Predaj, 4-izb. byt, Bratislava - Staré Mesto Objekt je v dražbe, cena nie je finála. navrhnúť cenu

Byt Bratislava-Staré Mesto

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presné technické ani dispozičné riešenie ohodnocovaných nehnuteľností, rovnako ani ich užívaciu schopnosť.
Predmetom dražby nie je spoluvlastnícky podiel o veľkosti 5185/100000 k pozemku (dvor), parcele registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape ako parcelné číslo 3894/3, druh pozemku ostatné plochy o výmere 1379 m2, list vlastníctva č. 5404, katastrálne územie Staré Mesto. Uvedený spoluvlastnícky podiel je vo vlastníctve účastníka právneho vzťahu číslo 22.
Predmetom dražby nie je spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 2853/100000, ktorý prislúcha k nebytovému priestoru evidovanom na liste vlastníctva č. 5403, katastrálne územie Staré Mesto, ako nebytový priestor č. 12 - kot., suterén, vchod: Langsfeldova 34, v bytovom dome súpisné číslo 102958 a parcele č. 3894/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 297 m2. Uvedený spoluvlastnícky podiel je vo vlastníctve účastníka právneho vzťahu číslo 33.
Bytový dom súp. č. 103356, Langsfeldova, Bratislava - Staré Mesto.
Bytový dom číslo súpisné 103356 je postavený na pozemku rovinatého charakteru v svahovitej lokalite na parcele KN č. 3894/4 v katastrálnom území Staré Mesto v Bratislave, mestská časť Staré Mesto. Bytový dom sa nachádza v obytných častiach s bytovými a rodinnými domami a stavbami občianskej vybavenosti s dobrými dopravnými možnosťami. V blízkosti bytového domu sa nachádza primeraná občianska vybavenosť, športové zariadenia, mestská rezervácia Horský park a iné. Bytový dom je celkovo 6 podlažný, pozostáva zo suterénu (1.PP), troch nadzemných podlaží a dvoch podkrovných podlaží. Suterén bytového domu pozostáva prevažne zo spoločných častí a zariadení bytového domu, nachádzajú sa tu aj pivničné kobky. Nadzemné podlažia sú tvorené bytovými jednotkami. Bytový dom v časti vchodu Langsfeldova 36 obsahuje celkovo 12 bytov. Byty sú prístupné schodiskom bez výťahu.
Spoločnými zariadeniami domu sú najmä: STA, bleskozvod, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky, spoločné suterénne priestory.
Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, obvodové múry, vchody, schodištia, chodby, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.
Bytový dom je realizovaný ako murovaný. Základová konštrukcia - stavba je založená v hĺbke priemerne nad 2m na základových pásoch s predpokladanou vodorovnou a zvislou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé konštrukcie sú murované stenové. Vodorovné konštrukcie - stropy železobetónové s rovným podhľadom. Schody sú železobetónové doskové s povrchovou úpravou terrazo. Strešná konštrukcia je šikmá strecha, krytina strechy betónová tašková. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, úplné strechy a parapety. Vonkajšie omietky sú brizolitové. Úprava vnútorných povrchov pozostáva prevažne z dvojvrstvovej vápennej omietky. Výplne otvorov - okná sú v prevažnej časti bytov nové prevažne plastové s izolačným zasklením. Okná v spoločných častiach bytového domu sú plastové s izolačným zasklením. Vnútorné keramické obklady sú bežné. Vstupné dvere do obytného domu sú hliníkové s izolačným zasklením s kódovým zabezpečením vstupu. Povrchy podláh vestibulu a ostatných spoločných častí v rámci schodiskového traktu terrrazo. Elektroinštalácia v dome je svetelná aj motorická. Dom má kompletný rozvod bleskozvodu. V dome je rozvod zemného plynu v oceľových potrubiach. V dome je rozvod verejného telefónu, rozvody televízie, dom má zabezpečenú protipožiarnu ochranu. Bytový dom je napojený na všetky dostupné verejné inžinierske siete. Dom je komunikačne napojený na ulicu Langsfeldova.
Objekt bytového domu je výborne udržiavaný. Pôvodná stavba bytového domu bola na základe zadávateľom predloženého znaleckého posudku daná do užívania v roku 1951. Konštrukčné, dispozičné riešenie i ukončenie výstavby v danej lokalite podľa mojich znalostí zodpovedajú tomuto obdobiu. Preto vek domu k dátumu ohodnotenia určujem na 65 rokov. Ohodnocovaný byt je súčasťou podkrovnej nadstavby, ktorá bola realizovaná v roku 2008.
Súčasťou realizovanej nadstavby z roku 2008 bola výmena okien v schodiskových traktoch za plastové s izolačným zasklením, obnova povrchovej úpravy fasády, výmena vstupných dverí, domového vrátnika a iné. Obvyklá životnosť podobných bytových domov sa uvažuje v rozpätí od 80 do 120 rokov. Vzhľadom na použité stavebné materiály, konštrukčné riešenie ako aj technický stav bytového domu stanovujem životnosť na 110 rokov.
Byt číslo 10, 3. mezanín vchod Langsfeldova 36, Bratislava - Staré Mesto.
Posudzovaný byt je postavený v nadstavbe bytového domu ako mezonetový byt. Byt je prístupný len schodiskom na úrovni 4.NP, výťah sa v objekte bytového domu nenachádza. Celková podlahová plocha bytu je 137,63 m2 + 5,66 m2 balkón. Byt je mezonetový. Na dolnom podlaží sa nachádza predsieň s chodbou, obývacia izba s balkónom prepojená s kuchyňou a jedálňou, veľká kúpeľňa s vaňou, sprchovacím kútom, umývadlom, WC a bidetom a jedna samostatná obytná miestnosť. Na hornom podlaží sa nachádza galéria, dve obytné izby s úložnými priestormi, kúpeľňa so sprchovacím kútom, umývadlom a WC, šatník. V kúpeľni sa nachádza plynový kotol na kúrenie a prípravu TÚV.
Deliace priečky v byte sú vytvorené z časti ako murované a z časti SDK konštrukcie. Vstupné dvere do bytu sú bezpečnostné. Ostatné interiérové dvere sú z tvrdého dreva otváravé, osadené v drevených obložkových zárubniach. Okná bytu na úrovni "prízemia" plastové s izolačným zasklením doplnené o exteriérové žalúzie, "poschodia" strešné okná s izolačným zasklením. Povrchové úpravy stien a stropov sú sadrové stierkové s maľovkou, prípadne doplnené o dekoratívne parkety. Povrchové úpravy podláh sú v takmer celom byte veľkoplošné drevené parkety, v kúpeľniach a na balkóne keramická dlažba. Vykurovanie bytu je ústredné teplovodné pomocou vlastného plynového kotla ústredného kúrenia umiestneného v kúpeľni na "poschodí". Vykurovanie je riešené ako kombinované, na úrovni "prízemia" teplovodné podlahové, na úrovni "poschodia" teplovodné radiátorové. V byte sa nachádzajú rozvody vody v plastových potrubiach studenej a teplej z centrálneho zdroja, ktorým je plynový kotol ústredného kúrenia v kúpeľni na "poschodí". Rozvody elektrickej energie sú vedené pod omietkami. V byte sa nachádza aj rozvod plynu k plynovému kotlu, anténne rozvody pod omietkou. Schodisko na "poschodie" je oceľové s drevenými nástupnicami bez zábradlia.
Kuchyňa na úrovni "prízemia" pozostáva z kuchynskej linky z materiálov na báze dreva dĺžky 6,230 m. V linke sa nachádza kuchynské umývadlo ako jeden kus s pracovnou plochou kuchynskej linky, zabudovaná sklokeramická elektrická varná doska, elektrická rúra, digestor, umývačka riadu, chladnička s mrazničkou. Kúpeľňa na úrovni "prízemia" obsahuje sprchovací kút, plastovú vaňu a keramické umývadlo s pákovými vodovodnými batériami, WC misu so zabudovaným splachovacím mechanizmom a bidet, keramický obklad stien. Samostatná miestnosť WC je WC misa so zabudovaným splachovacím mechanizmom a keramické umývadielko s pákovou vodovodnou batériou, keramický obklad stien do výšky 1,3m. V chodbe, izbe a v kúpeľni "prízemia" sa nachádzajú vstavané skrine.
Kúpeľňa na úrovni "poschodia" obsahuje sprchovací kút a keramické umývadlo s pákovou vodovodnou batériou a WC misu so zabudovaným splachovacím mechanizmom. Jedna obytná izba "poschodia" obsahuje vstavanú skriňu. V chodbe je vstavanou skriňou vytvorený priestor šatníka, obe obytné izby obsahujú odkladacie priestory v podstrešnom priestore bytového domu. Vlastníctvo bytu vrátane jeho vybavenia je ohraničené vstupnými dverami do bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu vody, plynu a elektrickými poistkami pre byt.
Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presné stavebnotechnické vyhotovenie rovnako ani užívaciu schopnosť bytu.

  • Cena Objekt je v dražbe, cena nie je finála. navrhnúť cenu
  • Vložené 27. 5. 2016
  • Číslo inzerátu AR-06NB-102363 (PSO092/16)
  • Katastrálne územie STARE MESTO

Kontaktovať makléra

Jozef Schmidt
Jozef Schmidt Správca dražby Telefón: +421232202731 E-mail: schmidt@platitsaoplati.sk
Change the CAPTCHA code
Kontaktovať
Platiť sa oplatí s.r.o Mostová 2 81102 Bratislava - Staré Mesto Telefón: 02/32202713, 02/32202714 E-mail: drazby@platitsaoplati.sk Web:
 

Podobné reality

4-izb. byt, Predaj, Bratislava - Staré Mesto - Boženy Němcovej

Predaj, 4-izb. byt

Bratislava - Staré Mesto, Boženy Němcovej 314 000,00 EUR

4-izb. byt, Predaj, Bratislava - Staré Mesto - Kozia

Predaj, 4-izb. byt, 106 m2

Bratislava - Staré Mesto, Kozia 202 500,00 EUR

4-izb. byt, Predaj, Bratislava - Staré Mesto - Špitálska

Predaj, 4-izb. byt, 100 m2

Bratislava - Staré Mesto, Špitálska 1,00 EUR

4-izb. byt, Predaj, Bratislava - Staré Mesto - Mickiewiczova

Predaj, 4-izb. byt, 106 m2

Bratislava - Staré Mesto, Mickiewiczova 299 900,00 EUR

TOPlist TOPlist