RK GOLDEN HOUSE, Mgr. Martina Krajčiová

RK GOLDEN HOUSE, Mgr. Martina Krajčiová

Adresa: Nám. A. Hlinku 9
95301  ZLATÉ MORAVCE, NITRA Piaristická 2
Telefón:0905 769 505
Web:
E-mail: info@goldenhouse.sk

Profil firmy

Realitná kancelária GOLDEN HOUSE sprostredkováva predaj, prenájom a kúpu nehnuteľností v okrese Zlaté Moravce, Nitra, Žarnovica, na základe dohody s klientom v inej lokalite SR. Realitnú činnosť vykonávame od januára 2008.

Sprostredkovanie zahŕňa kompletné služby spojené s predajom a kúpou nehnuteľností (overenie právneho stavu nehnuteľnosti, na základe dohody zabezpečenie vyhotovenia geometrického plánu, znaleckého posudku, prípadne iných povolení a rozhodnutí orgánov štátnej správy a samosprávy, overenie schopnosti financovania kúpnej ceny kupujúcim, spolupráca s kupujúcim pri vybavení hypotekárneho alebo iného druhu úveru na financovanie kúpnej ceny, vyhotovenie kúpnej zmluvy, návrhu na vklad, úhradu správneho poplatku katastrálneho konania, súčinnosť pri plnení kúpnej zmluvy predávajúcim a kupujúcim, najmä dohliadanie nad úhradou kúpnej ceny, protokolárne odovzdanie a prevzatie nehnuteľnosti do užívania kupujúcim, súčinnosť pri zmene odberateľa u dodávateľov energií a zmene u správcu bytu).

Sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti zahŕňa kompletné služby spojené s prenájmom nehnuteľnosti (overenie právneho stavu nehnuteľnosti, vyhotovenie zmluvy o nájme nehnuteľnosti, protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti do užívania nájomcovi a protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti do užívania prenajímateľovi po skončení nájmu, súčinnosť pri zmene odberateľa energií na čas nájmu, pri vyúčtovaní energií a uplatnení nárokov úhrad nedoplatkov od nájomcu, na základe dohody zabezpečenie upratovania nehnuteľnosti počas nájmu alebo po jeho skončení).

Pre klienta, ktorý hľadá nehnuteľnosť na kúpu alebo prenájom, vyhľadáme nehnuteľnosť podľa zadaných kritérií.

Našim klientom poskytujeme súčinnosť počas celého procesu realizácie ich obchodu.

Akékoľvek informácie ohľadne sprostredkovania predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti, alebo v prípade záujmu o vyhotovenie kúpnej zmluvy, návrhu na vklad, nájomnej zmluvy, znaleckého posudku, energetického certifikátu, Vám poskytneme na tel.č. 0905 769 505.