikovaných dosiek. Schodisko je železobetónové prefabrikované s terazzovým povrchom. Podlahy v v bytovom dome sú rekonštruované z keramickej dlažby. Vstupné dvere sú plastové, okná na bytovom dome sú plastové s izolačným dvojsklom. Strecha bytového domu je plochá s krytinou z asfaltových pásov so zateplením minerálnou vlnou. Bytový dom je napojený na inžinierske siete: elektrika, vodovod, kanalizácia, plynovod, vykurovanie z teplárne. bytový dom má osobný výťah v každom vchode. V prízemí sa nachádzajú spoločné zariadenia pre byty (miestnosť pre kočíky, bicykle, sušiareň, pivnice). Podlaha v týchto miestnostiach je z betónového poteru.
Popis bytu
Predmetný byt č. 14 je trojizbový vo vchode 1 na 7. poschodí (najvyššom) bytového domu v krajnej sekcii. Pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvo bytu tvorí predsieň, kuchyňa, kúpelňa, WC a lodžia. K bytu patrí pivnica na prízemí bytového domu. Orientácia miestností je prevažne JZ-JV. Okná sú plastové zdvojené s izolačným dvojsklom s oplechovaním z pozinkovaného plechu s farebnou povrchovou úpravou a kovovými žalúziami. Dvere sú hladké plné a presklené do obložkových zárubní, vstupné dvere sú čalúnené. Podlahy v obytných miestnostiach sú laminátové, v ostatných je keramická dlažba. Bytové jadro je murované. V kúpeľni sa nachádza plastová vaňa, keramické umývadlo, steny sú obložené keramickým obkladom, výtokové armatúry sú pákové. Vo WC je kombi záchod, povrchová úprava obdobná ako v kúpeľni. Podlaha v kúpeľni a WC je z keramickej dlažby. Kuchyňa je vybavená kuchynskou linkou na báze dreva s dĺžkou 3,5 m, nerezovým drezom a pákovou výtokovou armatúrou a elektrickým šporákom. Zástena pri kuchynskej linke je z keramickej dlažby. Lodžia je prístupná z kuchyne, je uzavretá plastovým oknom. Vykurovanie bytu je ústredné, teplovodné z teplárne cez oceľové panelové radiátory s vlastným meraním spotreby tepla. Na chodbe sa nachádza vstavaná skriňa. Elektromer je umiestnený pred vchodom do bytu, vodomer je vo WC.
Vypočítaná podlahová plocha bytu je 74,24 m2.
Zatriedenie bytu
Byt má základné príslušenstvo, je vykurovaný ústredne. V zmysle prílohy č. 23 k Výmeru ministerstva financií Slovenskej republiky č. R-1/1996 v znení zmien a doplnení je zaradený do 1. kategórie.
Údaje o začatí užívania
Ako doklad o veku bytového domu je použité Potvrdenie o dokončení a odovzdaní domu do užívania SBD Kysucké Nové Mesto zo dňa 11.7.2005, podľa ktorého je bytový dom s. č. 1207 odovzdaný do užívania v roku 1983. Stavebnoprávna dokumentácia ohľadom rekonštrukcie a modernizácie bytu nebola poskytnutá. Tieto údaje zodpovedajú konštrukčnému, materiálovému a dispozičnému riešeniu stavby. Stavebno-technický stav bytu zodpovedá jeho veku a vykonávanej údržbe. Údržba vykonávaná na byte je bežná, ide o čiastočne zrekonštruovaný byt so štandardným vybavením. Životnosť bytového domu je stanovená odborným odhadom na 90 rokov, opotrebenie je počítané lineárnou metódou.
Zistené nedostatky a závady
V čase ohodnotenia bol byt podľa dostupných údajov obývaný a funkčný, nie sú známe žiadne nedostatky a závady.
Analýza polohy nehnuteľnosti
Byt č. 14 sa nachádza na 7. poschodí bytového domu s. č. 1207 vo vchode 1 na parcele CKN č. 1047/20 na sídlisku Kamence na Sládkovičovej ulici v k. ú. Kysucké Nové Mesto v zástavbe bytových domov podobného typu. Prístup k bytovému domu s. č. 1306 na parc. CKN č. 545/2 je z parc. CKN č. 545/1, ktorej vlastníkom je Mesto Kysucké Nové Mesto a je evidovaná na liste vlastníctva č. 1880 a slúži ako zeleň pri bytovom dome a komunikácia pre verejnosť s asfaltovým povrchom. Daná lokalita je v centre mesta, na bežnom sídlisku, v časti mesta vhodnej na bývanie. Dopyt po nehnuteľnostiach je v porovnaní s ponukou vyšší. Predmetná lokalita má prístupové komunikácie s asfaltovým povrchom, parkovacími miestami pred bytovým domom, občianskou vybavenosťou, ihriskami pri bytovom dome a pod. Lokalita bytového domu má kompletné inžinierske siete: elektrika, vodovod, plynovod, kanalizácia, teplárenské potrubie. Orientácia miestností k svetovým stranám je prevažne JZ-JV.

Bytový dom je samostatne stojaci, má dva vchody spredu, dva zozadu, prízemie a sedem poschodí. V okolí bytového domu je kompletná občianska vybavenosť: materská škola, základná škola (v meste sú stredné školy, gymnázium), nemocnica, kostoly, banky, reštaurácie, sieť obchodov, pošta, kultúrne zariadenie. Bytový dom je situovaný v centre mesta, kde sa nachádza pešia zóna. v blízkosti bytového domu je autobusová zástavka a vlaková zastávka do 5 minút peši a tiež taxislužba.
Kysucké Nové Mesto leží v severozápadnej časti Slovenska na pravom brehu rieky Kysuca, 358 m n. m. Oblasť Kysuckého Nového Mesta geograficky spadá do pohorí Javorníkov a Kysuckej vrchoviny, ktorej najvyšším vrchom je Ľadonhora (999 m.n.m.). Dominantou nad mestom je vrch Tábor. Vzdialenosť od Bratislavy 204 km. Kysucké Nové Mesto sa rozprestiera na rozlohe 2 641 ha. Počet obyvateľov je 15 680 (31.12. 2013), až 96% slovenskej národnosti. Mestskými časťami sú Budatínska Lehota, Dubie, Oškerda. Kysucké Nové Mesto sa nachádza na severozápade Slovenska, medzi mestami Žilina a Čadca. V bezprostrednej blízkosti mesta ležia menšie, či väčšie dediny ako Radoľa, Horný Vadičov, Dolný Vadičov, Kysucký Lieskovec, Povina, Nesluša, Rudina, Rudinská, Rudinka, Snežnica, Ochodnica a ďalšie. Od krajského mesta Žilina je Kysucké Nové Mesto vzdialené 10 km na sever. Od mesta Čadca je vzdialené 20 km na juh. Kysucké Nové Mesto leží vedľa cesty medzinárodného významu E 75 (Balt-Beograd-Atény). Do mesta sa vstupuje cez most ponad rieku Kysuca, na ktorý treba odbočiť v obci Radoľa. Prvý oblúkový oceľový most na tomto mieste sa nachádzal už v roku 1875. Zo severu je možné prejsť do mesta cez nový most, na ktorý sa odbočuje v obci Povina. Autobusová doprava je možná z mesta Žilina alebo Čadca. Autobusy premávajú pomerne často. Možné je vystúpiť na jednej z troch autobosových zastávok: Biely dom (za mostom po vstupe do mesta), Park (nedaleko Belanského ulice smerujúcej na námestie) a Hlavná stanica (ktorá susedí so železničnou stanicou). Mestom prechádza železničná trať 127 Žilina - Čadca - Svrčinovec zastávka - Mosty u Jablunkova ČD. Pravidelná premávka mestskej autobusovej dopravy je realizovaná na piatich linkách. Mestskú hromadnú dopravu využívajú najmä deti základných škôl a študenti.
Pozemky na parcele č. 1047/20 a 137 v k. ú. Kysucké Nové Mesto
Predmetom ohodnotenia sú pozemky registra CKN parc. 1047/20 a 137 v k. ú. Kysucké Nové Mesto v intraviláne mesta na sídlisku Kamence na ulici Sládkovičova. Kysucké Nové Mesto je oblasť so zvýšeným záujmom o kúpu nehnuteľností. Kysucké Nové Mesto je okresné mesto, čomu zodpovedá aj jeho občianska vybavenosť. Má cca 15 000 obyvateľov. Nachádza sa vo vzdialenosti asi 10 km od krajského mesta Žilina. Kysucké Nové Mesto je mesto s výrazným priemyselným zázemím, najmä strojárskym priemyslom. Prístup k bytovému domu s. č. 1207 na parc. CKN č. 1047/20 je z parc. CKN č. 1047/1, ktorej vlastníkom je Mesto Kysucké Nové Mesto a je evidovaná na liste vlastníctva č. 1880 a slúži ako zeleň pri bytovom dome a komunikácia pre verejnosť s asfaltovým povrchom. Okolitú zástavbu tvoria bytové domy štandardného typu a objekty občianskej vybavenosti. Pozemky ležia v centre mesta, autobusová zástavka a vlaková zástavka je vzdialená do 5 minút peši. Pri ohodnocovanom pozemku sa nachádza verejný elektrický rozvod, plyn, vodovod, kanalizácia, teplárenské potrubie. Ide o lokalitu so zvýšeným záujmom o kúpu pozemkov. Negatívne účinky okolia na pozemky neboli zistené.

  • Cena 57 000,00 EURObjekt je v dražbe, cena nie je finála. navrhnúť cenu
  • Vložené 27. 5. 2016
  • Číslo inzerátu AR-06NB-102278 (PSO373/15)
  • Katastrálne územie KYSUCKE NOVE MESTO

Kontaktovať makléra

Martin Krajiček
Martin Krajiček Správca dražby Telefón: +421232202724 E-mail: krajicek@platitsaoplati.sk
Change the CAPTCHA code
Kontaktovať
Platiť sa oplatí s.r.o Košická 56 82108 Bratisalava Telefón: 02/32202713, 02/32202714 E-mail: drazby@platitsaoplati.sk Web:
 

Podobné reality

Iný byt, Predaj, Kysucké Nové Mesto - 2 _ 1/2 izbový byt

Predaj, iný byt, 54 m2

Kysucké Nové Mesto, 2 _ 1/2 izbový byt 77 900,00 EUR

TOPlist TOPlist