Predaj, 3-izb. byt, Snina 14 250,00 EUR navrhnúť cenu

Byt Snina

Nakoľko obhliadka bytu nebola umožnená, popis bytu bol prevzatý z obhliadky bytu dňa 5.10.2008, ktorý je uvedený v ZP č. 89/2008 zo dňa 7.10.2008. Znalecký posudok bol vypracovaný znalcom Ing. Ing. Janou Ihnátovou.
Byt č.10 sa nachádza na 3. nadzemnom podlaží bytového domu súp.č.1416, č. vchodu 1 na ulici Vihorlatskej v Snine. Bytová jednotka pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva, t.j. kuchyne, predsiene, kúpeľne, WC a pivnice, ktorá sa nachádza na prvom nadzemnom podlaží. Vypočítaná podlahová plocha je 61,24 m2. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie teplonosné, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne, televízne rozvody a prípojky okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie, vybavenie kúpeľne (oceľová smaltovaná vaňa, keramické umývadlo s pákovou batériou), WC kombi, nová kuchynská linka dĺžky 1,5 m so smaltovaným drezom a odsávačom pár, plynový sporák, vodomer na studenú vodu, vodomer na teplú vodu. V byte sú drevené zdvojené okná, hladné dvere, keramický obklad v kuchyni pri šporáku, jadro je pôvodné umakartové. Obytné miestnosti ako aj príslušenstvo majú hladkú vápennocementovú omietku., podlahy obytných miestností parkety, predsiene, kuchyne, kúpeľne a WC nové lino. V byte je vykurovanie ústredné teplovodné z centrálneho zdroja tepla, radiátory oceľové rebrové. Orientácia dvoch obytných miestností je n a JV, jednej na SZ. V roku 2004 bola v byte osadená nová kuchynská linka na báze dreva, plynový sporák.
S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu.
Spoločnými časťami domu sú strecha, základy domu, obvodové a nosné múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.
Spoločnými zariadeniami domu sú kočikáreň, sklady, bleskozvody, zvislé a ležaté rozvody teplonosné, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové, telefónne prípojky a prípojky televízneho signálu.
Bytový dom so súpisným číslom 1416 sa nachádza na parc.č. 2297/44 v zastavanom území mesta Snina, katastrálne územie Snina, okres Snina. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1968 na základe potvrdenia o veku bytového domu s.č.1416 vydaného Mestom Snina dňa 8.11.2008. Bytový dom je prístupný z ulice Vihorlatskej a po miestnych spevnených komunikáciach peších a vozidlových s napojením na ulicu Strojársku a na dopravný systém mesta Snina. V okolí bytového domu sa nachádza verejný mestský vodovod, mestská kanalizácia, STL plynovod, NN rozvody a telekomunikačná sieť. Bytový dom pozostáva z dvoch sekcii so samostatnými vstupmi od prístupovej komunikácie, v úrovní terénu je suterén s pivničnými a spoločnými priestormi, zo severnej strany je prevádzka Potravín, bytový dom má 6 obytných poschodí bez podkrovia, kde sa nachádzajú jednoizbové a trojizbové byty, na každom podlaží sekcie sú tri byty - jeden jednoizbový a dva trojizbové, v sekcii je 18 bytov, podlažia sú prepojené vnútorným dvojramenným schodiskom a výťahom so strojovňou na streche bytového domu. Objekt je založený na základových betónových pásoch, obvodové konštrukcie sú murované bez vonkajšieho zateplenia čelnej a zadnej fasády povrchovo upravené brizolitom, zateplené sú bočné obvodové konštrukcie s vonkajšími silikátovými omietkami, sokel je povrchovo upravený hladkou omietkou, vnútorné priečky sú murované tehlové, stropy sú železobetónové s rovným podhľadom, strecha je plochá s krytinou z asfaltovej lepenky opatrená klampiarskymi konštrukciami, vnútorné omietky bytového domu sú vápenné hladké opatrené maľbou, povrchová úprava podláh na spoločných priestorov a povrchová úprava schodiska je brúsenou kameninou, okná v bytovom dome sú prevažne nové plastové s izolačným dvojsklom, z časti sú aj pôvodné drevené zdvojené, dvere sú drevené hladké plné alebo zasklené osadené v kovových zárubniach, vchodové dvere sú nové plastové s izolačným dvojsklom. V bytovom dome sú zrealizované rozvody elektroinštalácie, zemného plynu, teplej a studenej vody, ležatej a zvislej kanalizácie, slaboprúdu a ústredného kúrenia. Teplá voda je pripravovaná centrálne v sídliskovej kotolni, vykurovanie bytového domu je zabezpečované z centrálnej sídliskovej plynovej kotolne, oceľovými rúrovými rozvodmi ÚK a oceľovými panelovými radiátormi, bytový dom je opatrený bleskozvodom.

  • Cena 14 250,00 EURObjekt je v dražbe, cena nie je finála. navrhnúť cenu
  • Vložené 27. 5. 2016
  • Číslo inzerátu AR-06NB-102224 (PSO164/14)
  • Katastrálne územie SNINA

Kontaktovať makléra

Miroslav Martvoň
Miroslav Martvoň Správca dražby Telefón: +421232202734 E-mail: martvon@platitsaoplati.sk
Change the CAPTCHA code
Kontaktovať
Platiť sa oplatí s.r.o Košická 56 82108 Bratisalava Telefón: 02/32202713, 02/32202714 E-mail: drazby@platitsaoplati.sk Web:
 
TOPlist TOPlist