Predaj, 2-izb. byt, Bratislava - Vrakuňa Objekt je v dražbe, cena nie je finála. navrhnúť cenu

Byt Bratislava-Vrakuňa

Dražba bytu č. 66 v bytovom dome súpisné číslo 5177 postavenom na pozemku parc. č. 1231/1 a 1231/2, Stavbárska ul. č. 38, katastrálne územie Vrakuňa
Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotená nehnuteľnosť nebola sprístupnená, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presné technické ani dispozičné riešenie ohodnocovanej nehnuteľnosti, rovnako ani jej užívaciu schopnosť.
POPIS:
Hodnotený byt č. 66 sa nachádza na 8.p. bytového domu s.č. 5177, p.č. 1231/1 a 1231/2, okres Bratislava II, obec BA-m.č. Vrakuňa, k.ú. Vrakuňa. Bytový dom s ohodnocovaným bytom má jedenásť nadzemných podlaží. Dom bol podľa predloženého potvrdenia odovzdaný do užívania v roku 1978. Je napojený na verejný plynovod, vodovod, kanalizáciu, elektorozvod. Základy sú železobetónové pásy. Konštrukčný systém je železobetónový, stĺpový, so syporexovými panelovými obvodovými stenami a priečkami z panelov. Strecha je plochá s krytinou z asfaltových natavovaných pásov, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Stropy sú železobetónové. Schody sú železobetónové. Objekt je opatrený bleskozvodom. Väčšina bytov má okná vymenené za plastové. Vchodové dvere sú kovové. Podlahy v spoločných priestoroch tvorí PVC. Vonkajšia úprava povrchov je brizolitová, vnútorná je vápenná hladká opatrená náterom. Bytový dom je vybavený 2 výťahmi.
Hodnotený byt:
Byt číslo 66 sa nachádza na 8.p. v bytovom dome v Bratislave na Stavbárskej ulici, orientačné číslo 66. Bytový dom je postavený na parcelách číslo 1231/1 a 1231/2. Podľa poskytnutého pôdorysu bytu zadávateľom hodnotený byt pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva: Predsieň s kuchynským kútom, kúpeľňa, WC.
Podlahová plocha bytu je 39,46 m2.
Vzhľadom k tomu, že vlastník nehnuteľnosti neumožnil obhliadku bytu stanovujem koeficient štandardu vybavenia bytu na 1. Základnú životnosť stanovujem na 100 rokov.
S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva domu.
Spoločnými časťami domu sú: Základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia, vchody, schodisko, chodby, terasy, rampy, vonkajšie prístupové chodníky, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie.
Spoločnými zariadeniami domu sú: Výťahy a ich strojovne v spoločnom komunikačnom jadre, rozvodne ÚK, rozvodne elektro, odvetrávacie prieduchy zo sociálnych častí, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne prípojky, STA, bleskozvod.
Analýza polohy nehnuteľností:
Hodnotený byt sa nachádza v okrese Bratislava II, obec Bratislava - m.č. Vrakuňa, k.ú. Vrakuňa na Stavbárskej ul. č. 38 na 8.p. v bytovom dome s.č. 5177. Stavbárska ulica sa nachádza vo východnej okrajovej časti mesta.
V okolí nehnuteľnosti sa nachádzajú bytové domy štandardného vybavenia. V blízkosti je kompletná občianska vybavenosť, nachádza sa tu Tesco , Billa , Lidl , škôlky , školy , dobra dostupnosť MHD , zdravotne stredisko, pošta, Parkovanie pred domom bezproblémové.
Pri dome je umiestnená autobusová zastávka MHD. Dostupnosť do centra mesta je cca 10 min.
Objekt je napojený na elektrickú rozvodnú sieť, verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, plyn, telefón, káblovú televíziu.
Analýza využitia nehnuteľností:
Nehnuteľnosť je využívaná v súlade s jej určením na bývanie.
Pozemok:
Pozemok je evidovaný v katastri nehnuteľností pre okres Bratislava II, obec Bratislava - m.č. Vrakuňa, k.ú. Vrakuňa na liste vlastníctva č. 4399 o celkovej výmere 1295 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. Pozemok je rovinatý, v okolí sa nachádzajú bytové domy. štandardného vyhotovenia. Pozemok je umiestnený v okrajovej časti mesta s dobrým dosahom na centrum mesta. Má možnosť napojenia na všetky inžinierske siete.

  • Cena Objekt je v dražbe, cena nie je finála. navrhnúť cenu
  • Vložené 29. 9. 2016
  • Číslo inzerátu AR-06NB-102522 (PSO192/16)
  • Katastrálne územie VRAKUNA

Kontaktovať makléra

Barbara Vydrová
Barbara Vydrová Správca dražby Telefón: +421232202731 E-mail: vydrova@platitsaoplati.sk
Change the CAPTCHA code
Kontaktovať
Platiť sa oplatí s.r.o Košická 56 82108 Bratisalava Telefón: 02/32202713, 02/32202714 E-mail: drazby@platitsaoplati.sk Web:
 

Podobné reality

2-izb. byt, Predaj, Bratislava - Vrakuňa - Čiližská

Predaj, 2-izb. byt

Bratislava - Vrakuňa, Čiližská 89 000,00 EUR

2-izb. byt, Predaj, Bratislava - Vrakuňa - Bebravská - Bebravská

Predaj, 2-izb. byt, 52,5 m2

Bratislava - Vrakuňa, Bebravská 92 000,00 EUR

2-izb. byt, Predaj, Bratislava - Vrakuňa - Toplianska - Toplianska

Predaj, 2-izb. byt, 53 m2

Bratislava - Vrakuňa, Toplianska 86 300,00 EUR

2-izb. byt, Predaj, Bratislava - Vrakuňa - Hradská - Hradská

Predaj, 2-izb. byt, 53,6 m2

Bratislava - Vrakuňa, Hradská 125 500,00 EUR

TOPlist TOPlist