Predaj, 1-izb. byt, Biskupice 10 350,00 EUR navrhnúť cenu

Byt Fiľakovo

Najnižšie podanie
10 350,00
Dobrovolná dražba
Áno

1-izbový byt č.38 na 5. poschodí, vchod č.13, v bytovom dome súp.číslo 1260, na ulici Biskupická 1260/13, 986 01 Fiľakovo.

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotená nehnuteľnosť nebola sprístupnená, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presné technické ani dispozičné riešenie ohodnocovaných nehnuteľností, rovnako ani ich užívaciu schopnosť.
a.) Bytový dom
Stavba je osadená na pásových základoch , nosný systém priečny , stropy železobetónové prefabrikované , schodištia predsadené pred fasádne priečelie. Stavba je zastrešená plochou dvojplášťovou vetranou strechou , s krytinou z natavovaných živičných pásov. Na streche sú vyhotovené nadstrešné výťahové šachty - strojovne. Vnútorné úpravy povrchov stien a stropov - plsťou hladené omietky , keramické obklady v spoločných priestoroch nie sú vyhotovené. Fasáda je ku dňu obhliadky novoomietnutá a zateplená, vchodové dvere sú plastové, podlahy v spoločných miestnostiach - vstupy a odpočívadlá z keramickej dlažby schody z PVC.

b.) Byt č.38
Hodnotený byt je samostatnou bytovou jednotkou v bytovom dome č.1260, ako jednoizbový s príslušenstvom - predsieň, kuchyňa a jedáleň, kúpeľňa a WC, špajza a pivnica v prízemí domu.
Vnútorné vybavenie bytu nepopisujem z dôvodu nevykonania obhliadky , hodnoty koeficientu štandardu ksi jednotlivých konštrukčných prvkov a vybavenia bytovky aj bytu č. 38 v tabuľke výpočtu vplyvu vybavenia som prevzal zo Znaleckého posudku č. 30/2013 znalca Ing. Ján Piršel doručeného mi zadávateľom elektronicky dňa 31.08.2016.

Vypočítaná podlahová plocha bytu je 38,24m2, vrátane pivnice o výmere 1,17m2.

S vlastníctvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku - v podiele 3917/473151. Veľkosť spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a na zastavanom pozemku je určená podielom podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru k úhrne podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v dome.
Spoločnými časťami rodinného domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie : sú to základy domu, strecha, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, chodby, terasy, vodorovné nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, vstupná hala a komunikačný koridor.
Spoločnými zariadeniami rodinného domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto účelu : sú to miestnosti pre NN meranie, rozvody SKT, bleskozvody, komíny, vodovodné prípojky, kanalizačné prípojky, elektrické prípojky.

  • Cena 10 350,00 EURObjekt je v dražbe, cena nie je finála. navrhnúť cenu
  • Vložené 1. 8. 2016
  • Číslo inzerátu AR-06NB-102486 (PSO155/16)
  • Katastrálne územie BISKUPICE PRI FILAKOVE

Kontaktovať makléra

Pavel Sirota
Pavel Sirota Správca dražby Telefón: +421232202733 E-mail: sirota@platitsaoplati.sk
Change the CAPTCHA code
Kontaktovať
Platiť sa oplatí s.r.o Košická 56 82108 Bratisalava Telefón: 02/32202713, 02/32202714 E-mail: drazby@platitsaoplati.sk Web:
 
TOPlist TOPlist