Dražba, 3-izb. byt, 76 m2, Nové Zámky, Ľ. Štúra 42 000,00 EUR navrhnúť cenu

Dražba 3- izbový byt na ulici Ľ. Štúra, Nové Zámky

Predmetná nehnuteľnosť – byt č. 31 na prízemí je súčasťou bytového domu s. č. 2674 na ul. Ľ. Štúra, vchod č. 22, v Nových Zámkoch. Bytový dom, v ktorom sa nachádza predmetný byt, je so siedmimi nadzemnými podlažiami a jedným podzemným podlažím, v ktorom sa nachádzajú len pivničné priestory. Bytový dom je postavený na rovinatom teréne. Založený je na železobetónových základoch s izoláciou. Nosný systém je stenový betónový plošný, pozostávajúci zo stropných a stenových panelov, strecha je plochá. Bytový dom je s výťahom, ktorý je osadený v schodiskovom zrkadle. Vnútorné priestory bytového domu sú štandardne vyhotovené. Upravený je hlavný vstupný priestor do bytového domu a osadené sú nové poštové schránky a zvončeky. Vstupné dvere sú s elektronickým vrátnikom. Zadný vstup je upravený ako bezbariérový. Steny spoločných chodieb majú obnovené nátery. Schodište je dvojramenné zo železobetónových schodiskových dosiek. Vonkajšie omietky bytového domu sú obnovené, bytový dom má novú fasádu so zateplením, na bytoch sú vymenené nové plastové okná. Bytový dom má zateplenú strešnú konštrukciu s asfaltovou strešnou krytinou a klampiarskymi konštrukciami. Bytový dom má v suteréne novú vlastnú kotolňu.

Predmetný byt pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvo bytu tvorí vstupná chodba, kúpeľňa spolu s WC, kuchyňa a pivnica v suterénu, ktorú užíva vlastník bytu a ktorá prináleží tomuto bytu. Dve izby a kuchyňa sú orientované na severozápadnú stranu, jedna izba je orientovaná juhovýchodne. Podľa kúpnej zmluvy je celková výmera podlahovej plochy bytu je 78,83 m2. Nameraná podlahová plocha bytu obhliadkou je 76,21 m2. Pri výpočte sa vychádzalo so skutočnej nameranej plochy bytu. Pivnica v suteréne je oddelená murovanými stenami a podľa predloženej zmluvy tvorí príslušenstvo bytu, ktoré je započítané do podlahovej plochy bytu. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu a príslušenstva vrátane spoluvlastníckeho podielu k pozemkom pod bytovým domom. Spoločnými časťami domu sú: základy domu, izolácie, nosný konštrukčný systém, priečky oddeľujúce jednotlivé byty, stropné konštrukcie, strešné konštrukcie vrátane strešných izolácií proti vode a tepelnoizolačných konštrukcií, obvodové múry vrátane povrchových úprav, klampiarske konštrukcie, vchody, vchodové priestory a ich konštrukcie, chodby, schodištia, odkvapové chodníky. Spoločnými zariadeniami domu sú: spoločná TV anténa, hromozvod a uzemnenie, rozvody STA, domové prípojky a siete, kočikáreň, výťah, spoločná pivnica.

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, a to: prípojka STA, vodovodná bytová prípojka, teplovodná bytová prípojka, kanalizačná bytová prípojka, elektrická bytová prípojka, plynová bytová prípojka, kuchynská linka, plynový sporák, vaňa, sprcha, umývadlo, vodovodná batéria, WC misa, merač SV, merač TÚV, pomerový rozdeľovač nákladov na vykurovanie, term. ventil.

Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku – parc. č. 3911 (zastavaná plocha o výmere 299 m2) a parcela č. 3912 (zastavaná plocha o výmere 264 m2) v podiele 7883/346590.

Byt je zrekonštruovaný. V byte boli oproti pôvodnému stavu vykonané úpravy – tapety na stenách sú nahradené stierkovou omietkou, vymurované je bytové jadro. V byte je nová elektroinštalácia. Kuchyňa je vybavená kuchynskou linkou s drezom, plynovým sporákom, odsávačom pár. Okolo linky je keramický obklad. Kúpeľňa je spojená spolu s WC, je tu osadená rohová vaňa, jedno umývadlo a WC. Steny kúpeľne majú keramický obklad. Podlahy v izbách sú prevažne laminátové parkety, aj v kuchyni, vo vstupnej chodbe a kúpeľni je keramická dlažba. V byte sú vymenené pôvodné drevené okná za plastové. Vnútorné dvere sú z materiálu na báze dreva plné aj presklené, osadené v oceľových zárubniach. Vchodové dvere sú osadené bezpečnostné. Vykurovanie je z vlastnej kotolne, ktorá sa nachádza v suteréne bytového domu, teplovodné s pôvodnými rozvodmi oceľovými panelovými radiátormi. Elektrina je svetelná 220 V. Technický stav ohodnocovaného bytu je dobrý. Bytový dom je veľmi dobre udržiavaný. Bytový dom bol odovzdaný do užívania v roku 1964. K termínu ohodnotenia má 51 rokov. Vzhľadom na vykonanú celkovú významnú obnovu bytového domu je výpočet opotrebenia stanovený analytickou metódou.

Pozemok

Byt č. 31 na prízemí (prvom nadzemnom podlaží) bytového domu súpisné číslo 2674, ktorý stojí na parcelách č. 3911 a 3912 v katastrálnom území Nové Zámky sa nachádza v zastavanom území okresného mesta Nové Zámky, v blízkosti autobusovej a železničnej stanice, ul. Ľ. Štúra, vo vchode č. 22. Poloha stavby je situovaná na malom sídlisku zastavanom prevažne polyfunkčnými objektami. Bytový dom má sedem nadzemných podlaží a jedno podzemné podlažie. Za bytovým domom je dostatok voľnej zelenej plochy. K nehnuteľnosti vedie spevnená prístupová komunikácia. Stavba je napojená na úplnú technickú infraštruktúru mesta. Byt je situovaný dvomi miestnosťami a kuchyňou na severozápadnú stranu a jednou izbou na juhovýchodnú stranu. V blízkosti sa nachádza kompletná sieť obchodov a služieb. Vzdialenosť do centra mesta je peši cca 15 min. Pred bytovým domom je možnosť parkovania s dostatočným množstvom parkovacích miest. Prístup do mesta je autobusovou aj vlakovou dopravou, v meste premáva mestská doprava a taxislužba. Poloha pozemku nie je výrazne zaťažená hlukom.

Pozemky pod bytovým domom s. č. 2674 – parcela č. 3911 je evidovaná v registri CKN ako zastavané plochy a nádvoria s výmerou 299 m2 a parcela č. 3912 je evidovaná v registri CKN ako zastavané plochy a nádvoria s výmerou 264 m2. Prislúchajúci spoluvlastnícky podiel pozemku je vo veľkosti 7883/346590-in z celku.

 • Cena 42 000,00 EUR navrhnúť cenu
 • Vložené 26. 2. 2016
 • Číslo inzerátu AR-0B79-100482 (203215)
 • Lokalita Ľ. Štúra
 • Dobrovolná dražba Nie
 • Forma vlastníctva osobné
 • Celková úžitková plocha 76 m2
 • Celková podlah.plocha 76 m2
 • Spôsob kúrenia ústredné - plynové
 • Počet izieb 3

Kontaktovať RK


Dbáme na ochranu osobných údajov, viac informácií nájdete tu 
Change the CAPTCHA code
Kontaktovať
Licitor reality, s.r.o. Sládkovičova 6 01001 Zilina Telefón: +421 907 854 587, +421 918 900 100 E-mail: lrolkova@licitor.sk Web:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 
TOPlist TOPlist