Prihlásenie do systému


Do systému sa tiež môžete prihlásiť (zaregistrovať) prostredníctvom ďalších sietí. Pokiaľ ste už zaregistrovaný a chcete Váš účet prepojiť s ďalšou sieťou, najprv sa prihláste cez existujúce účet AReality.sk a v členskej sekcii vyberte voľbu "zmena hesla / účtu".