Dražba, 3-izb. byt, 67 m2, Žilina, Borová 49 000,00 EUR navrhnúť cenu

DRAŽBA 3-izbový byt na ulici Borová, Žilina

Popis bytového domu:

Bytový dom je postavený v obytnom súbore krajského mesta Žilina, na sídlisku Solinky. Budova je trinásťpodlažná a má dva vchody s vonkajšími predloženými schodmi. Obytné domy na sídlisku sú postavené na rovinatom teréne. Sídlisko má dobudovanú potrebnú infraštruktúru a občiansku vybavenosť. Prístup k obytnému domu je po spevnených miestnych cestách a chodníkoch, parkovacie plochy a oddychové plochy sa nachádzajú medzi jednotlivými budovami. K jednotlivým obytným domom sú zriadené prípojky vody, elektrické prípojky VN a NN, teplovodné prípojky z výmenníkovej stanice, plynová prípojka, kanalizačné prípojky, prípojky káblovej televízie, telefónne prípojky. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1986.

Dispozičné riešenie:

Budova má trinásť podlaží, z ktorých 1. podlažie je na úrovni terénu. Pôdorys budovy je jednoduchý. Bytový dom je typizovaný, panelový. Založenie stavby je plošné na základových železobetónových roštoch a železobetónových pilótach. Konštrukčný systém stavby je zo železobetónových, prefabrikovaných zvislých a vodorovných plošných prvkov – panelov vzájomne pospájaných na stavbe. Strecha je rovná a jednoplášťová. Vstup je riešený dvoma samostatnými schodmi, budova má jedno schodište a dva samostatné osobné výťahy. Bytový dom má na 1.n.p. miestností technickej vybavenosti, sklad bicyklov, miestnosť pre upratovačku, WC, miestnosť pre meranie spotreby elektriny a spotreby vody, sušiareň, miestností s pivničnými kobkami, chodbu, schodisko, dva výťahy. Na 2.až 13. n. p. je 48 bytov.

Orientácia miestností je na štyri svetové strany. Na 1.n.p. sa nachádzajú spoločné zariadenia bytového domu a pivnice. Vo vchode je vstup so zádverím. Na 2.n.p.až 13.n.p. sa nachádza spojovacia chodba pred vstupom do jednotlivých bytov, miestnosť pre upratovačku, schody, dva výťahy, elektrické istiace a meracie skrine pre jednotlivé byty, požiarny hydrant a štyri byty. Na 13.n.p. je zo spojovacej chodby výstup na strechu, kde sa nachádzajú dve strojovne výťahu.

Technický popis spoločných častí a spoločných zariadení:

Spoločnými časťami bytového domu sú: základy, obvodové múry, vchody, schodište, markíza, chodby, zádveria, priečelia, strecha, vodorovné a zvislé konštrukcie, izolačné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami bytového domu sú: bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické a teplonosné prípojky a rozvody s uzavieracími ventilmi, šachty na technické zariadenie budov, odpadové potrubia vrátane odbočiek, elektrické rozvody do skríň merania po ističe, osvetlenie spoločných priestorov, elektrický vrátnik vrátane rozvodov, miestnosť pre bicykle, miestnosť na meranie spotreby vody, elektriny, WC, miestnosť pre upratovačku, sušiareň, mangľovňa, práčovňa, kočikáreň, spoločné televízne antény.

Vzhľadom na súčasný technický stav bytového domu, bytový dom je bežne udržiavaný, v roku 2010 bola opravená krytina na streche, výmena okien na spoločných priestoroch, výmena vonkajších vstupných dverí za plastové, výmena schránok a domového vrátnika, zateplenie fasády a vonkajšia úprava fasády.

Základy – železobetónové základové pásy so železobetónovou, železobetónové pilóty, základovou doskou s vodorovnou izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti. Zvislé a vodorovné nosné konštrukcie – plošné, železobetónové, sendvičové panely hr. 300 mm vzájomne pospájané a zmonolitené betónovou zálievkou. Schodišťové ramená sú prefabrikáty vzájomne spojené s podestou a medzipodestou, ktoré sú monolitické, železobetónové. Deliace konštrukcie – priečky sú z montovaných prefabrikovaných panelov hr. 150, 125, 115 mm. Vodorovné konštrukcie – prefabrikované, železobetónové stropné panely vzájomne pospájané na stavbe. Strecha – rovná, jednoplášťová. Krytina strechy – izolačné pasy z ťažkej lepenky vzájomne zvarované. Oprava strešnej krytiny v roku 2010. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu opravené v roku 2010. Schodiská – prefabrikáty železobetónové. Stupne sú betónové, nalepené PVC, na podestách a na chodbách. Na 1.n.p. v zádverí je položená keramická dlažba v roku 2010. Vnútorná úprava povrchov – vápennocementové, hladké omietky. Vonkajšia úprava povrchov – zateplenie polystyrénom, silikátová úprava povrchu, vápennocementová omietka zdrsnená, škárovanie medzi panelmi je izolačným tmelom. Okná – na spoločných priestoroch a na pivniciach sú okna plastové, zdvojené. Parapetné dosky vonkajšie sú vymenené v roku 2010. Dvere – vonkajšie a oddeľujúce zádverie sú kovové, čiastočne zasklené, vymenené v roku 2010. Ostatné dvere vnútorné sú pôvodné. Na spoločných priestoroch sú plné, hladké kovové a drevené, v oceľovej zárubni. Podlahy – v spoločných priestoroch sú položené PVC, na chodbách PVC a dlaždice, v bytoch sú podlahy podľa výberu vlastníka bytu, na balkónoch je položená keramická dlažba. Vykurovanie – nízkotlakové, nútené, napojené na centrálnu sídliskovú kotolňu, vykurovacie telesá sú plechové radiátory, rozvodové potrubie je z oceľových rúr, izolovaných. Elektroinštalácia – rozvodná sústava 3 NPE a 1 NPE, rozvody pre osvetlenie spoločných priestorov a bytov 230 V, rozvody pre zásuvkový okruh 230 V, rozvod trojfázový k jednotlivým bytom, istenie ELI vývodmi k ističom a poistkovým automatom v hlavnom rozvádzači, ktorý je na prízemí, podružné rozvádzače na jednotlivých podlažiach sú pre jednotlivé byty, elektrické rozvody sú káblami CYKY uloženými na roštoch a v bytoch sú v rúrkach pod omietkou. Bleskozvod – vedenie a zvody sú v prevedení otvorený zvod, na streche je hrebeňová sústava, vedenie v zemi je z pozinkovaného oceľového drôtu, plošné uzemňovacie pásy sú FeZn. Vnútorný vodovod – vodovodná prípojka je napojená ne hlavný, sídliskový rozvod a zaústená do jednotlivých vchodov, vodorovné rozvody vody teplej a studenej sú na 1.p.p. pod stropom, stúpacie rozvody sú v šachtách TZB na jednotlivé podlažia a odbočkami s vodomermi ku zariaďovacím predmetom jednotlivých bytov. Rúry sú oceľové, izolované. Zdroj teplej vody je centrálna sídlisková kotolňa. Požiarny rozvod vody je samostatne vedený na jednotlivé podlažia ukončený stenovým hydrantom na spojovacej chodbe. Vnútorná kanalizácia – splašková kanalizácia je z jednotlivých bytov do odpadového potrubia v šachte TZB a ležatým rozvodom je napojená na kanalizačný zberač. Dažďová kanalizácia je samostatná zo strešných vpusti a zaústená do kanalizačného zberača dažďovej kanalizácie. Rozvod zemného plynu je k jednotlivým bytom. Meranie plynu je na chodbe. Výťahy – osobné so strojovňou nad úrovňou strechy.

Popis bytu č. 1:

Byt sa nachádza na 1. poschodí bytového domu. V byte sú predsieň, sklad, tri izby, kuchyňa, kúpeľňa, WC. Pivnica ako príslušenstvo bytu je umiestnená na 1.n.p. Byt je oddelený od spoločných priestorov vstupnými dverami so zárubňou. Prístup k bytu od vchodu je schodiskom a dvoma výťahmi. V priestore vonkajšej chodby je požiarny hydrant a istiaca skriňa s meračmi elektrickej spotreby. V byte sú vodomery teplej a studenej vody. V predsieni a v kuchyni je zhotovená podlaha laminátová, v izbách je laminátová, v kúpeľni, vo WC a v kuchyni je keramická dlažba. Hygienické miestností WC a kúpeľňa sú v murovanom bytovom jadre, ktoré má nové vybavenie. Okná sú plastové, zdvojené. Dvere sú drevené plné alebo sklené, dyhované v oceľovej zárubni. Vstupné dvere sú protipožiarne v oceľovej zárubni. V kuchyni je kuchynská linka, elektrický sporák s elektrickou rúrou, digestor, smaltovaný drez zabudovaný v kuchynskej linke a páková vodovodná batéria. Časť kuchynskej linky a steny sú obložená keramickými dlaždicami. Jednotlivé rozvody sú v šachte TZB, ktorá sa nachádza v časti WC sú vymenené. Ku bytu sú vyhotovené rozvody vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové, rozvody vykurovania a slaboprúdové rozvody. Na rozvodoch teplej a studenej vody sú nainštalované merače vody. Na radiátoroch sú termoregulačné hlavice. Byt bol daný do užívania v roku 1986, ale v rokoch 2008 až 2010 bola v byte vykonaná prestavba, výmena bytového jadra, výmena rozvodov, elektroinštalácie a celková modernizácia. Byt je bežne udržiavaný.

Vybavenosť bytu:

Vnútorná úprava bytu – vápenná omietka, hladená s maľbou. Bytové jadro – murované, v kuchyni, v kúpeľni a WC sú keramické obklady. Podlahy – v obytných miestnostiach a na chodbe je plávajúca laminátová podlaha. V kuchyni, v kúpeľni a vo WC je keramická dlažba. Okná – plastové, zdvojené s dvojitým zasklením. Dvere – vstupné dvere sú bezpečnostné, protipožiarne, vnútorné dvere sú plné a sklenené, dyhované v oceľových zárubniach. Kúpeľňa – murovaný sprchovací kút, keramické umývadlo, vodovodné batérie pákové. WC – splachovacie COMBI a keramické umývadlo, vodovodná batéria páková. Kuchyňa – kuchynská linka, smaltovaný drez s vodovodnou batériou pákovou, elektrický sporák s el. rúrou a digestor. Vykurovanie – ústredné, vykurovacie telesá sú plechové radiátory s regulačnými hlavicami. Zvislé rozvody potrubí a merače spotreby vody a tepla sú umiestnené v šachte TZB a sú vymenené. Kanalizácia – splašková s odpadom z kuchyne, z WC a z kúpeľne. Elektroinštalácia- svetelný a zásuvkový okruh na 230 V. Elektrický domáci vrátnik je umiestnený v predsieni na stene pri vstupných dverách. Pivnica – steny sú drevené, podlahy sú betónové, dvere sú drevené, zvlakové.

 • Cena 49 000,00 EUR navrhnúť cenu
 • Vložené 3. 3. 2016
 • Číslo inzerátu AR-0B79-100491 (202114)
 • Lokalita Borová
 • Dobrovolná dražba Nie
 • Forma vlastníctva osobné
 • Celková úžitková plocha 67 m2
 • Celková podlah.plocha 67 m2
 • Prevažujúca konštrukcia objektu panelová
 • Stav po rekonštrukcii
 • Spôsob kúrenia ústredné - plynové
 • Počet izieb 3
 • Lodžia Áno
 • Rok výstavby 1986

Kontaktovať RK

Change the CAPTCHA code
Kontaktovať
Licitor reality, s.r.o. Sládkovičova 6 01001 Zilina Telefón: +421918900100 E-mail: mmicura@licitor.sk Web:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 
TOPlist TOPlist