Dražba, hotel, penzión, 1 138 m2, Holčíkovce 149 500,00 EUR navrhnúť cenu

TURISTICKÁ UBYTOVŇA KOLIBA pri Domaši, obec Holčíkovce

Turistická ubytovňa KOLIBA sa nachádza v rekreačnej oblasti Veľká Domaša, k.ú. Holčíkovce, rekreačné stredisko Poľany. V objekte je reštauračné zariadenie s kompletným príslušenstvom. I. podzemné podlažie tvorí nočný bar so zázemím skladov, technológie výťahu, prípravy jedál, priestorov pre hygienu. V prízemí (1.np) je kaviareň a reštaurácia s príslušenstvom, časť vinárne je prestavaná na ubytovanie personálu. Stavba je murovaná, má betónové základy, murovaný nosný systém, časť podzemného podlažia pod úrovňou terénu má monolitické betónové steny, ostatné časti tvoria monolitické piliere, výmurovky, stropy nad 1. PP sú monolitické železobetónové, nad 1.NP je podbíjaný krov. Krov je zmiešanej konštrukcie, krytinu tvoria drevené šindle, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, obklad fasády je z prírodného kameňa, výplňové murivá majú brizolitové omietky na fasáde, vnútorné omietky sú vápenné štukové, okná sú drevené zdvojené a jednoduché, dvere hladké plné v kovových zárubniach, vstupné sú masívne. Dlažby sú keramické a terazzové, obklady stien sú keramické, zariaďovacie predmety sú štandardné, v prízemí boli záchody zrekonštruované. Stavba je napojená na obecný vodovod a elektrickú sieť, odkanalizovanie je prevedené do vlastnej žumpy, objekt nie je plynofikovaný. V roku 2009 bolo Obcou Holčíkovce vydané stavebné povolenie na stavbu " Hotel KOLIBA - nadstavba" s predpokladaným termínom ukončenia výstavby 12/2014. Projekt rieši nadstavbu budovy reštaurácie KOLIBA . Budova má byť nadstavená za účelom vybudovania hotelovej časti nad existujúcimi podlažiami (hotel KOLIBA). Pôvodné podlažia budú upravené nutnými dispozičnými zmenami (prístup k hotelovej časti, kotolňa, výťah a schodiská). Nadstavovať sa mali 3. nadzemné podlažia teda budova bude mať v konečnom výsledku 4 nadzemné podlažia. V suteréne zostáva bar, na prízemí reštaurácia s dispozičnými zmenami pre vytvorenie prístupu k hotelovým izbám umiestneným na 2.-4.NP. Hotelová časť bude mať samostatný vstup umiestnený na južnej strane objektu v nadväznosti na navrhované parkovisko. Plánovaná kapacita hotela : 32 izieb (59 lôžok). Nadstavba mala byť riešená železobetónovým skeletom v kombinácii s nosnými a výplňovými stenami a monolitickými stropmi. Konštrukcia šikmej strechy bude drevená. Objekt bude napojený existujúcimi prípojkami inžinierskych sieti. Plánované konštrukčné prevedenie: Základy - základové pásy a pätky sú navrhnuté z prostého betónu. Zvislé nosné konštrukcie - konštrukcia nadstavby bude monolitická železobetónová s nosnými a výplňovými stenami, napájané na existujúce nosné prvky 1.np, deliace priečky budú riešené ako sadrokartónové na hliníkovej konštrukcii prispôsobené konkrétnym požiadavkám na zvukovú izoláciu, priečky v hygienických zariadeniach sú navrhované priečky z pórobetónových tvárnic na tenkovrstvú maltu. Alternatívne je možno zrealizovať priečky ako sadrokartónové. Stropné konštrukcie budú riešené monolitickými železobetónovými stropmi s prievlakmi - plné debnenie. Projekt rieši strechu šikmú so sklonom 32° s drevenou nosnou konštrukciou - krovom, strešná krytina – poplastovaný plech, strecha bude odvodnená žľabmi a dažďovými zvodmi. Vybrané miestnosti budú opatrené kazetovými stropmi, ostatné stropy budú tvorené sadrokartónovým podhľadom. Povrchy stien - omietky vnútorné budú vápenné hladké, priestory hygienických zariadení budú obložené keramickým obkladom, vonkajšie povrchy budú opatrené silikátovou omietkou. Všetky vonkajšie okná a dvere budú drevené, vnútorné dvere budú drevené, podľa potreby v protipožiarnom vyhotovení, dvere budú plné alebo presklenné podľa potreby vyplnené priesvitným (matným) sklom. Objekt bude vybavený výťahom pre hostí spájajúcim 1.pp až 4.np podlažia, druhý dopravný výťah bude slúžiť pre spojenie sklady potravín v 1.pp a kuchyne na 1.np. Napojenie objektu bude na jestvujúce inžinierske siete. Skutkový stav v čase obhliadky : V rámci plánovanej nadstavby bola v roku 2010 prevedená rekonštrukcia časti budovy - trakt kuchyne - suterén a prízemie, kde bola prevedená čiastočná úprava dispozičného riešenia prízemia a suterénu s kompletným technickým vybavením. V tejto časti budovy boli čiastočne prevedené zvislé nosné konštrukcie, strop na kuchyňou vrátane kazetového podhľadu, nad touto časťou bola prevedená konštrukcia strechy a strešná krytina z vlnitého oceľ.poz.plechu (pri realizácii nadstavby bude demontovaná), vnútorné omietky stierkové, vonkajšie povrchové úpravy (neprevedené), v kuchyni, v soc.hyg.zariadeniach boli prevedené keramické obklady z kvalitných materiálov, schody zo suterénu na prízemie točité oceľové, dvere dyhované v oceľ.zárubni, boli vymenené okná za okná drevené euro, povrchy podláh vo všetkých priestoroch z keramickej dlažby, bola prevedená rekonštrukcia ústredného kúrenia (v súčasnosti je v prevádzke kotol na tuhé palivá, v kotolni je kotol splyňovací (štiepka) - pripravený na osadenie, kompletné rozvody elektroinštalácie, rozvody vody a vnútornej kanalizácie, ohrev teplej vody, kompletná rekonštrukcia soc.hyg.zariadení pre personál vrátane šatní a dennej miestnosti, rekonštrukcia soc,hyg.zariadení pre návštevníkov v suteréne a v prízemí. Pre zásobovanie tovarom kuchyne bol zriadený nákladný výťah. Stavba je napojená na obecný vodovod a el.sieť, kanalizácia je prevedená do vlastnej žumpy. Stavebno-technický stav, údržba a opotrebenie. Stavba bola podľa potvrdenia Obecného úradu Holčíkovce postavená v roku 1970, životnosť odhadujem na 60 rokov. Pôvodná stavba má pomerne zanedbanú údržbu. Šindle na streche sú poškodené, krokvy z južnej strany sú mierne prehnuté (nutná výmena), podzemné podlažie - murivo je poškodené následkom zemnej vlhkosti, sú tu opadané omietky, v suteréne v južnej časti, ktorá je v záreze svahu, sú navlhlé, čiastočne boli poškodené elektrické rozvody v tejto časti stavby. V nadzemnom podlaží lokálne zatekajúca strecha. Stavba potrebuje okamžitú opravu strechy nad reštauráciou a výmenu celej krytiny. Charakter stavby: vzhľadom na uvedené skutočnosti, použité konštrukcie, spôsob využívania, dispozíciu stavby, a spôsob jej evidencie, považujem ohodnocovanú stavbu za prevádzkovú budovu, murovanú pre reštaurácie. Predmet dražby sa draží v stave v akom stojí a leží.

 • Cena 149 500,00 EUR navrhnúť cenu
 • Vložené 27. 4. 2016
 • Číslo inzerátu AR-0135-000158
 • Katastrálne územie HOLCIKOVCE
 • Dátum a čas dražby 25.8.2016 13:00
 • Miesto dražby NÚ JUDr. Vladimír Čuchta, Konštantínova 6, Prešov
 • Predmet dražby TURISTICKÁ UBYTOVŇA KOLIBA pri Domaši, obec Holčíkovce
 • Dražobná zábezpeka 30.000
 • Dobrovolná dražba Áno
 • Dátum 1. verejnej obhliadky 05.08.2016 od 18:00 do 18:30
 • Dátum 2. verejnej obhliadky 06.08.2016 od 09:00 do 09:30

Kontaktovať makléra

Ivana Kmetiová
Ivana Kmetiová Telefón: 0918/887 402 E-mail: kmetiova@auctio.sk
Change the CAPTCHA code
Kontaktovať
auctio, s.r.o. Kmeťkova 30 94901 Nitra Telefón: +421918887402 E-mail: auctio@centrum.sk Web:
 • Domasa 003.jpg
 • Domasa 003.jpg
 
TOPlist TOPlist