Predaj, 2-izb. byt, Telgárt 20 900,00 EUR navrhnúť cenu

Byt Telgárt

Najnižšie podanie
20 900,00
Licitátor dražobníka je oprávnený znížiť sumu najnižšieho podania.
Dátum a čas dražby:
22.12.2016 10:45
Miesto dražby
Salónik PRIMÁTOR na 1. poschodí, Hotel LUX BB, s.r.o., Námestie slobody 2, 974 01 Banská Bystrica.
Dražobná zábezpeka
5 000,00
Dobrovolná dražba
Áno
Dátum 1. verejnej obhliadky
06.12.2016 10:15
Dátum 2. verejnej obhliadky
21.12.2016 11:15

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, popis stavieb v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii") bol prevzatý zo znaleckého posudku č. 44/2010 vypracovaného znalcom Ing. Ondrejom Kutkom.
Bytový dom číslo súpisné 505 v obci Telgárt:
Bytový dom je osadený v mierne svahovitom teréne, založený na pásových základoch z prostého betónu s vodorovnou izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti Hydrobyt + Np. Obvodové murivo je murované k tehál Britterm hr. 400 mm, vnútorné nosné priečky murované z tehál Britterm hr. 300 mm, nenosné priečky z tvárnic Porfix hr. 150 mm. Stropné konštrukcie sú zo stropného systému Britterm. Schody sú železobetónové, povrch opatrený keramickou dlažbou. Strecha domu je polvalbového tvaru so strešnými vikiermi, nosná konštrukcia strechy je z dreveného väznicového krovu, krytina betónová škridla Mediteran. Omietky sú dvojvrstvové, vápenné hladké, sanitárne priestory opatrené cementovými omietkami a obložené keramickým obkladom. Oplechovanie strechy je z pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie (parapety a pod.) rovnako s pozinkovaného plechu. Podlahy sú pokryté keramickou dlažbou. Výplne okenných otvorov sú vyhotovené z plastových okien s izolačným dvojsklom, vchodové dvere atypické plastové s izolačným dvojsklom, vnútorné dvere sú drevené rámové. Dom je napojený na verejný vodovod, vlastnú žumpu a rozvod el. energie. Vykurovanie je elektrickými konvertormi a ohrev TÚV el. zásobníkovým ohrievačom v každej bytovej jednotke. Bytový dom má päť podlaží, pozostáva z jedného podzemného podlažia (1.PP), štyroch nadzemných podlaží (z toho dve podkrovné). V podzemnom podlaží sa nachádzajú zatiaľ nevyužitý nebytový priestor. Na ostatných podlažiach sa nachádzajú byty, na 1.NP - 3.NP po osem bytov, na 4.NP tri byty, v celom bytovom dome je spolu 27 bytov v jednom vchode. Byty a nebytový priestor sú prístupné dvojramenným schodišťom, dom nemá výťah.
Byt č. 18.
Podlahová plocha bytu je 54, 28 m2. Predmetný byt sa nachádza vo vchode č. 1, na 3. NP (podkrovie) bytového domu č.s. 505, má tri obytné miestnosti, je bez balkóna. Do príslušenstva bytu patrí kuchynský kút v jednej z obytných miestností, kúpeľňa s WC, zádverie a polovica podlahovej plochy chodby a skladu, ktoré sú spoločné pre byty č. 18 a 19. Stropy a steny bytu sú upravené dvojvrstvovou omietkou. Elektroinštalácia je svetelná s poistkovými automatmi, rozvod vody a kanalizácia sú vedené pod omietkou. Kúpeľňa obsahuje sprchový box, umývadlo s pákovou batériou, splachovací záchod a el. zásobníkový ohrievač TÚV. Podlahy v obytných miestnostiach sú pokryté plávajúcimi podlahami, v kúpeľni keramickou dlažbou. Okná sú plastové s izolačnýma dvojsklom, dvere drevené rámové.
V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších právnych predpisov:
spoločnými časťami domu sú: časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie,
spoločnými zariadeniami domu sú: zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.
Garážové státie:
Jedná sa o garážové státie na parcele č. 1120/43 z polovegetačných panelov.

  • Cena 20 900,00 EURObjekt je v dražbe, cena nie je finála. navrhnúť cenu
  • Vložené 27. 5. 2016
  • Číslo inzerátu AR-06NB-102115 (PSO104/13)
  • Katastrálne územie TELGART

Kontaktovať makléra

Miroslav Martvoň
Miroslav Martvoň Správca dražby Telefón: +421232202734 E-mail: martvon@platitsaoplati.sk
Change the CAPTCHA code
Kontaktovať
Platiť sa oplatí s.r.o Košická 56 82108 Bratisalava Telefón: 02/32202713, 02/32202714 E-mail: drazby@platitsaoplati.sk Web:
 

Podobné reality

2-izb. byt, Predaj, Telgárt

Predaj, 2-izb. byt

Telgárt 20 900,00 EUR

TOPlist TOPlist