Predaj, 3-izb. byt, Bratislava - Petržalka 33 000,00 EUR navrhnúť cenu

3 izbový byt Bratislava-Petržalka

Najnižšie podanie
33 000,00
Dátum a čas dražby:
10.11.2016 19:00
Miesto dražby
Bytové družstvo Petržalka, Budatínska 1, 851 05 Bratislava, priestor na 1. poschodí administratívnej budovy BD Petržalka, Bratislavský kraj.
Dražobná zábezpeka
9 000,00
Dobrovolná dražba
Áno

3 izbový byt č. 12 na 1.p., vchod: Smolenická 1, Bratislava V - Petržalka. Podlahová plocha bytu predstavuje 69,34 m2. Pivnica je o výmere 1,37 m2. Príslušenstvom bytu je loggia. Byt je v pôvodnom stave a je vyprataný.
Predmet dražby - iná majetková hodnota:
Právo stať sa členom Bytového družstva Petržalka, družstva, sídlo: Budatínska č. 1, 851 05 Bratislava, IČO: 00169 765 na základe a za podmienok stanovených uznesením Bytového družstva Petržalka č. 175/09/14 zo dňa 25. 09. 2014 a platných Stanov Bytového družstva Petržalka, spolu s užívacím právom - právom nájmu k 3 - izbovému bytu č. 12 na 1. p, súpisné č. 3136, vchod Smolenická 1, Bratislava V - Petržalka, zapísanému na LV č. 2599, vedenom Okresným úradom Bratislava, okres: Bratislava V, obec: BA - m.č. Petržalka, katastrálne územie: Petržalka, na dobu neurčitú a za zmluvných podmienok podľa nájomnej zmluvy Bytového družstva Petržalka.
Uznesenie Bytového družstva Petržalka č. 175/09/14 zo dňa 25. 09. 2014:
„Predstavenstvo BD Petržalka s c h v a ľ u j e prijať za člena Bytového družstva Petržalka úspešného vydražiteľa práva stať sa členom Bytového družstva Petržalka, za podmienky, že tento včas a riadne uhradí cenu dosiahnutú vydražením a požiada o prijatie za člena a uzavrieť s touto osobou nájomnú zmluvu na dobu neurčitú ku konkrétnemu družstevnému bytu alebo garáži.“
Právo nájmu vznikne uzatvorením nájomnej zmluvy Bytového družstva Petržalka s vydražiteľom s dobou nájmu neurčitou, uzatvorenou v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení k bytu:
3 - izbovému družstevnému bytu č. 12 na 1. p, súpisné č. 3136, vchod Smolenická 1, Bratislava V - Petržalka, zapísanému na LV č. 2599, katastrálne územie: Petržalka.

  • Cena 33 000,00 EURObjekt je v dražbe, cena nie je finála. navrhnúť cenu
  • Vložené 30. 9. 2016
  • Číslo inzerátu AR-06NB-102524 (PSO194/16)
  • Katastrálne územie PETRZALKA

Kontaktovať makléra

Pavel Sirota
Pavel Sirota Správca dražby Telefón: +421232202733 E-mail: sirota@platitsaoplati.sk
Change the CAPTCHA code
Kontaktovať
Platiť sa oplatí s.r.o Košická 56 82108 Bratisalava Telefón: 02/32202713, 02/32202714 E-mail: drazby@platitsaoplati.sk Web:
 

Podobné reality

3-izb. byt, Predaj, Bratislava - Petržalka - Osuského

Predaj, 3-izb. byt, 65 m2

Bratislava - Petržalka, Osuského 135 000,00 EUR

odporúčame
3-izb. byt, Predaj, Bratislava - Petržalka - Pankúchova

Predaj, 3-izb. byt, 74 m2

Bratislava - Petržalka, Pankúchova 143 900,00 EUR

3-izb. byt, Predaj, Bratislava - Petržalka - Medveďovej

Predaj, 3-izb. byt, 68 m2

Bratislava - Petržalka, Medveďovej 132 000,00 EUR

3-izb. byt, Predaj, Bratislava - Petržalka - Ľubovnianska

Predaj, 3-izb. byt, 68 m2

Bratislava - Petržalka, Ľubovnianska 122 000,00 EUR

TOPlist TOPlist